Pylki

Alergia to skłonność do nadmiernego reagowania na powszechnie występujące substancje niewywołujące reakcji u ludzi zdrowych. Przejawem tych nadmiernych reakcji są objawy ze strony wielu narządów: oczu (świąd, łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie spojówek); nosa (katar, niedrożność, kichanie, świąd); oskrzeli (duszność, kaszel, świszczący oddech; skóry (pokrzywka, obrzęk, wyprysk, świąd, osutki); przewodu pokarmowego (świąd i obrzęk jamy ustnej, gardła, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, kolki). Czynniki wywołujące objawy alergiczne to alergeny.
Ponad połowa przypadków astmy to tzw. astma atopowa. Atopią nazywamy osobniczą lub rodzinną predyspozycję do produkcji przeciwciał klasy IgE przeciwko rozmaitym alergenom. W potocznym rozumieniu jest to astma związana z uczuleniem np. na sierść zwierząt. Alergeny można podzielić na wywołujące objawy sezonowe i całoroczne. Podstawą leczenia tego typu astmy i innych chorób o podłożu IgE-zależnym jest unikanie kontaktu z alergenem. Nie zawsze jest to możliwe, należy jednak znać metody ograniczania stężenia alergenu w otoczeniu chorego. Do najbardziej rozpowszechnionych alergenów całorocznych należą roztocza kurzu domowego. Są one szczególnie ważnym alergenem w astmie dziecięcej. Są to mikroskopijne pajęczaki. Optymalne warunki do ich rozwoju to temperatura 21-28oC, wilgotność 60-80%. Największe stężenia roztoczy znajdują się w naszych sypialniach, głównie w materacach, pościeli. Bytują w pluszowych zabawkach, dywanach, meblach tapicerowanych, firankach.

Profilaktyka uczulenia na roztocza obejmuje:

 

Innym ważnym alergenem całorocznym, którego nie można uniknąć są alergeny karalucha, mające podobne wymagania rozwojowe do roztoczy. Jest to kolejny bardzo istotny alergen u dzieci w wieku szkolnym. Inne alergeny tego typu to alergeny kota, psa, chomika, świnki morskiej, szczura, myszy. Alergeny te zawarte są głównie w moczu, pocie i ślinie oraz wydzielinie gruczołów łojowych tych zwierząt. Dzieci alergików lub same chorujące na którąś z chorób alergicznych nie powinny mieć w domu żadnych zwierząt! Jeśli są już w domu powinny być kąpane raz w tygodniu, należy usunąć z domu dywany, tapicerowane meble, narzuty itp. Zaleca się też unikania wizyt w ogrodach zoologicznych, cyrkach.

Z alergenów sezonowych w naszym klimacie znaczenie mają głównie pyłki drzew, traw i bylicy. Sezon pylenia leszczyny i olchy w Polsce to luty, marzec; brzozy- od połowy kwietnia do początku maja; traw- po 20 maja do końca lipca, bylicy- od połowy lipca do połowy września. Osoby uczulone na te alergeny powinny śledzić komunikaty pylenia w swoim rejonie. Stężenie pyłków jest najwyższe rano na terenach wiejskich, wieczorem w miastach.

Zasady profilaktyki u osób uczulonych na pyłki obejmują:

Ponad połowa osób uczulonych na pyłki roślin ma objawy zespołu jamy ustnej, czyli podrażnienia śluzówek po spożyciu pokarmów reagujących krzyżowo. Chorzy uczuleni na pyłki brzozy zazwyczaj nie mogą jeść jabłek, owoców pestkowych, kiwi, surowej marchewki czy selera.

Kolejna ważna grupa alergenów to zarodniki grzybów pleśniowych. Są to alergeny zarówno wewnątrz-, jak i zewnątrzdomowe. Bytują w wilgotnych, ciepłych i źle wentylowanych pomieszczeniach (łazienki, kuchnie, piwnice), na zawilgoconych murach, za tapetami, pod wykładzinami, w nawilżaczach powietrza, klimatyzatorach, w ziemi doniczkowej, na zbutwiałych częściach roślin, na pokarmach. W powietrzu unoszą się zarodniki Cladosporium i Alternaria w dużych stężeniach od maja do sierpnia, ale i poza tym okresem. Znajdują się w opadłych liściach, kompoście, w trawnikach nawozie, zbożu.

Profilaktyka u uczulonych na pleśnie obejmuje:

Unikanie alergenów nie zawsze jest możliwe. Prawie zawsze istnieje potrzeba stosowania leków. W przypadku objawów nieżytu nosa i spojówek podstawą leczenia są leki antyhistaminowe. W przypadku niewystarczającego efektu można dołączyć steroidy donosowe. Do oczu natomiast stosujemy preparaty stabilizujące komórkę tuczną.

Podstawą leczenia przewlekłego astmy są leki przeciwzapalne, czyli glikokortykosteroidy wziewne (wGKS) lub leki antyleukotrienowe. Są one zalecane obecnie na każdym stopniu leczenia astmy, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, jak również u kobiet w ciąży. W zalecanych dawkach są to leki całkowicie bezpieczne, pozbawione ogólnoustrojowych objawów ubocznych glikokortykosteroidów systemowych. Poprawiają one komfort życia chorych, parametry wentylacyjne, zmniejszają częstość zaostrzeń astmy. Stosuje się je w formie wziewnej, za pomocą różnego typu inhalatorów.

Leki antyleukotrienowe to również leki o działaniu przeciwzapalnym, nieco innym niż glikokortykosteroidy. Mogą być stosowane w monoterapii astmy oraz jako leki wspomagające razem z wGKS. Są to leki w postaci tabletek, stosowane zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Kolejna grupa leków powszechnie stosowanych w leczeniu astmy to β2-agoniści długo działający (LABA). Są to leki rozszerzające oskrzela, których działanie utrzymuje się do 12, a nawet do 24 godzin. Stosowane łącznie z glikokortykosteroidami wziewnymi zmniejszają objawy, częstość nocnych przebudzeń, poprawiają jakość życia, zmniejszają częstość zaostrzeń. Nie są zalecane do monoterapii astmy. Stosuje się je głównie u dorosłych, u których leczenie wGKS jest niewystarczające. Leki te podaje się w inhalatorach, jak wGKS. W Polsce dostępne preparaty to: formoterol i salmeterol. Preparaty formoterolu można dodatkowo używać jako lek na ratunek, do przerwania napadu duszności. Początek działania leku występuje już po minucie.

W rzadkich przypadkach w leczeniu astmy stosuje się preparaty teofiliny, glikokortykosteroidy doustne, przeciwciało monoklonalne-omalizumab.

Każdy chory, u którego choć raz wystąpił napad duszności musi być zaopatrzony w lek ratunkowy do przerywania napadu, czyli krótkodziałający β2-agonista receptorów β. Działanie leków utrzymuje się do 6 godzin. Leki te są stosowane w inhalatorach. W Polsce dysponujemy salbutamolem i fenoterolem. W przypadku napadu duszności należy użyć od 2 do 4 wdechów ww. leków co 20 minut.

Wymienione leki to leczenie objawowe, tzn. znoszące objawy, ale nieingerujące w przyczynę choroby. Inną formą terapii chorób alergicznych jest immunoterapia, czyli odczulanie na dany alergen. Leczenie to stosowane jest od kilkudziesięciu lat, jest bezpieczne, polega na podawaniu wzrastających, a potem podtrzymujących dawek alergenu w regularnych odstępach czasu w celu wywołania tolerancji na dany alergen. Leczenie prowadzi się od 3 do 5 lat. Alergen można podawać podskórnie lub podjęzykowo. Ta metoda leczenia powinna być prowadzona jedynie przez specjalistę- alergologa. Kwalifikuje się do niej każdy chory, bez względu na wiek, u którego wykaże się ścisły związek objawów z alergenem oraz potwierdzi IgE-zależny mechanizm tego związku. Metoda ta oprócz zmniejszania objawów zapobiega rozwojowi nowych uczuleń, wystąpieniu astmy u osób z alergicznym nieżytem nosa. Jej efekt jest długotrwały. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod leczenia jest terapią przyczynową: przywraca prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

Chorym na astmę zaleca się coroczne szczepienie p/ko grypie.
Metody medycyny niekonwencjonalnej, takie jak homeopatia, biorezonans, BICOM, OBERON nie znalazły uznania światowych grup ekspertów. Ich skuteczność w leczeniu astmy nie została dotychczas udowodniona w żadnym badaniu naukowym.

Wszystkim chorym na astmę, ale zwłaszcza dzieciom zaleca się ćwiczenia fizyczne. Prawidłowo dozowany wysiłek poprawia wentylację płuc, funkcję układu krążenia, zapewnia harmonijny rozwój młodego organizmu, uodparnia na infekcje. Są jednak dyscypliny sportu, których astmatycy powinni unikać: biegi długodystansowe, łyżwiarstwo, biegi narciarskie, hokej, piłka nożna. Te aktywności wykonywane na suchym i zimnym powietrzu mogą wywołać skurcz oskrzeli. U dzieci tzw. astma powysiłkowa jest ważnym problemem. W takich przypadkach zaleca się użyć krótko- lub długodziałającego β2-agonistę na 15 minut przed planowanym wysiłkiem.

Biuro PTA

 

 
Kalendarz wersja zbiorcza

TRAWY

BRZOZA

BYLICA

LESZCZYNA

OLSZA

TOPOLA

KOMOSA

DĄB

SZCZAW

BABKA

JESION

AMBROZJA

CLADOSPORIUM

ALTERNARIA

 

 

Z przyjemnością informujemy, że grant szkoleniowy Towarzystwa na IX Konferencję PTA w Wiśle uzyskali:

 • Agata Michalska
 • Natalia Ukleja-Sokołowska
 • Mateusz Jonakowski
 • Adam Wawrzeńczyk

Serdecznie gratulujemy!

Zgodnie ze Statutem PTA składka powinna zostać opłacona do 31 marca 2017 r.

Wysokość składki w zależności od wieku wynosi:

25 zł – dla członków PTA poniżej 35 roku życia,
50 zł – dla członków PTA po 35 roku życia,
10 zł – dla członków PTA będących emerytami.


Składkę członkowską można opłacić na 2 sposoby –

1. przelew na konto bankowe PTA – 84 1090 1304 0000 0000 3010 9708 – wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska, oddziału oraz roku, za który następuję płatność,

2. poprzez Strefę Członkowską na stronie PTA – www.pta.med.pl/strefa-czlonkowska/logowanie/ – z wykorzystaniem modułu platnosci.pl.

Loginem do strefy członkowskiej jest adres e-mail podany przy rejestracji. Hasło zawarte jest w mailu, który Państwo otrzymali po rejestracji. W przypadku zagubienia lub zapomnienia hasła, można wybrać nowe hasło korzystając z funkcji przypomnienia hasła pod tym adresem –

https://www.pta.med.pl/auth/forgottenpassword.html


Uwaga: Składki są weryfikowane i uzupełniane miesięcznie,
dlatego w systemie mogą pojawiać się z opóźnieniem.

Article EAACI for members of the PSA

We encourage to read the article Scaling up Strategies of Chronic Respiratory Disease Programme published in Allergy, Pediatric Allergy and Immunology (PAI) and Clincal  and Translaton Allergy (CTA). European Academy Of Allergy and Clinical Immunology [...]

By |20 December 2016|Categories: Articles|0 Comments

„Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology” – the competition for authors

  „Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology” - the competition for authors - leaflet (PDF file) „Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology” - the regulations of the competition for authors (PDF file) [...]

By |30 March 2016|Categories: Articles|0 Comments

Research Epidemiology urticaria in Poland – the most important results

Pokrzywka (urticaria) jest często rozpoznawaną jednostką chorobową, charakteryzującą się znaczną heterogennością etiopatogenetyczną. Stanowi to podstawę do podziału pokrzywki na poszczególne jej typy oraz podtypy. Cechuje ją nagłe pojawianie się zmian skórnych określanych jako bąble pokrzywkowe, [...]

By |14 February 2016|Categories: Articles|0 Comments

Grant for the next WAO/AAAAI Congress, Orlando, USA, March 2-5, 2018

World Allergy Organization and American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology are inviting you to apply for a $500 grant for the next WAO/AAAAI Congress, to be held in Orlando, USA, March 2-5, 2018. Grant [...]

By |1 August 2017|Categories: News|0 Comments

United Action for Allergy and Asthma

The Polish Society of Allergology supports the European social campaign launched by EAACI for the development of public awareness about allergies and asthma. The official launch of the campaign took place at the European Parliament [...]

By |31 July 2017|Categories: Press releases|0 Comments

Offical Launch: United Action for Allergy and Asthma

W imieniu EAACI zachęcamy Państwa do poparcia akcji „United action for allergy and asthma”. Jest to inicjatywa kierowana do władz Unii Europejskiej mająca na celu zwrócenie uwagi na wagę chorób alergicznych. Wystarczy tylko kilka kliknięć [...]

By |5 May 2017|Categories: News|0 Comments

World Allergy Week 2017 – 2-8 April 2017

Understanding Chronic Urticaria Is the Focus of World Allergy Week 2017 World Allergy Organization says there is hope for the “Agony of Hives” Milwaukee, WI. March 9, 2017. World Allergy Organization (WAO), together with its [...]

By |27 March 2017|Categories: Press releases|0 Comments

Prof. B. Romanski award and Prof. M. Obtulowicz – winners

We kindly inform that the competition procedure for the award of Prof. M Obtulowicz and Prof. B Romański of the Polish Society o Allergology has ended. The Prof. M. Obtulowicz awarded for the best Ph. [...]

By |24 March 2017|Categories: Inside PSA|0 Comments

Training grants for young members of PTA for the 9th PTA Training Conference in Wisła!

The PTA Section of Young Allergologists is pleased to inform that the 9th Training Conference in Wisła will soon take place. The Polish Society of Allergology has established training grants for the Young Members of [...]

By |24 January 2017|Categories: Inside PSA|0 Comments

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się już procedura konkursowa o nagrodę Polskiego Towarzystwa Alergologicznego im. prof. B. Romańskiego oraz im. prof. M. Obtułowicza.

Nagrodę PTA im. prof. M. Obtułowicza za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie alergologii zdobyła dr n. med. Anna Zaleska.

W konkursie o nagrodę PTA im. prof. B. Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii zdobyła dr n. med. Paulina Kleniewska .

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do systematycznego odwiedzania strony internetowej PTA, gdzie będziemy publikować informacje o kolejnych konkursach organizowanych przez Towarzystwo.

 

 

Laureaci poprzednich Konkursów o nagrodę im. prof. M. Obtułowicza i im prof. B. Romańskiego:

Rok 2016

Nagroda im. prof. M. Obtułowicza – dr n. med. Ewa Pniewska-Dawidczyk
Nagroda im. prof. B. Romańskiego – dr n. med. Joanna Wieczfińska

Rok 2015

Nagroda im. prof. M. Obtułowicza – nie przyznano
Nagroda im. prof. B. Romańskiego – nie przyznano

Rok 2014

Nagroda im. prof. M. Obtułowicza – dr n. o zdr. Aneta Tomaszewska
Nagroda im. prof. B. Romańskiego – dr n. med. Damian Tworek

logo_mptaWe are pleased to announce that the grant of the Society for the 9th PTA Conference in Wisła has been awarded:

 • Agata Michalska
 • Natalia Ukleja-Sokołowska
 • Mateusz Jonakowski
 • Adam Wawrzeńczyk

Congratulations!

We would like to invite Members and Enthusiasts of the PTA Section of Young Allergologists to participate in the second edition of the contest of the Prof. B. Romański Award for the best original paper in the field of allergology.

The above contest organized by the Polish Society of Allergology to honour the first PTA president, i.e. prof. Bogdan Romański (1982 – 1988) is to choose annually the best original paper in the field of allergology published by a Member of the Society. To participate in the contest one must be the first Author of an original paper who is not 35 years old and who is a member of the Polish Society of Allergology. Original papers that were published in a scientific magazine with the impact factor of minimum 2000 can only be entered into the contest. The contest takes place every year. Only the papers accepted for publishing not later than 12 months before the deadline for sending papers to the contest in a given year may be entered into the contest.

Download:

Detailed regulations of the contest of „The prof. B. Romański Award for the best original paper in the field of allergology”.

XIII International Congress of PTA

Date: 26-29 September 2018
Place: Mikolajki

X Training Conference of PTA

Date: 9-12 May 2018
Place: Wisla

Academy of Allergy 2017

Date: June-December 2017
Place: Poland

Patronages

Date: 2017
Place: Poland

WWW
Data: 29.09.2017
Miejsce: Gdansk

WWW
Data: 19-20 October 2017
Miejsce: Lodz

WWW
Data: 8-10 November 2017
Miejsce: Krakow

WWW
Data: 8-11.02.2018
Miejsce: Polska

WWW

Inside PSA

Prof. B. Romanski award and Prof. M. Obtulowicz – winners

24 March 2017|0 Comments

We kindly inform that the competition procedure for the award of Prof. M Obtulowicz and Prof. B Romański of the Polish Society o Allergology has ended. The Prof. M. Obtulowicz awarded for the best Ph. [...]

News

Grant for the next WAO/AAAAI Congress, Orlando, USA, March 2-5, 2018

1 August 2017|0 Comments

World Allergy Organization and American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology are inviting you to apply for a $500 grant for the next WAO/AAAAI Congress, to be held in Orlando, USA, March 2-5, 2018. Grant [...]

Press releases

United Action for Allergy and Asthma

31 July 2017|0 Comments

The Polish Society of Allergology supports the European social campaign launched by EAACI for the development of public awareness about allergies and asthma. The official launch of the campaign took place at the European Parliament [...]

0+
Members
0+
Visits
0
Organized since 2006 conferences

Below is a list of 187 people, which during the Founding Conference of the PTA on 15 November 1982 in Bydgoszcz, signed a declaration of the Founding Members:

A B C D G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż

1. Andree Urszula, Częstochowa


2. Balcar-Boroń Anna, Bydgoszcz
3. Baliszewska Barbara, Warszawa
4. Barg Wojciech, Wrocław
5. Bartuzi Zbigniew, Bydgoszcz
6. Bednarz Zofia, Koszalin
7. Bermański Tadeusz, Bydgoszcz
8. Bętkowski Andrzej, Rzeszów
9. Bilczak Zdzisław, Łódź
10. Blinowski Józef, Lublin
11. Borecka-Nowakowska Barbara, Bydgoszcz
12. Brodzik Halina, Bydgoszcz
13. Brzezińska Hanna, Łódź
14. Buczyłko Krzysztof, Łódź
15. Burchacki Jan, Bydgoszcz
16. Bystrzanowska Teofila, Warszawa


17. Chaberski Jerzy, Łódź
18. Chabowski Ryszard, Bydgoszcz
19. Chmielewska Danuta, Warszawa
20. Chodosowski Tadeusz, Warszawa
21. Chyrek-Borowska Sabina, Białystok
22. Cichoń Aleksandra, Częstochowa
23. Cichoń Leszek, Częstochowa
24. Ciepichał Joanna, Wrocław
25. Cielecka Jadwiga, Zielona Góra
26. Czersk Jerzy, Szklarska Poręba
27. Czubalski Krzysztof, Warszawa


28. Dawidiuk Irena, Wrocław
29. Dominiczak Barbara, Szczecin
30. Droszcz Wacław, Warszawa
31. Dubiecki Kazimierz, Łódź
32. Dulczewska-Kłopatowska Mirosława, Warszawa
33. Dutkiewicz Jacek, Lublin
34. Dwornicki Jerzy, Zabrze
35. Dynowska Dorota, Kraków
36. Dziedziczko Andrzej, Bydgoszcz
37. Dzieniszewska Aleksandra, Olsztyn


38. Gajda Bogdan, Bydgoszcz
39. Garganisz Jadwiga, Warszawa
40. Gawrońska-Ukleja Ewa, Bydgoszcz
41. Gendek Hanna, Łódź
42. Giedrys-Galant Stefania, Szczecin
43. Gniazdowska Beata, Gdańsk-Oliwa
44. Gniazdowska Romana, Bydgoszcz
45. Gniazdowski Ryszard, Bydgoszcz
46. Gola-Lewin Halina, Warszawa
47. Górecka Zofia, Wrocław
48. Górski Paweł, Łódź
49. Grad Krzysztof, Bydgoszcz
50. Gwieździńska Teresa, Bydgoszcz
51. Grzelewska-Rzymowska Iwona, Łódź


52. Hałasa Józef, Szczecin
53. Hańczewska Iwona, Piła
54. Hofman Jerzy, Białystok


55. Jacek Zdzisław, Chełmno
56. Jankowska Renata, Wrocław
57. Jaskulska-Kowalska Krystyna, Zielona Góra


58. Kalinowska-Graczyk Halina, Łódź
59. Kałła Marek, Łódź
60. Kasprzak Zygmunt, Warszawa
61. Kąkol Jerzy, Bydgoszcz
62. Kłopocka Maria, Bydgoszcz
63. Kłopotowski Jan, Gliwice
64. Koczyńska-Nowacka Krystyna, Halinów
65. Konieczna Anna, Kraków
66. Kopczyńska Ewelina, Łódź
67. Korzeniowska-Żuk Elżbieta, Bydgoszcz
68. Kosicka Maria, Poznań
69. Kosiński Józef, Toruń
70. Kossek Mieczysław, Rabka
71. Kowalski Lech, Poznań
72. Kozielec Tadeusz, Włocławek
73. Krasnowska Maryla, Wrocław
74. Kraszewska Józef, Włocławek
75. Kraus-Filarska Maria, Wrocław
76. Kucharska Irena, Zamość
77. Kuczewska Barbara, Białystok
78. Kuczyńska-Sekieta Krystyna, Wrocław
79. Kukliński Paweł, Szczawnica
80. Kurek Michał, Bydgoszcz
81. Kurowska-Madejska Zdzisława, Warszawa
82. Kustra Mariola, Warszawa


83. Lech Beata, Warszawa
84. Legieć Czesław, Tarnów
85. Lewandowska Janina, Wrocław
86. Liebhard Ewa, Wrocław
87. Liebhard Jerzy, Wrocław
88. Lewandowska Maria, Poznań
89. Ligęziński Aleksander, Warszawa
90. Lutnicki Krzysztof, Lublin


91. Łudczak Wiesław, Bydgoszcz


92. Machaj Zbigniew, Wrocław
93. Mackiewicz Urszula, Poznań
94. Madalińska Monika, Warszawa
95. Majchrzak Maria, Warszawa
96. Makuch Krystyna, Bydgoszcz
97. Malinowski Ryszard, Warszawa
98. Małolepszy Józef, Wrocław
99. Marcinkowska Wiesława, Wrocław
100. Markiewicz-Bendkowska Irena, Częstochowa
101. Martyńska Maria, Bydgoszcz
102. Marzec Marian, Kielce
103. Matusiewicz Ryszard, Warszawa
104. May Kazimierz, Warszawa
105. Mazur Bolesław, Katowice
106. Migdał Marek, Warszawa
107. Mikulewicz Wojciech, Wrocław
108. Młodecka Aleksandra, Bydgoszcz
109. Montowska Lidia, Bydgoszcz


110. Nagórny-Martynowski Andrzej, Bydgoszcz
111. Nowakowska Alina, Rzeszów
112. Nowicka Barbara, Bydgoszcz
113. Nowicki Bronisław, Radom


114. Obtułowicz Krystyna, Kraków
115. Obrzut Danuta, Białystok


116. Pabijan Aleksandra, Bydgoszcz
117. Paluszyńska Halina, Wrocław
118. Pałka Jan, Warszawa
119. Patkowski Janusz, Wrocław
120. Pawlik Krystyna, Bydgoszcz
121. Pawłowicz Anna, Warszawa
122. Pężko Hanna, Warszawa
123. Pilch Władysława, Nowa Huta-Kraków
124. Piltz Danuta, Wałbrzych
125. Płusa Tadeusz, Warszawa
126. Podogrodzki Tadeusz, Szczawno-Zdrój
127. Podolec Zygmunt, Kraków
128. Pomorski Zbigniew, Lublin
129. Popławski Bohdan, Warszawa
130. Przybysz-Gębska Irena, Bydgoszcz
131. Pyziak Elżbieta, Łódź


132. Rogala Barbara, Zabrze
133. Rogala Edmund, Zabrze
134. Rogalińska Maria, Koszalin
135. Romański Bogdan, Bydgoszcz
136. Rożniecki Jerzy, Łódź
137. Rudzki Edward, Warszawa
138. Rutkowski Ryszard, Białystok
139. Rzewuska-Kwiatkowska Katarzyna, Gdańsk-Oliwa


140. Samborski Włodzimierz, Poznań
141. Sawicki Kazimierz, Lubin Górniczy
142. Sielużycki Czesław, Warszawa
143. Sinkiewicz Władysław, Bydgoszcz
144. Smukalska Ewa, Białe Błota
145. Sobień-Kopczyńska Stanisława, Łódź
146. Sojka Leszek, Szczecin
147. Sroka-Sajecka Ewa, Kielce
148. Stachura Joanna, Bydgoszcz
149. Stańczewska Danuta, Lisewo
150. Staszyńska Małgorzata, Bydgoszcz
151. Steckiewicz Władysław, Płock
152. Stefaniak Anna, Poznań
153. Stopczyński Tadeusz, Anglia
154. Szadzieszewska-Kowalska Danuta, Bydgoszcz
155. Szaflarska Mieczysława, Bydgoszcz
156. Szajna Jadwiga, Rzeszów
157. Szczepański Marian, Opoczno
158. Szczypiorski Kazimierz, Warszawa
159. Szeliga Wojciech, Wrocław
160. Szmidt Mirosław, Łódź
161. Szukalska Zofia, Toruń
162. Szulczyńska Krystyna, Sopot
163. Szymanek-Grzywa Zdzisława, Warszawa
164. Szymański Wiesław, Białystok


165. Śliwiński Jan, Warszawa
166. Świątkowski Maciej, Bydgoszcz
167. Świderska-Sikorska Elżbieta, Warszawa


168. Tyszkiewicz Ireneusz, Warszawa


169. Wacek Wiktor, Warszawa
170. Wartenberg Janina, Wrocław
171. Wąsek Zbigniew, Warszawa
172. Werner-Wąsik Maria, Wrocław
173. Weyna-Olszewska Zofia, Bydgoszcz
174. Wilamowska Janina, Bydgoszcz
175. Wilewska-Kłubo Teresa, Bydgoszcz
176. Willak Barbara, Szczawno-Zdrój
177. Wrońska Jolanta, Wołomin
178. Wrona Danuta, Kraków
179. Wrzyszcz Maria, Wrocław


180. Zawadzka-Krajewska Anna, Warszawa
181. Zawisza Edward, Warszawa
182. Zieliński Andrzej, Łódź
183. Zieliński Tadeusz, Szczecin
184. Ziuzio Stefan, Toruń
185. Zychowicz Czesław, Warszawa
186. Zygmuntowicz Zofia, Gdańsk


187. Żbikowska-Götz Magdalena, Bydgoszcz

Prof. B. Romanski award and Prof. M. Obtulowicz – winners

We kindly inform that the competition procedure for the award of Prof. M Obtulowicz and Prof. B Romański of the Polish Society o Allergology has ended. The Prof. M. Obtulowicz awarded for the best Ph. [...]

By |24 March 2017|Categories: Inside PSA|0 Comments

Training grants for young members of PTA for the 9th PTA Training Conference in Wisła!

The PTA Section of Young Allergologists is pleased to inform that the 9th Training Conference in Wisła will soon take place. The Polish Society of Allergology has established training grants for the Young Members of [...]

By |24 January 2017|Categories: Inside PSA|0 Comments

Meeting of the Section Immunotherapy – 14 January 2017, Warsaw

We kindly inform that the meeting of the Section Immunotherapy PTA will be held on January 14, 2017 in Warsaw.

By |16 November 2016|Categories: Inside PSA|0 Comments

Polish Society of Allergology at the EAACI Congress 2016 in Vienna

By |13 June 2016|Categories: Inside PSA|0 Comments

[PTA Mazowiecki Branch] Invitation to a scientific meeting – 7 June (Tuesday 2016 at 6:00 p.m.) – Warsaw

The Mazowiecki Branch of the Polish Society of Allergology in cooperation with Novartis Company Have the pleasure to invite you to a scientific meeting that will be held on 7 June (Tuesday) 2016 at 6:0 [...]

By |13 May 2016|Categories: Inside PSA|0 Comments

A scientific meeting of PTA Pomeranian Branch – 21 May 2016

INVITATION The Pomeranian Branch of the Polish Society of Allergology and Allergopharma-Nexter Sp. z o.o. [LLC] have the pleasure to invite you to a scientific meeting that will be held on 21 May (SATURDAY) 2016 at [...]

By |11 May 2016|Categories: Inside PSA|0 Comments

Use this form to quickly send us a message

First name and last name (required):

Email (required):

Subject:

Message content:

Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodniczący:

Dr Rafał Dobek

 

• Wiceprzewodnicząca: Dr n. med. Krystyna Gietkiewicz
• Skarbnik: Lek.med. Krzysztof Gomułka
• Sekretarz: Dr n. med. Grzegorz Gąszczyk
• Członek: Dr hab. n. med. Marita Nittner-Marszalska 

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek
• V-ce Przewodnicząca: Dr n. med. Antonina Gawlik
• Członek: Dr n. med. Wojciech Barg

Siedziba Oddziału:

Oddział Dolnośląski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
ul. Traugutta 57/59
50-417 Wrocław
e-mail: oddzial.dolnoslaski@pta.med.pl

Nazwa jednostki Telefon kontaktowy Adres jednostki Ośrodki prowadzące desensytyzację na leki
ZLS Poradnia Alergologiczna
(Monika Świerczyńska-Krępa i Barbara Świerczyńska)
ul. Krasińskiego 30
Bielsko-Biała
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
(+48 85) 746 83 73 (sekretariat) ul. M.Skłodowskiej-Curie 24
15-276 Białystok
Klinika Alergologii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
+48 583 491 625 ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
SPZZOZ w Gryficach
Poradnia i Oddział Alergologiczny
+48 603 657 624 ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice
B.Czubińska, A. Jrmuszczak-Walczyńska
Spółka Partnerska Lekarzy
Kaliskie Centrum
Alergologii i Pulmonologii
(+48 62) 764 24 25 ul. Podkowińskiego 2
62-800 Kalisz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Alergologii i Immunologii Klinicznej
Śląski Uniwersytet Medyczny
Szpital Kliniczny nr 5
(+48 32) 358 14 35 ul. Ceglana 35
40-952 Katowice
Klinika Pulmonologii
II Katedra Chorób Wewnętrznych,
Oddział Kliniczny Pulmonologii Szpital Uniwersytecki
(+48 12) 430 52 66, wew.: 242, 217, 277
Sekretariat: (+48 12) 430 51 47
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Collegium Medicum UJ
(+48 12) 423 11 22 ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
Szpital Spec. im. J. Dietla Skarbowa 1,
Kraków
Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS (+48 76) 72 82 400,
(+48 76) 72 82 602
ul.Lesna 8
59-300 Lubin
Klinika Immunologii,
Reumatologii i Alergii,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
(+48 42) 675 73 38 rejestracja,
(+48 42) 675 73 09 sekretariat
Pomorska 251,
92-215 Łódź
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Piotr Dąbrowiecki
+48 507 025 082 ul. 29 listopada 339 m. 18
05-160 Nowy dwór Mazowiecki
Oddział II Pulmonologiczny
z Pododdziałem Alergologii Oddechowej
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy
i Chorób Płuc
(+48 89) 532 29 74 ul. Jagiellońska 78
10-357 Olsztyn
Poradnia Alergologiczna
NSZOZ TERMEDICA
+48 618 225 603 ul. Os. Bolesława Chrobrego 101
60-681 Poznań
SNZOZ Alergologia Plus
Ośrodek Diagnostyki i Terapii Uczuleń
+48 605 345 788 ul. Drobnika 48
60-693 Poznań
Oddziała Alergologii SPWSZ
w Szczecinie
+48 601 758 183 ul. Arkońska 4
Szczecin
Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii
(+48 22) 681 75 19,
(+48 22) 681 60 29
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
NSZOZ MEDTOP s.c.
Poradnia Alergologiczna
+48 618 116 153 pl. Grzybowy 10
62-002 Złotniki
Dzieci
Oddział Alergologii i Pulmonologii
Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem
ul Polanki 119
80-308 Gdańsk
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej
i Immunologii Klinicznej
III Katedry Pediatrii
Uniwersytetu Meducznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
+48 618 480 111 ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
Klinika Pneumonologii i chorob Alergicznych
Wieku Dziecięcego WUM
ul. Działdowska 1
Warszawa

 

Opracowanie : Sekcja Nadwrażliwości na leki PTA – na podstawie ankiet zgłoszonych przez ośrodki za pośrednictwem Strony PTA

Poniżej prezentujemy listę 187 osób, które w trakcie Konferencji Założycielskiej PTA w dniu 15 listopada 1982 roku w Bydgoszczy, podpisały deklaracje Członków-Założycieli:

A B C D G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż

1. Andree Urszula, Częstochowa


2. Balcar-Boroń Anna, Bydgoszcz
3. Baliszewska Barbara, Warszawa
4. Barg Wojciech, Wrocław
5. Bartuzi Zbigniew, Bydgoszcz
6. Bednarz Zofia, Koszalin
7. Bermański Tadeusz, Bydgoszcz
8. Bętkowski Andrzej, Rzeszów
9. Bilczak Zdzisław, Łódź
10. Blinowski Józef, Lublin
11. Borecka-Nowakowska Barbara, Bydgoszcz
12. Brodzik Halina, Bydgoszcz
13. Brzezińska Hanna, Łódź
14. Buczyłko Krzysztof, Łódź
15. Burchacki Jan, Bydgoszcz
16. Bystrzanowska Teofila, Warszawa


17. Chaberski Jerzy, Łódź
18. Chabowski Ryszard, Bydgoszcz
19. Chmielewska Danuta, Warszawa
20. Chodosowski Tadeusz, Warszawa
21. Chyrek-Borowska Sabina, Białystok
22. Cichoń Aleksandra, Częstochowa
23. Cichoń Leszek, Częstochowa
24. Ciepichał Joanna, Wrocław
25. Cielecka Jadwiga, Zielona Góra
26. Czersk Jerzy, Szklarska Poręba
27. Czubalski Krzysztof, Warszawa


28. Dawidiuk Irena, Wrocław
29. Dominiczak Barbara, Szczecin
30. Droszcz Wacław, Warszawa
31. Dubiecki Kazimierz, Łódź
32. Dulczewska-Kłopatowska Mirosława, Warszawa
33. Dutkiewicz Jacek, Lublin
34. Dwornicki Jerzy, Zabrze
35. Dynowska Dorota, Kraków
36. Dziedziczko Andrzej, Bydgoszcz
37. Dzieniszewska Aleksandra, Olsztyn


38. Gajda Bogdan, Bydgoszcz
39. Garganisz Jadwiga, Warszawa
40. Gawrońska-Ukleja Ewa, Bydgoszcz
41. Gendek Hanna, Łódź
42. Giedrys-Galant Stefania, Szczecin
43. Gniazdowska Beata, Gdańsk-Oliwa
44. Gniazdowska Romana, Bydgoszcz
45. Gniazdowski Ryszard, Bydgoszcz
46. Gola-Lewin Halina, Warszawa
47. Górecka Zofia, Wrocław
48. Górski Paweł, Łódź
49. Grad Krzysztof, Bydgoszcz
50. Gwieździńska Teresa, Bydgoszcz
51. Grzelewska-Rzymowska Iwona, Łódź


52. Hałasa Józef, Szczecin
53. Hańczewska Iwona, Piła
54. Hofman Jerzy, Białystok


55. Jacek Zdzisław, Chełmno
56. Jankowska Renata, Wrocław
57. Jaskulska-Kowalska Krystyna, Zielona Góra


58. Kalinowska-Graczyk Halina, Łódź
59. Kałła Marek, Łódź
60. Kasprzak Zygmunt, Warszawa
61. Kąkol Jerzy, Bydgoszcz
62. Kłopocka Maria, Bydgoszcz
63. Kłopotowski Jan, Gliwice
64. Koczyńska-Nowacka Krystyna, Halinów
65. Konieczna Anna, Kraków
66. Kopczyńska Ewelina, Łódź
67. Korzeniowska-Żuk Elżbieta, Bydgoszcz
68. Kosicka Maria, Poznań
69. Kosiński Józef, Toruń
70. Kossek Mieczysław, Rabka
71. Kowalski Lech, Poznań
72. Kozielec Tadeusz, Włocławek
73. Krasnowska Maryla, Wrocław
74. Kraszewska Józef, Włocławek
75. Kraus-Filarska Maria, Wrocław
76. Kucharska Irena, Zamość
77. Kuczewska Barbara, Białystok
78. Kuczyńska-Sekieta Krystyna, Wrocław
79. Kukliński Paweł, Szczawnica
80. Kurek Michał, Bydgoszcz
81. Kurowska-Madejska Zdzisława, Warszawa
82. Kustra Mariola, Warszawa


83. Lech Beata, Warszawa
84. Legieć Czesław, Tarnów
85. Lewandowska Janina, Wrocław
86. Liebhard Ewa, Wrocław
87. Liebhard Jerzy, Wrocław
88. Lewandowska Maria, Poznań
89. Ligęziński Aleksander, Warszawa
90. Lutnicki Krzysztof, Lublin


91. Łudczak Wiesław, Bydgoszcz


92. Machaj Zbigniew, Wrocław
93. Mackiewicz Urszula, Poznań
94. Madalińska Monika, Warszawa
95. Majchrzak Maria, Warszawa
96. Makuch Krystyna, Bydgoszcz
97. Malinowski Ryszard, Warszawa
98. Małolepszy Józef, Wrocław
99. Marcinkowska Wiesława, Wrocław
100. Markiewicz-Bendkowska Irena, Częstochowa
101. Martyńska Maria, Bydgoszcz
102. Marzec Marian, Kielce
103. Matusiewicz Ryszard, Warszawa
104. May Kazimierz, Warszawa
105. Mazur Bolesław, Katowice
106. Migdał Marek, Warszawa
107. Mikulewicz Wojciech, Wrocław
108. Młodecka Aleksandra, Bydgoszcz
109. Montowska Lidia, Bydgoszcz


110. Nagórny-Martynowski Andrzej, Bydgoszcz
111. Nowakowska Alina, Rzeszów
112. Nowicka Barbara, Bydgoszcz
113. Nowicki Bronisław, Radom


114. Obtułowicz Krystyna, Kraków
115. Obrzut Danuta, Białystok


116. Pabijan Aleksandra, Bydgoszcz
117. Paluszyńska Halina, Wrocław
118. Pałka Jan, Warszawa
119. Patkowski Janusz, Wrocław
120. Pawlik Krystyna, Bydgoszcz
121. Pawłowicz Anna, Warszawa
122. Pężko Hanna, Warszawa
123. Pilch Władysława, Nowa Huta-Kraków
124. Piltz Danuta, Wałbrzych
125. Płusa Tadeusz, Warszawa
126. Podogrodzki Tadeusz, Szczawno-Zdrój
127. Podolec Zygmunt, Kraków
128. Pomorski Zbigniew, Lublin
129. Popławski Bohdan, Warszawa
130. Przybysz-Gębska Irena, Bydgoszcz
131. Pyziak Elżbieta, Łódź


132. Rogala Barbara, Zabrze
133. Rogala Edmund, Zabrze
134. Rogalińska Maria, Koszalin
135. Romański Bogdan, Bydgoszcz
136. Rożniecki Jerzy, Łódź
137. Rudzki Edward, Warszawa
138. Rutkowski Ryszard, Białystok
139. Rzewuska-Kwiatkowska Katarzyna, Gdańsk-Oliwa


140. Samborski Włodzimierz, Poznań
141. Sawicki Kazimierz, Lubin Górniczy
142. Sielużycki Czesław, Warszawa
143. Sinkiewicz Władysław, Bydgoszcz
144. Smukalska Ewa, Białe Błota
145. Sobień-Kopczyńska Stanisława, Łódź
146. Sojka Leszek, Szczecin
147. Sroka-Sajecka Ewa, Kielce
148. Stachura Joanna, Bydgoszcz
149. Stańczewska Danuta, Lisewo
150. Staszyńska Małgorzata, Bydgoszcz
151. Steckiewicz Władysław, Płock
152. Stefaniak Anna, Poznań
153. Stopczyński Tadeusz, Anglia
154. Szadzieszewska-Kowalska Danuta, Bydgoszcz
155. Szaflarska Mieczysława, Bydgoszcz
156. Szajna Jadwiga, Rzeszów
157. Szczepański Marian, Opoczno
158. Szczypiorski Kazimierz, Warszawa
159. Szeliga Wojciech, Wrocław
160. Szmidt Mirosław, Łódź
161. Szukalska Zofia, Toruń
162. Szulczyńska Krystyna, Sopot
163. Szymanek-Grzywa Zdzisława, Warszawa
164. Szymański Wiesław, Białystok


165. Śliwiński Jan, Warszawa
166. Świątkowski Maciej, Bydgoszcz
167. Świderska-Sikorska Elżbieta, Warszawa


168. Tyszkiewicz Ireneusz, Warszawa


169. Wacek Wiktor, Warszawa
170. Wartenberg Janina, Wrocław
171. Wąsek Zbigniew, Warszawa
172. Werner-Wąsik Maria, Wrocław
173. Weyna-Olszewska Zofia, Bydgoszcz
174. Wilamowska Janina, Bydgoszcz
175. Wilewska-Kłubo Teresa, Bydgoszcz
176. Willak Barbara, Szczawno-Zdrój
177. Wrońska Jolanta, Wołomin
178. Wrona Danuta, Kraków
179. Wrzyszcz Maria, Wrocław


180. Zawadzka-Krajewska Anna, Warszawa
181. Zawisza Edward, Warszawa
182. Zieliński Andrzej, Łódź
183. Zieliński Tadeusz, Szczecin
184. Ziuzio Stefan, Toruń
185. Zychowicz Czesław, Warszawa
186. Zygmuntowicz Zofia, Gdańsk


187. Żbikowska-Götz Magdalena, Bydgoszcz

Grant for the next WAO/AAAAI Congress, Orlando, USA, March 2-5, 2018

World Allergy Organization and American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology are inviting you to apply for a $500 grant for the next WAO/AAAAI Congress, to be held in Orlando, USA, March 2-5, 2018. Grant [...]

By |1 August 2017|Categories: News|0 Comments

United Action for Allergy and Asthma

The Polish Society of Allergology supports the European social campaign launched by EAACI for the development of public awareness about allergies and asthma. The official launch of the campaign took place at the European Parliament [...]

By |31 July 2017|Categories: Press releases|0 Comments

Offical Launch: United Action for Allergy and Asthma

W imieniu EAACI zachęcamy Państwa do poparcia akcji „United action for allergy and asthma”. Jest to inicjatywa kierowana do władz Unii Europejskiej mająca na celu zwrócenie uwagi na wagę chorób alergicznych. Wystarczy tylko kilka kliknięć [...]

By |5 May 2017|Categories: News|0 Comments

World Allergy Week 2017 – 2-8 April 2017

Understanding Chronic Urticaria Is the Focus of World Allergy Week 2017 World Allergy Organization says there is hope for the “Agony of Hives” Milwaukee, WI. March 9, 2017. World Allergy Organization (WAO), together with its [...]

By |27 March 2017|Categories: Press releases|0 Comments

Prof. B. Romanski award and Prof. M. Obtulowicz – winners

We kindly inform that the competition procedure for the award of Prof. M Obtulowicz and Prof. B Romański of the Polish Society o Allergology has ended. The Prof. M. Obtulowicz awarded for the best Ph. [...]

By |24 March 2017|Categories: Inside PSA|0 Comments

Training grants for young members of PTA for the 9th PTA Training Conference in Wisła!

The PTA Section of Young Allergologists is pleased to inform that the 9th Training Conference in Wisła will soon take place. The Polish Society of Allergology has established training grants for the Young Members of [...]

By |24 January 2017|Categories: Inside PSA|0 Comments

LeczenieSłowo alergia jest zrostem dwóch greckich wyrazów – allos – inny i ergos – reakcja. W tych dwóch słowach kryje się mechanizm chorób alergicznych. Alergia jest bowiem reakcją nadwrażliwości zapoczątkowaną przez mechanizmy immunologiczne. Mówiąc prościej, alergia to nieprawidłowa reakcja organizmu na niegroźny zazwyczaj czynnik. W procesie alergicznym układ odpornościowy traktuje te niegroźne substancje jako elementy zagrażające, co wywołuje reakcję mającą na celu ich zneutralizowanie i wydalenie z organizmu.

Skomplikowane procesy biologiczne związane z neutralizacją tych czynników, mogą przybrać różnorodne formy objawowe – najczęściej występujące objawy to nieżyt nosa, zapalenie spojówek, skurczy oskrzeli, trudności w oddychaniu, wysypki i bąble skórne. W skrajnych przypadkach reakcją organizmu na alergen może być wstrząs anafilaktyczny i zgon.

Podczas swojego życia niemal każdy człowiek przechodzi co najmniej jedną reakcję alergiczną. Skala występowania chorób alergicznych zwiększa się z każdym rokiem – co kilka lat następuje podwojenie liczby chorych. Obecnie na choroby alergiczne cierpi połowa Polaków, z czego najwięcej choruje z powodu roztoczy kurzu domowego. Istotnym problemem jest także rosnąca liczba chorych na astmę, którą wg niektórych szacunków może mieć ponad 4 mln osób w naszym kraju. Zwiększa się także liczba substancji wywołujących alergię – o ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu było ich zdecydowanie mniej, to obecnie liczba stwierdzonych naukowo alergenów sięga kilkudziesięciu tysięcy.

Najczęściej występujące alergeny to –
– roztocza
– pyłki roślin
– sierść zwierząt
– zarodniki grzybów pleśniowych
– wełna i pierze

Alergie, choć w zdecydowanej większości przypadków nie zagrażają bezpośrednio życiu człowieka, to poprzez swoje uciążliwe objawy w sposób znaczący zmniejszają jakość życia. Współczesna medycyna stosuje kilka metod leczenia alergii – wśród nich należy wymienić immunoterapię (odczulanie) oraz stosowanie leków mających na celu zmniejszenie dolegliwości reakcji alergicznych lub ich całkowite wyeliminowanie. Metodą najczęściej polecaną chorym (choć nie zawsze możliwą do realizacji) jest także usunięcie alergenu ze swojego otoczenia oraz jego unikanie na co dzień.

Biuro PTA

Z przyjemnością informujemy, że Polskie Towarzystwo Alergologiczne uruchomiło nową platformę edukacyjną dla pacjentów – zapraszamy do obejrzenia krótkich filmików instruktażowych prezentujących prawidłowe użycie wybranych inhalatorów.

Zostały one przygotowane przez amerykańskich lekarzy z projektu „How to use inhalers – fun & interactive learning” i dzięki zaangażowaniu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego zostały przetłumaczone na język polski.

Krótki filmik ukazuje krok po kroku w jasny i przystępny sposób jak prawidłowo oraz bez błędów wykonać inhalację wybranym urządzeniem. Dzięki temu pacjent może poprawić efektywność swojego leczenia oraz wyeliminować koszty – zdrowotne i finansowe – nieprawidłowego stosowania inhalatora.

Zalety członkostwa

 • Największy portal alergologiczny w Polsce
 • Newsletter PTA
 • Niższe opłaty rejestracyjne aktywności organizowanych przez PTA
 • Wydawnictwo WAO Journal of the World Allergy Organization
 • Dostęp do artykułów online oficjalnego czasopisma PTA – “Alergologia Polska”

Przypomnij hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Uprzejmie informujemy, że Biuro Polskiego Towarzystwa Alergologicznego nie udziela porad lekarskich!

Skorzystaj z formularza, aby szybko przesłać nam wiadomość.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

  XIII Międzynarodowy Kongres PTA

  Data: 26-29 września 2018 r.
  Miejsce: Mikołajki

  X Konferencja Szkoleniowa PTA

  Data: 9-12 maja 2018 r.
  Miejsce: Wisła

  Akademia Alergologii 2017

  Data: czerwiec-grudzień 2017 r.
  Miejsce: Polska

  Patronaty

  Data: 2017 r.
  Miejsce: Polska

  WWW
  Data: 29.09.2017
  Miejsce: Gdańsk

  WWW
  Data: 6-7 października 2017 r.
  Miejsce: Warszawa

  WWW
  Data: 19-20 pażdziernika 2017 r.
  Miejsce: Łódź

  WWW
  Data: 20-21 października 2017 r.
  Miejsce: Bronisławów

  WWW
  Data: 8-10 listopada 2017 r.
  Miejsce: Kraków

  WWW
  Data: 8-11.02.2018
  Miejsce: Ustka

  WWW
  Data: 23-24.02.2018
  Miejsce: Bydgoszcz

  WWW

  Z życia PTA

  Grant for the next WAO/AAAAI Congress, Orlando, USA, March 2-5, 2018

  1 August 2017|0 Comments

  World Allergy Organization and American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology are inviting you to apply for a $500 grant for the next WAO/AAAAI Congress, to be held in Orlando, USA, March 2-5, 2018. Grant [...]

  Aktualności

  Grant for the next WAO/AAAAI Congress, Orlando, USA, March 2-5, 2018

  1 August 2017|0 Comments

  World Allergy Organization and American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology are inviting you to apply for a $500 grant for the next WAO/AAAAI Congress, to be held in Orlando, USA, March 2-5, 2018. Grant [...]

  Informacje prasowe

  Grant for the next WAO/AAAAI Congress, Orlando, USA, March 2-5, 2018

  1 August 2017|0 Comments

  World Allergy Organization and American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology are inviting you to apply for a $500 grant for the next WAO/AAAAI Congress, to be held in Orlando, USA, March 2-5, 2018. Grant [...]

  0+
  Członków
  0+
  Odwiedzin
  0
  Zorganizowanych od 2006 r. konferencji

  Nagroda ta jest przyznawana przez Komisję ds. grantów PTA w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną nie wcześniej niż w 2016 roku, a zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać: autor pracy, a w wyjątkowych sytuacjach zamiast autora zgłoszenia pracy może dokonać: promotor, dziekan wydziału uczelni lub dyrektor instytutu naukowego.

  Zapraszamy do udziału w konkursie!

  Do pobrania:

  Szczegółowy regulamin konkursu „Nagroda PTA im. prof. M. Obtułowicza za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie alergologii”.

  Szanowni Państwo,

  W ramach aktywności Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, mamy przyjemność umożliwienia wszystkim Państwu będącym członkami PTA, szybkiego dostępu do wytycznych na temat immunoterapii alergenowej (AIT) opracowanych przez niemieckojęzyczne Towarzystwa Naukowe pod egidą Niemieckiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej (Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie, DGAKI), opublikowanych w 2014 roku.

  http://www.dgaki.de/wp-content/uploads/2014/12/Guideline_AIT_Pfaar_engl_12-2014.pdf

  Prawa autorskie do wersji drukowanej przysługują wydawnictwu Springer Medizin. Prawa do treści dokumentu zachowują autorzy.

  Wytyczne te, szczegółowo i wyczerpująco odnoszą się do zagadnień  klinicznych związanych z AIT. Tekst opracowany został w języku angielskim. Dołożymy starań, aby w najistotniejszych fragmentach był stopniowo udostępniany Państwu także w języku polskim.

  Dodatkową niezaprzeczalną korzyścią dla polskich alergologów jest możliwość śledzenia badań klinicznych dotyczących preparatów leczniczych stosowanych w  immunoterapii alergenowej. Dane te opublikowane w języku niemieckim, będą na bieżąco aktualizowane i tłumaczone na język polski:

  http://www.dgaki.de/leitlinien/s2k-leitlinie-sit/sit-produkte-studien-zulassung/

  Prawa autorskie przysługują DGAKI (Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie).

  Taka forma współpracy jest możliwa dzięki koleżeńskiemu wsparciu i zgodzie Niemieckiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej – w szczególności Pana Prof. Olivera Pfaara i Pana Prof. Jorga Kleine-Tebbe, oraz przy zaangażowaniu Prezydenta PTA Pana Prof. Zbigniewa Bartuzi i Zarządu Sekcji Immunoterapii PTA.

  Mamy nadzieję, że materiały te okażą się pomocne w Państwa codziennej pracy. Autorem polskiego tłumaczenia jest dr Joanna Nizio-Mąsior.

  Prof. dr. hab. med. Zbigniew Bartuzi  – Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

  Dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz – Przewodnicząca Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego wraz z Zarządem Sekcji

   

  Executive Committee:

   

  Chairperson:

  Prof. dr hab. Magdalena Czarnecka – Operacz

   

  • Vice-chairperson: Dr n. med. Marek Popielarz
  • Treasurer: Dr n. med. Danuta Mądra-Rogacka
  • Secretary:  Dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz
  • Member: Dr n. med. Tadeusz Grochowina

  Audit Committee:

  • Chairperson: Dr n. med Renata Szwankowska
  • Member: Dr n. med. Maria Majkowska-Przybył
  • Member: Dr n. med. Ewa Springer

  Contact:

  Greater Poland Branch of
  Polish Society of Allergology

  SP Szpital Kliniczny Nr 1 UM w Poznaniu
  Szamarzewskiego 84
  Street
  60-569 Poznan
  e-mail: oddzial.wielkopolski@pta.med.pl

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  Im Rahmen der Aktivitäten der Sektion Immuntherapie der Polnischen Gesellschaft für Allergologie (PGA) freuen wir uns, allen Mitgliedern der PGA schnellen Zugriff auf die Leitlinie zur spezifischen Immuntherapie zu ermoeglichen. Die Leitlinie wurde von den deutschsprachigen Fachverbaenden  unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie (DGAKI) entwickelt und im Jahr 2014 veröffentlicht.

  http://www.dgaki.de/wp-content/uploads/2014/12/Guideline_AIT_Pfaar_engl_12-2014.pdf

  Copyright © Springer Medizin Verlag für das Druckerzeugnis. Die Urheberrechte liegen bei den Autoren.

  Diese Richtlinien beziehen sich umfassend auf die klinischen Fragen und Probleme der allergen-spezifischen Immuntherapie. Der Text wurde in englischer Sprache verfasst. Wir werden Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Teile schrittweise  auch in Polnisch zur Verfügung gestellt werden.

  Zusätzlicher unbestreitbarer Vorteil fuer die polnischen Allergologen ist die Moeglichkeit, die klinischen Studien mit Allergenpraeparaten in Allergen-Immuntherapie verwendet, zu verfolgen. Diese Daten in deutscher Sprache , werden kontinuierlich  aktualisiert und dann ins Polnische übersetzt.

  http://www.dgaki.de/leitlinien/s2k-leitlinie-sit/sit-produkte-studien-zulassung/

  Copyright DGAKI (Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie)

  Diese Form der Zusammenarbeit ist möglichmit freundlicher Unterstützung  und Zustimmung  der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie, insbesondere – Herrn Prof. Oliver Pfaar und Herrn Prof. Jörg Kleine-Tebbe, und unter Beteiligung des Präsidenten der PGA Herrn Prof. Zbigniew Bartuzi sowie des Vorstandes der Immuntherapie Sektion PGA.

  Wir hoffen, dass Ihnen diese Materialien in Ihrer täglichen Arbeit nützlich sein werden.

  Prof. Dr. hab. med. Zbigniew Bartuzi  – Praesident der Polnischen Gesellschaft fuer Allergologie

  Dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz – der Vorsitzende der Immuntherapie Sektion der Polnischen Gesellschaft fuer Allergologie mit dem Vorstand der Sektion

  First name Last name Regional Branch
  1 Wojciech Barg dolnośląski
  2 Julia Dobek dolnośląski
  3 Rafał Dobek dolnośląski
  4 Antonina Gawlik dolnośląski
  5 Grzegorz Gąszczyk dolnośląski
  6 Krystyna Gietkiewicz dolnośląski
  7 Zofia Gołońska dolnośląski
  8 Krzysztof Gomułka dolnośląski
  9 Karolina Lindner dolnośląski
  10 Zbigniew Machaj dolnośląski
  11 Andrzej Obojski dolnośląski
  12 Bernard Panaszek dolnośląski
  13 Renata Suchnicka dolnośląski
  14 Grażyna Szybejko-Machaj dolnośląski
  15 Ewa Alska kujawsko-pomorski
  16 Zbigniew Bartuzi kujawsko-pomorski
  17 Ewa Gawrońska-Ukleja kujawsko-pomorski
  18 Jacek Gocki kujawsko-pomorski
  19 Andrzej Kuźmiński kujawsko-pomorski
  20 Krzysztof Pałgan kujawsko-pomorski
  21 Michał Przybyszewski kujawsko-pomorski
  22 Ewa Szynkiewicz kujawsko-pomorski
  23 Natalia Ukleja-Sokołowska kujawsko-pomorski
  24 Adam Wawrzeńczyk kujawsko-pomorski
  25 Magdalena Żbikowska-Gotz kujawsko-pomorski
  26 Małgorzata Bartkowiak-Emeryk lubelski
  27 Andrzej Durda lubelski
  28 Andrzej Emeryk lubelski
  29 Izabella Krupa-Borek lubelski
  30 Barbara Mackiewicz lubelski
  31 Andrzej Rolski lubelski
  32 Małgorzata Bocheńska-Marciniak łódzki
  33 Izabela Bogus-Buczyńska łódzki
  34 Krzysztof Buczyłko łódzki
  35 Jadwiga Kaczmarek łódzki
  36 Dorota Kardas-Sobantka łódzki
  37 Dorota Kierszniewska-Stępień łódzki
  38 Marek Kowalski łódzki
  39 Piotr Kuna łódzki
  40 Maciej Kupczyk łódzki
  41 Izabela Kupryś-Lipińska łódzki
  42 Cezary Pałczyński łódzki
  43 Rafał Pawliczak łódzki
  44 Grażyna Bochenek małopolski
  45 Ewa Czarnobilska małopolski
  46 Ryszard Kurzawa małopolski
  47 Marcel Mazur małopolski
  48 Henryk Mazurek małopolski
  49 Zygmunt Nowacki małopolski
  50 Grzegorz Porębski małopolski
  51 Krzysztof Sładek małopolski
  52 Marcin Stobiecki małopolski
  53 Radosław Śpiewak małopolski
  54 Krystyna Targosz małopolski
  55 Jadwiga Antonik mazowiecki
  56 Magdalena Arcimowicz mazowiecki
  57 Andrzej Bant mazowiecki
  58 Artur Białoszewski mazowiecki
  59 Danuta Chmielewska-Szewczyk mazowiecki
  60 Piotr Dąbrowiecki mazowiecki
  61 Andrzej Dąbrowski mazowiecki
  62 Joanna Hermanowicz-Salamon mazowiecki
  63 Krzysztof Kłos mazowiecki
  64 Jerzy Kruszewski mazowiecki
  65 Marek Kulus mazowiecki
  66 Agnieszka Lipiec mazowiecki
  67 Jolanta Perkowska mazowiecki
  68 Filip Raciborski mazowiecki
  69 Piotr Rapiejko mazowiecki
  70 Urszula Samolińska-Zawisza mazowiecki
  71 Bolesław Samoliński mazowiecki
  72 Adam Sybilski mazowiecki
  73 Jerzy Szewczyk mazowiecki
  74 Irena Wojciechowska mazowiecki
  75 Anna Wójtowicz mazowiecki
  76 Małgorzata Zaława-Dąbrowska mazowiecki
  77 Marta Rachel podkarpacki
  78 Leszek Solarz podkarpacki
  79 Przemysław Mroczek podkarpacki
  80 Sławomir Tokarski podkarpacki
  81 Krzysztof Kowal podlaski
  82 Elżbieta Matuszewska podlaski
  83 Marcin Moniuszko podlaski
  84 Agnieszka Pampuch podlaski
  85 Alina Minarowska podlaski
  86 Zenon Siergiejko podlaski
  87 Ewa Świebocka podlaski
  88 Marta Chełmińska pomorski
  89 Konrad Chełmiński pomorski
  90 Iwona Damps-Konstańska pomorski
  91 Elżbieta Gąsecka pomorski
  92 Elżbieta Grubska-Suchanek pomorski
  93 Krzysztof Kuziemski pomorski
  94 Magdalena Lange pomorski
  95 Roman Nowicki pomorski
  96 Amelia Szymanowska-Narloch pomorski
  97 Barbara Wejcman-Odyniec pomorski
  98 Andrzej Bożek śląski
  99 Wioletta Dytko-Szostok śląski
  100 Radosław Gawlik śląski
  101 Joanna Glück śląski
  102 Alicja Grzanka śląski
  103 Anna Łabuś śląski
  104 Edyta Machura śląski
  105 Barbara Rogala śląski
  106 Małgorzata Rusek śląski
  107 Magdalena Nadolna-Raczkowska warmińsko-mazurski
  108 Brygida Piotrowska-Wróbel warmińsko-mazurski
  109 Magdalena Zakrzewska warmińsko-mazurski
  110 Anna Bręborowicz wielkopolski
  111 Magdalena Czarnecka-Operacz wielkopolski
  112 Tadeusz Grochowina wielkopolski
  113 Dorota Jenerowicz wielkopolski
  114 Danuta Mądra-Rogacka wielkopolski
  115 Marek Popielarz wielkopolski
  116 Ewa Springer wielkopolski
  117 Wiesław Szymański wielkopolski
  118 Renata Szwankowska wielkopolski
  119 Marzena Bukiel zachodniopomorski
  120 Grażyna Durska zachodniopomorski
  121 Paweł Gonerko zachodniopomorski
  122 Justyna Marzęcka zachodniopomorski
  123 Iwona Poziomkowska-Gęsicka zachodniopomorski
  124 Jan Zdanowski zachodniopomorski

  Grant for the next WAO/AAAAI Congress, Orlando, USA, March 2-5, 2018

  World Allergy Organization and American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology are inviting you to apply for a $500 grant for the next WAO/AAAAI Congress, to be held in Orlando, USA, March 2-5, 2018. Grant [...]

  By |1 August 2017|Categories: News|0 Comments

  Offical Launch: United Action for Allergy and Asthma

  W imieniu EAACI zachęcamy Państwa do poparcia akcji „United action for allergy and asthma”. Jest to inicjatywa kierowana do władz Unii Europejskiej mająca na celu zwrócenie uwagi na wagę chorób alergicznych. Wystarczy tylko kilka kliknięć [...]

  By |5 May 2017|Categories: News|0 Comments

  EAACI 2016 Anaphylaxis Survey

  As part of the Allergy Awareness initiative, The European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) invites you to take part in the AnaphylaXIs Survey (AXIS). Take part in this quick and anonymous survey to [...]

  By |18 May 2016|Categories: News|0 Comments

  World Asthma Day 2016

  On the 3rd of May 2016 the 18th World Asthma Day (WAD) is celebrated. It is an action of the Global Initiative for Asthma (GINA), international organization uniting institutions and organizations that work to restrict [...]

  By |29 April 2016|Categories: News|0 Comments

  Report of prof. Maciej Kupczyk from the 60 years anniversary of EAACI in the European Parliament

  The meeting was attended by the members of the European Parliament from the Parliament Interest Group on Allergy and Asthma: MEP Sirpa Pietikainen, MEP Nessa Childers, WHO representative at the European Parliament dr. Roberto Bertollini, [...]

  By |29 April 2016|Categories: News|0 Comments

  World Allergy Week 2016 – Webinar: “Pollen Allergies in a Changing Global Climate”

  You Are Invited. The World Allergy Organization (WAO) invites you to attend: "Pollen Allergies in a Changing Global Climate" A complementary webinar for allergy and immunology specialists, all clinicians and healthcare practitioners who see patients [...]

  By |4 April 2016|Categories: News|0 Comments
  Lp. Imię Nazwisko Oddział
  1 Wojciech Barg dolnośląski
  2 Julia Dobek dolnośląski
  3 Rafał Dobek dolnośląski
  4 Antonina Gawlik dolnośląski
  5 Grzegorz Gąszczyk dolnośląski
  6 Krystyna Gietkiewicz dolnośląski
  7 Zofia Gołońska dolnośląski
  8 Krzysztof Gomułka dolnośląski
  9 Karolina Lindner dolnośląski
  10 Zbigniew Machaj dolnośląski
  11 Andrzej Obojski dolnośląski
  12 Bernard Panaszek dolnośląski
  13 Renata Suchnicka dolnośląski
  14 Grażyna Szybejko-Machaj dolnośląski
  15 Ewa Alska kujawsko-pomorski
  16 Zbigniew Bartuzi kujawsko-pomorski
  17 Ewa Gawrońska-Ukleja kujawsko-pomorski
  18 Jacek Gocki kujawsko-pomorski
  19 Andrzej Kuźmiński kujawsko-pomorski
  20 Krzysztof Pałgan kujawsko-pomorski
  21 Michał Przybyszewski kujawsko-pomorski
  22 Ewa Szynkiewicz kujawsko-pomorski
  23 Natalia Ukleja-Sokołowska kujawsko-pomorski
  24 Adam Wawrzeńczyk kujawsko-pomorski
  25 Magdalena Żbikowska-Gotz kujawsko-pomorski
  26 Małgorzata Bartkowiak-Emeryk lubelski
  27 Andrzej Durda lubelski
  28 Andrzej Emeryk lubelski
  29 Izabella Krupa-Borek lubelski
  30 Barbara Mackiewicz lubelski
  31 Andrzej Rolski lubelski
  32 Małgorzata Bocheńska-Marciniak łódzki
  33 Izabela Bogus-Buczyńska łódzki
  34 Krzysztof Buczyłko łódzki
  35 Jadwiga Kaczmarek łódzki
  36 Dorota Kardas-Sobantka łódzki
  37 Dorota Kierszniewska-Stępień łódzki
  38 Marek Kowalski łódzki
  39 Piotr Kuna łódzki
  40 Maciej Kupczyk łódzki
  41 Izabela Kupryś-Lipińska łódzki
  42 Cezary Pałczyński łódzki
  43 Rafał Pawliczak łódzki
  44 Grażyna Bochenek małopolski
  45 Ewa Czarnobilska małopolski
  46 Ryszard Kurzawa małopolski
  47 Marcel Mazur małopolski
  48 Henryk Mazurek małopolski
  49 Zygmunt Nowacki małopolski
  50 Grzegorz Porębski małopolski
  51 Krzysztof Sładek małopolski
  52 Marcin Stobiecki małopolski
  53 Radosław Śpiewak małopolski
  54 Krystyna Targosz małopolski
  55 Jadwiga Antonik mazowiecki
  56 Magdalena Arcimowicz mazowiecki
  57 Andrzej Bant mazowiecki
  58 Artur Białoszewski mazowiecki
  59 Danuta Chmielewska-Szewczyk mazowiecki
  60 Piotr Dąbrowiecki mazowiecki
  61 Andrzej Dąbrowski mazowiecki
  62 Joanna Hermanowicz-Salamon mazowiecki
  63 Krzysztof Kłos mazowiecki
  64 Jerzy Kruszewski mazowiecki
  65 Marek Kulus mazowiecki
  66 Agnieszka Lipiec mazowiecki
  67 Jolanta Perkowska mazowiecki
  68 Filip Raciborski mazowiecki
  69 Piotr Rapiejko mazowiecki
  70 Urszula Samolińska-Zawisza mazowiecki
  71 Bolesław Samoliński mazowiecki
  72 Adam Sybilski mazowiecki
  73 Jerzy Szewczyk mazowiecki
  74 Irena Wojciechowska mazowiecki
  75 Anna Wójtowicz mazowiecki
  76 Małgorzata Zaława-Dąbrowska mazowiecki
  77 Marta Rachel podkarpacki
  78 Leszek Solarz podkarpacki
  79 Przemysław Mroczek podkarpacki
  80 Sławomir Tokarski podkarpacki
  81 Krzysztof Kowal podlaski
  82 Elżbieta Matuszewska podlaski
  83 Marcin Moniuszko podlaski
  84 Agnieszka Pampuch podlaski
  85 Alina Minarowska podlaski
  86 Zenon Siergiejko podlaski
  87 Ewa Świebocka podlaski
  88 Marta Chełmińska pomorski
  89 Konrad Chełmiński pomorski
  90 Iwona Damps-Konstańska pomorski
  91 Elżbieta Gąsecka pomorski
  92 Elżbieta Grubska-Suchanek pomorski
  93 Krzysztof Kuziemski pomorski
  94 Magdalena Lange pomorski
  95 Roman Nowicki pomorski
  96 Amelia Szymanowska-Narloch pomorski
  97 Barbara Wejcman-Odyniec pomorski
  98 Andrzej Bożek śląski
  99 Wioletta Dytko-Szostok śląski
  100 Radosław Gawlik śląski
  101 Joanna Glück śląski
  102 Alicja Grzanka śląski
  103 Anna Łabuś śląski
  104 Edyta Machura śląski
  105 Barbara Rogala śląski
  106 Małgorzata Rusek śląski
  107 Magdalena Nadolna-Raczkowska warmińsko-mazurski
  108 Brygida Piotrowska-Wróbel warmińsko-mazurski
  109 Magdalena Zakrzewska warmińsko-mazurski
  110 Anna Bręborowicz wielkopolski
  111 Magdalena Czarnecka-Operacz wielkopolski
  112 Tadeusz Grochowina wielkopolski
  113 Dorota Jenerowicz wielkopolski
  114 Danuta Mądra-Rogacka wielkopolski
  115 Marek Popielarz wielkopolski
  116 Ewa Springer wielkopolski
  117 Wiesław Szymański wielkopolski
  118 Renata Szwankowska wielkopolski
  119 Marzena Bukiel zachodniopomorski
  120 Grażyna Durska zachodniopomorski
  121 Paweł Gonerko zachodniopomorski
  122 Justyna Marzęcka zachodniopomorski
  123 Iwona Poziomkowska-Gęsicka zachodniopomorski
  124 Jan Zdanowski zachodniopomorski

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

   

  Przewodniczący:

  Dr n. med. Krzysztof Pałgan

   

  • Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
  • Skarbnik: Dr n. med. Ewa Gawrońska-Ukleja
  • Sekretarz: Dr n. med. Jacek Gocki
  • Członek Zarządu: Dr n. med. Magdalena Żbikowska-Götz

  Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: dr n.med. Michał Przybyszewski
  • Wiceprzewodniczący: Dr Elżbieta Korzeniowska-Żuk
  • Sekretarz: Lek. Jacek Mućka

  Siedziba Oddziału:

  Oddział Kujawsko-Pomorski
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK
  ul. Ujejskiego 75
  85-168 Bydgoszcz
  e-mail: oddzial.kujawsko-pomorski@pta.med.pl


  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2012

  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2013

  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2014

  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015

  Grant for the next WAO/AAAAI Congress, Orlando, USA, March 2-5, 2018

  World Allergy Organization and American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology are inviting you to apply for a $500 grant for the next WAO/AAAAI Congress, to be held in Orlando, USA, March 2-5, 2018. Grant [...]

  By |1 August 2017|Categories: News|0 Comments

  United Action for Allergy and Asthma

  The Polish Society of Allergology supports the European social campaign launched by EAACI for the development of public awareness about allergies and asthma. The official launch of the campaign took place at the European Parliament [...]

  By |31 July 2017|Categories: Press releases|0 Comments

  Offical Launch: United Action for Allergy and Asthma

  W imieniu EAACI zachęcamy Państwa do poparcia akcji „United action for allergy and asthma”. Jest to inicjatywa kierowana do władz Unii Europejskiej mająca na celu zwrócenie uwagi na wagę chorób alergicznych. Wystarczy tylko kilka kliknięć [...]

  By |5 May 2017|Categories: News|0 Comments

  World Allergy Week 2017 – 2-8 April 2017

  Understanding Chronic Urticaria Is the Focus of World Allergy Week 2017 World Allergy Organization says there is hope for the “Agony of Hives” Milwaukee, WI. March 9, 2017. World Allergy Organization (WAO), together with its [...]

  By |27 March 2017|Categories: Press releases|0 Comments

  Prof. B. Romanski award and Prof. M. Obtulowicz – winners

  We kindly inform that the competition procedure for the award of Prof. M Obtulowicz and Prof. B Romański of the Polish Society o Allergology has ended. The Prof. M. Obtulowicz awarded for the best Ph. [...]

  By |24 March 2017|Categories: Inside PSA|0 Comments

  Training grants for young members of PTA for the 9th PTA Training Conference in Wisła!

  The PTA Section of Young Allergologists is pleased to inform that the 9th Training Conference in Wisła will soon take place. The Polish Society of Allergology has established training grants for the Young Members of [...]

  By |24 January 2017|Categories: Inside PSA|0 Comments

  Executive Committee:

   

  Chairperson:

  Dr hab. Ewa Czarnobilska

   

  • Vice-chairperson: Prof. dr hab. Ryszard Kurzawa
  • Treasurer:  Dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
  • Secretary:  Dr n. med. Grzegorz Porębski
  • Member: Prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz

  Audit Committee:

  • Chairperson: Dr. n. med. Krystyna Targosz
  • Vice-chairperson: Dr n. med. Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
  • Secretary: Dr. n. med. Zygmunt Podolec

  Contact:

  Lesser Poland Branch of
  Polish Society of Allergology
  Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
  Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych
  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  Sniadeckich 10
  Street
  31-531 Krakow
  phone: 12 424 88 98, 12 424 88 91
  phone/fax: 12 423 11 22
  e-mail: oddzial.malopolski@pta.med.pl

  President

  Prof. Zbigniew Bartuzi

   

   

  President-elect

  Prof. Marek Kulus

   

   

  Vice-president

  Prof. Magdalena Czarnecka–Operacz

   

   

  Secretary

  Dr Jacek Gocki

   

   

  Treasurer

  Dr Izabela Kupryś-Lipińska

   

   

  Past President term of office 2012-2015
  Member of the Board

  Prof. Bolesław Samoliński

   

  Member of the Board

  Prof. Krzysztof Buczyłko

   

   

  Member of the Board

  Prof. Andrzej Emeryk

   

   

  Member of the Board

  Prof. Jerzy Kruszewski

   

   

  Member of the Board

  Prof. Piotr Kuna

   

   

  Member of the Board

  Dr hab. Maciej Kupczyk

   

   

  Member of the Board

  Prof. Ryszard Kurzawa

   

   

  Member of the Board

  Prof. Rafał Pawliczak

   

   

  Member of the Board

  Dr Piotr Rapiejko

   

   

  Member of the Board

  Prof. Barbara Rogala

   

   

  Member of the Board

  Prof. Zenon Siergiejko

   

   

  Prezydent

  Prof. Zbigniew Bartuzi

  Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, UMK

   

  Prezydent-elekt

  Prof. Marek Kulus

  Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, WUM

   

  Wice-prezydent

  Prof. Magdalena Czarnecka–Operacz

  Katedra i Klinika Dermatologii, UM w Poznaniu

   

  Sekretarz

  Dr Jacek Gocki

  Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, UMK

   

  Skarbnik

  Dr Izabela Kupryś-Lipińska

  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi

   

  Prezydent kadencji 2012-2015
  Członek Zarządu

  Prof. Bolesław Samoliński
  Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, WUM

   

  Członek Zarządu

  Prof. Krzysztof Buczyłko

  Centrum Alergologii w Łodzi

   

  Członek Zarządu

  Prof. Andrzej Emeryk

  Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediarycznego, UM w Lublinie

   

  Członek Zarządu

  Prof. Jerzy Kruszewski

  Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, WIM

   

  Członek Zarządu

  Prof. Piotr Kuna

  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi

   

  Członek Zarządu

  Dr hab. Maciej Kupczyk

  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi

   

  Członek Zarządu

  Prof. Ryszard Kurzawa

  Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka Zdrój

   

  Członek Zarządu

  Prof. Rafał Pawliczak

  Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, UM w Łodzi

   

  Członek Zarządu

  Dr Piotr Rapiejko

  Klinika Otolaryngologii WIM, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych, Warszawa

   

  Członek Zarządu

  Prof. Barbara Rogala

  Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, ŚUM

   

  Członek Zarządu

  Prof. Zenon Siergiejko

  Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii, UM w Białymstoku

   

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

   

  Przewodniczący:

  Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

   

   

  • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Dorota Kardas-Sobantka
  • Skarbnik: Dr n. med. Izabela Bogus-Buczyńska
  • Sekretarz: Dr n. med. Marzena Funkowicz
  • Członek: Lek. med. Piotr Łacwik

  Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Prof dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
  • Członek: Dr n. med. Dorota Kierszniewska-Stępień
  • Członek: Mgr Ewa Pniewska

  Siedziba Oddziału:

  Oddział Łódzki
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź

  tel: +4842 67 76 951
  fax: +4842 67 76 934
  e-mail: oddzial.lodzki@pta.med.pl

  Executive Committee:

   

  Chairperson:

  Dr n. med. Krzysztof Pałgan

   

  • Vice-chairperson: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
  • Treasurer: Dr n. med. Ewa Gawrońska-Ukleja
  • Secretary: Dr n. med. Jacek Gocki
  • Member: Dr n. med. Magdalena Żbikowska-Götz

  Audit Committee:

  • Chairperson: Dr n.med. Michał Przybyszewski
  • Vice-chairperson: Dr Elżbieta Korzeniowska-Żuk
  • Secretary: Lek. med. Jacek Mućka

  Contact:

  Kuyavian-Pomeranian Branch of
  Polish Society of Allergology
  Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Szpital
  Uniwersytecki nr 2, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK
  Ujejskiego 75 Street
  85-168 Bydgoszcz
  e-mail: oddzial.kujawsko-pomorski@pta.med.pl

  Chairperson of the Main Audit Committee

  Dr hab. Alicja Grzanka

   

   

  Vice-Chairperson of the Main Audit Committee

  Dr Krzysztof Kłos

   

   

  Member of the Main Audit Committee

  Lek. med. Marzena Bukiel

   

  Member of the Main Audit Committee

  Dr Paweł Gonerko

   

   

  Member of the Main Audit Committee

  Prof. Marek Kowalski

   

  Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej

  Dr hab. Alicja Grzanka

  Katedra Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, ŚUM

   

  Wice-przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

  Dr Krzysztof Kłos

  Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, WIM

   

  Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

  Lek. med. Marzena Bukiel

   

  Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

  Dr Paweł Gonerko

  Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, SPSZOZ “ZDROJE” w Szczecinie

   

  Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

  Prof. Marek Kowalski

  Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, UM w Łodzi

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

   

  Przewodnicząca:

  Dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk

   

   

  • Wiceprzewodniczący: Dr n. hum. Renata Zubrzycka
  • Skarbnik: Dr Andrzej Durda
  • Sekretarz: Dr n. med. Anna Grzywa-Celińska
  • Członek: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

  Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Dr Magdalena Kowalska
  • Członek: Dr Alicja Walczyk
  • Członek: Dr Andrzej Rolski

  Siedziba Oddziału:

  Oddział Lubelski
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

  Klinika Chorób Płuc i Reumatologii, II Katedra Pediatrii
  ul. Chodźki 2
  20-093 Lublin
  e-mail: oddzial.lubelski@pta.med.pl

  Executive Committee:

   

  Chairperson:

  Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

   

  • Vice-chairperson:  Dr n. med. Dorota Kardas-Sobantka
  • Treasurer:  Dr n. med. Izabela Bogus-Buczyńska
  • Secretary: Dr n. med. Marzena Funkowicz
  • Member: Lek. med. Piotr Łacwik

  Audit Committee:

  • Chairperson: Prof dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
  • Membe: Dr n. med. Dorota Kierszniewska-Stępień
  • Membe: Mgr Ewa Pniewska

  Contact:

  Lodz Branch of
  Polish Society of Allergology

  Kopcińskiego 22 Street
  90-153 Lodz
  phone: +48 42 67 76 951
  fax: +48 42 67 76 934
  e-mail: oddzial.lodzki@pta.med.pl

  Chairperson of the Arbitration by Fellow Members

  Prof. Danuta Chmielewska-Szewczyk

   

   

  Vice-Chairperson of the Arbitration by Fellow Members

  Dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka

   

   

  Secretary of the Arbitration by Fellow Members

  Dr Krzysztof Pałgan

   

   

  Member of the Arbitration by Fellow Members

  Dr hab. Radosław Gawlik

   

   

  Member of the Arbitration by Fellow Members

  Prof. dr hab. Krzysztof Kowal

  Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego

  Prof. Danuta Chmielewska-Szewczyk

   

   

  Wice-Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego

  Dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka

   

   

  Sekretarz Sądu Koleżeńskiego

  Dr Krzysztof Pałgan

   

   

  Członek Sądu Koleżeńskiego

  Dr hab. Radosław Gawlik

   

   

  Członek Sądu Koleżeńskiego

  Prof. dr hab. Krzysztof Kowal

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

   

  Przewodniczący:

  Prof.  Ewa Czarnobilska

   

  • Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Ryszard Kurzawa
  • Skarbnik: Dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
  • Sekretarz: Dr n. med. Grzegorz Porębski
  • Członek: Prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz

  Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Dr. n. med. Krystyna Targosz
  • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
  • Członek: Dr. n. med. Zygmunt Podolec

  Siedziba Oddziału:

  Oddział Małopolski
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
  Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych
  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  ul. Śniadeckich 10
  31-531 Kraków

  tel: 12 424 88 98, 12 424 88 91
  tel/fax: 12 423 11 22
  e-mail: oddzial.malopolski@pta.med.pl

  Executive Committee:

   

  Chairperson:

  Dr Rafał Dobek

   

  • Vice-chairperson: Dr n. med. Krystyna Gietkiewicz
  • Treasurer: Lek.med. Krzysztof Gomułka
  • Secretary: Dr n. med. Grzegorz Gąszczyk
  • Member: Dr hab. n. med. Marita Nittner-Marszalska

  Audit Committee:

  • Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek
  • Member: Dr n. med. Antonina Gawlik
  • Member: Dr n. med. Wojciech Barg

  Contact:

  Lower Silesian Branch of
  Polish Society of Allergology

  Traugutta 57/59 Street
  50-417 Wrocław
  e-mail: oddzial.dolnoslaski@pta.med.pl


  Oddział Mazowiecki
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego


  mają zaszczyt zaprosić
  na posiedzenie naukowe, które odbędzie się

  6 czerwca 2017 roku, o godz. 18.00
  w

  Auli Polskiej Akademii Nauk przy ulicy ks. Trojdena 4
  w Warszawie

  • 18.00-18.25 Odkrycie IGE – to już 50 lat
   prof. dr hab. n. med. Danuta Chmielewska-Szewczyk
  • 18.25-19.15 Kiedy mniej w leczeniu astmy znaczy więcej – co daje pacjentowi filozofia leczenia metodą SMART
   prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
  • 19.15-19.50 Pokrzywka przewlekła w praktyce alergologa
   dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki
  • 19.50-19.55 Sprawy organizacyjne Oddziału PTA
  • 20.00-20.30 Poczęstunek

  Program posiedzenia:

  Serdecznie zapraszamy!
  Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTA

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

   

  Przewodniczący:

  Dr n. med. Andrzej Dąbrowski

   

  • Wiceprzewodniczący: Dr n. hum. Filip Raciborski
  • Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki
  • Sekretarz: Dr n. med. Joanna Lange
  • Członek: Dr n. med. Adam Sybilski

  Komisja Rewizyjna:

  • Dr n. med. Agnieszka Lipiec
  • Dr n. med. Andrzej Bant
  • Dr n. med. Jolanta Perkowska

  Siedziba Oddziału:

  Oddział Mazowiecki
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  ul. Banacha 1a
  02-097 Warszawa

  e-mail: oddzial.mazowiecki@pta.med.pl

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

   

  Przewodniczący:

  Dr n. med. Przemysław Mroczek

  • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Sławomir Tokarski
  • Skarbnik: Dr n. med. Jolanta Cieśla-Pękosz
  • Sekretarz: Dr n. med. Ryszarda Dejniak

  Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Dr n. med. Halina Kaczmarz
  • Członek: Dr n. med. Marta Rachel
  • Członek: Dr n. med. Bogusław Szczepan

  Siedziba Oddziału:

  Oddział Podkarpacki
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  Kliniczny Szpital Specjalistyczny nr 2
  ul. Lwowska 60
  65-601 Rzeszów
  e-mail: oddzial.podkarpacki@pta.med.pl

  Executive Committee:

  Chairperson:

  Dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk

   

   

   

  • Vice-chairperson: Dr n. hum. Renata Zubrzycka
  • Treasurer: Dr Andrzej Durda
  • Secretary: Dr n. med. Anna Grzywa-Celińska
  • Member: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

  Audit Committee:

  • Chairperson: Dr Magdalena Kowalska
  • Member: Dr Agnieszka Witkowska
  • Member: Dr Andrzej Rolski

  Contact:

  Lublin Branch of
  Polish Society of Allergology

  Chodźki 2 Street

  20-093 Lublin
  e-mail: oddzial.lubelski@pta.med.pl

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

   

  Przewodnicząca:

  Dr hab. n. med. Ewa Świebocka

   

  • Wiceprzewodniczący: Prof dr hab. n. med. Krzysztof Kowal
  • Sekretarz: Dr n. med. Elżbieta Matuszewska
  • Skarbnik: Dr n. med. Izabela Roszko-Kirpsza
  • Członek: Prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko

  Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Dr n. med. Felicja Tarasiewicz
  • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Agnieszka Pampuch
  • Sekretarz: Dr n. med. Anna Maria Rogalewska

  Siedziba Oddziału:

  Oddział Podlaski
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
  ul. Waszyngtona 17
  15-274 Białystok

  e-mail: ewamariaelzbieta@wp.pl
  e-mail: oddzial.podlaski@pta.med.pl

  United Action for Allergy and Asthma

  The Polish Society of Allergology supports the European social campaign launched by EAACI for the development of public awareness about allergies and asthma. The official launch of the campaign took place at the European Parliament [...]

  By |31 July 2017|Categories: Press releases|0 Comments

  World Allergy Week 2017 – 2-8 April 2017

  Understanding Chronic Urticaria Is the Focus of World Allergy Week 2017 World Allergy Organization says there is hope for the “Agony of Hives” Milwaukee, WI. March 9, 2017. World Allergy Organization (WAO), together with its [...]

  By |27 March 2017|Categories: Press releases|0 Comments

  Spirometry Day 2016,12-17 September. Take the active option.

  Enable active, this is the call of this year's Days of Spirometry, as part of long-term campaign "Healthy Lungs for Life". This time we want to draw attention to the role of physical activity in [...]

  By |7 September 2016|Categories: Press releases|0 Comments

  15th Jubilee Academic Conference ALLERGY ASTHMA CLINICAL IMMUNOLOGY „ŁÓDŹ 2016″, 23-25 June 2016

  Dear Sir/Madam The 15th Jubilee Academic Conference ALLERGY ASTHMA CLINICAL IMMUNOLOGY „ŁÓDŹ 2016" will be held in Lodz on 23-25 June2016. During this year jubilee edition we are going to sum up two decades of [...]

  By |14 February 2016|Categories: Press releases|0 Comments

  Allergy to food – Medexpress

  The number of people suffering from food allergy in Europe amounts to 58 mln and keeps on increasing. There are also more and more deaths caused by allergy complications. Anyone can become an allergist at [...]

  By |14 February 2016|Categories: Press releases|0 Comments

  XXIV World Allergy Congress

  On 14th October the World Allergy Organization Congress will be held. The meeting will take place in Seoul and will last till 17th October. It is one of the largest world allergic conferences in the [...]

  By |14 February 2016|Categories: Press releases|0 Comments

  Grant for the next WAO/AAAAI Congress, Orlando, USA, March 2-5, 2018

  World Allergy Organization and American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology are inviting you to apply for a $500 grant for the next WAO/AAAAI Congress, to be held in Orlando, USA, March 2-5, 2018. Grant [...]

  By |1 August 2017|Categories: News|0 Comments

  United Action for Allergy and Asthma

  The Polish Society of Allergology supports the European social campaign launched by EAACI for the development of public awareness about allergies and asthma. The official launch of the campaign took place at the European Parliament [...]

  By |31 July 2017|Categories: Press releases|0 Comments

  Offical Launch: United Action for Allergy and Asthma

  W imieniu EAACI zachęcamy Państwa do poparcia akcji „United action for allergy and asthma”. Jest to inicjatywa kierowana do władz Unii Europejskiej mająca na celu zwrócenie uwagi na wagę chorób alergicznych. Wystarczy tylko kilka kliknięć [...]

  By |5 May 2017|Categories: News|0 Comments

  World Allergy Week 2017 – 2-8 April 2017

  Understanding Chronic Urticaria Is the Focus of World Allergy Week 2017 World Allergy Organization says there is hope for the “Agony of Hives” Milwaukee, WI. March 9, 2017. World Allergy Organization (WAO), together with its [...]

  By |27 March 2017|Categories: Press releases|0 Comments

  Prof. B. Romanski award and Prof. M. Obtulowicz – winners

  We kindly inform that the competition procedure for the award of Prof. M Obtulowicz and Prof. B Romański of the Polish Society o Allergology has ended. The Prof. M. Obtulowicz awarded for the best Ph. [...]

  By |24 March 2017|Categories: Inside PSA|0 Comments

  Training grants for young members of PTA for the 9th PTA Training Conference in Wisła!

  The PTA Section of Young Allergologists is pleased to inform that the 9th Training Conference in Wisła will soon take place. The Polish Society of Allergology has established training grants for the Young Members of [...]

  By |24 January 2017|Categories: Inside PSA|0 Comments

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

   

  Przewodniczący:

  Dr hab. n. med Marta Chełmińska

   

  • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek
  • Skarbnik: Dr n. med. Bożena Kujawska-Kapiszka
  • Sekretarz: Dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
  • Członek: Dr hab. n. med. Magadalena Lange

  Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Dr n. med. Krzysztof Specjalski
  • Członek: Dr n. med. Juliusz Nowak
  • Członek: Dr n. med. Andrzej Lademan

  Siedziba Oddziału:

  Oddział Pomorski
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  Klinika Alergologii
  Katedra Pneumonologii i Alergologii
  Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk
  e-mail: oddzial.pomorski@pta.med.pl

  Executive Committee:

   

  Chairperson:

  Dr n. med. Andrzej Dąbrowski

   

   

  • Vice-chairperson: Dr n. hum. Filip Raciborski
  • Treasurer: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki
  • Secretary: Dr n. med. Joanna Lange
  • Member: Dr n. med. Adam Sybilski

  Audit Committee:

  Dr n. med. Agnieszka Lipiec
  Dr n. med. Andrzej Bant
  Dr n. med. Jolanta Perkowska

  Contact:

  Masovian Branch of
  Polish Society of Allergology

  Banacha 1a Street
  02-097 Warszawa
  e-mail: oddzial.mazowiecki@pta.med.pl

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

   

  Przewodniczący:

  Dr hab. n. med. Radosław Gawlik

   

  • Wiceprzewodniczący: Dr hab. n. med. Alicja Grzanka
  • Skarbnik: Prof hab. n. med. Barbara Rogala
  • Sekretarz: Dr hab. n. med. Joanna Glück
  • Członek: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jarząb

  Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Dr hab. n. med. Andrzej Bożek
  • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Piotr Brewczyński
  • Sekretarz: Dr n. med. Małgorzata Rusek

  Siedziba Oddziału:

  Oddział Śląski
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

  Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej
  Szpital Specjalistyczny nr 5 w Katowicach
  ul. Ceglana 35
  40-952 Katowice 
  e-mail: oddzial.slaski@pta.med.pl

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

   

  Przewodniczący:

  Lek. Magdalena Zakrzewska

   

  • Wiceprzewodniczący: Lek. Piotr Klementowski
  • Skarbnik: Lek. Maria Welenc
  • Sekretarz: Lek. Wojciech Jasiński
  • Członek: Lek. Piotr Przelaskowski

  Komisja Rewizyjna:

  • Członek: Lek. Wojciech Dobrzeniecki
  • Członek: Lek. Sławomir Raczkowski
  • Członek: Lek. Urszula Panek

  Siedziba Oddziału:

  Oddział Warmińsko-Mazurski
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

  Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
  ul. Żołnierska 16c
  10-561 Olsztyn
  e-mail: oddzial.warminsko-mazurski@pta.med.pl

  Executive Committee:

   

  Chairperson:

  Dr hab. n. med. Ewa Świebocka

   

  • Vice-chairperson:  Prof dr hab. n. med. Krzysztof Kowal
  • Treasurer: Dr n. med. Izabela Roszko-Kirpsza
  • Secretary: Dr n. med. Elżbieta Matuszewska
  • Member: Prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko

  Audit Committee:

  • Chairperson: Dr n. med. Felicja Tarasiewicz
  • Vice-chairperson: Dr n. med. Agnieszka Pampuch
  • Secretary: Dr n. med. Anna Maria Rogalewska

  Contact:

  Podlasie Branch of
  Polish Society of Allergology

  Waszyngtona 17 Street
  15-274 Białystok
  e-mail: ewamariaelzbieta@wp.pl
  e-mail: oddzial.podlaski@pta.med.pl

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015-2018):

   

  Przewodnicząca:

  Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka – Operacz

   

  • Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Marek Popielarz
  • Skarbnik: Dr n. med. Danuta Mądra-Rogacka
  • Sekretarz: Dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz
  • Członek: Dr n. med. Tadeusz Grochowina

  Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca: Dr n. med Renata Szwankowska
  • Członek: Dr n. med. Maria Majkowska-Przybył
  • Członek: Dr n. med. Ewa Springer

  Siedziba Oddziału:

  Oddział Wielkopolski
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

  SP Szpital Kliniczny Nr 1 UM w Poznaniu
  ul. Szamarzewskiego 84
  60-569 Poznań
  e-mail: oddzial.wielkopolski@pta.med.pl

  Executive Committee:

   

  Chairperson:

  Dr hab. n. med Marta Chełmińska

   

  • Vice-chairperson: Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek
  • Treasurer: Dr n. med. Bożena Kujawska-Kapiszka
  • Secretary: Dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
  • Member: Dr hab. n. med. Magadalena Lange

  Audit Committee:

  • Chairperson: Dr n. med. Krzysztof Specjalski
  • Member: lek. Juliusz Nowak
  • Member: Dr n. med. Andrzej Lademan

  Contact:

  Pomeranian Branch of
  Polish Society of Allergology
  Debinki 7 Street
  80-952 Gdansk
  e-mail: oddzial.pomorski@pta.med.pl

  Zarząd Oddziału (kadencja 2015- 2018):

   

  Przewodniczący:

  Dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka

   

  • Wiceprzewodniczący: Lek. med. Jan Zdanowski
  • Skarbnik: Dr n. med. Justyna Marzęcka
  • Sekretarz: Dr n. med. Grażyna Durska
  • Członek: Lek. med. Marzena Bukiel

  Komisja Rewizyjna:

  • Członek: Dr n. med. Ewa Janowska
  • Członek: Lek. med. Małgorzata Radkowska
  • Członek: Lek. med. Agnieszka Ratajczak

  Kontakt:

  Oddział Zachodniopomorski
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

  Zakład Alergologii Klinicznej
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wlkp. 72
  70-111 Szczecin
  e-mail: oddzial.zachodniopomorski@pta.med.pl

  Executive Committee:

   

  Chairperson:

  Dr hab. n. med. Radosław Gawlik

   

  • Vice-chairperson:  Dr hab. n. med. Alicja Grzanka
  • Treasurer: Prof hab. n. med. Barbara Rogala
  • Secretary: Dr n. med. Joanna Glück
  • Member: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jarząb

  Audit Committee:

  • Chairperson: Dr hab. n. med. Andrzej Bożek
  • Vice-chairperson: Dr n. med. Piotr Brewczyński
  • Secretary: Dr hab. n. med. Małgorzata Rusek

  Contact:

  Silesian Branch of
  Polish Society of Allergology

  C. Skłodowskiej 10 Street
  41-500 Zabrze
  e-mail: oddzial.slaski@pta.med.pl

  Executive Committee:

  Chairperson: Dr n. med. Przemysław Mroczek
  • Vice-chairperson:  Dr n. med. Sławomir Tokarski
  • Treasurer: Dr n. med. Jolanta Cieśla-Pękosz
  • Secretary: Dr n. med. Ryszarda Dejniak

  Audit Committee:

  • Chairperson: Dr n. med. Halina Kaczmarz
  • Member: Dr n. med. Marta Rachel
  • Member: Dr n. med. Bogusław Szczepan

  Contact:

  Subcarpathian Branch of
  Polish Society of Allergology
  Lwowska 60 Street
  65-601 Rzeszow
  e-mail: oddzial.podkarpacki@pta.med.pl

  Executive Committee:

   

   

  Chairperson:

  Lek. Magdalena Zakrzewska

   

  • Vice-chairperson: Lek. Piotr Klementowski
  • Treasurer: Lek. Maria Welenc
  • Secretary: Lek. Wojciech Jasiński
  • Member: Lek. Piotr Przelaskowski

  Audit Committee:

  • Member: Lek. Wojciech Dobrzeniecki
  • Member: Lek. Sławomir Raczkowski
  • Member: Lek. Urszula Panek

  Contact:

  Warmian-Masurian Branch of
  Polish Society of Allergology

  Zolnierska 16c Street
  10-561 Olsztyn
  e-mail: oddzial.warminsko-mazurski@pta.med.pl

  Executive Committee:

   

  Chairperson:

  Dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka

   

  • Vice-chairperson: Lek. med. Jan Zdanowski
  • Treasurer: Dr n. med. Justyna Marzęcka
  • Secretary: Dr n. med. Grażyna Durska
  • Member: Lek. med. Marzena Bukiel

  Audit Committee:

  • Member: Dr n. med. Ewa JanowskaDr n. med. Ewa Janowska
  • Member: Lek. med. Małgorzata Radkowska
  • Member: Lek. med. Agnieszka Ratajczak

  Contact:

  West Pomeranian Branch of
  Polish Society of Allergology

  Mączna 4 Street
  70-780 Szczecin
  e-mail: oddzial.zachodniopomorski@pta.med.pl

  Sprawozdanie z Zebrania Walnego Sekcji Alergii na Pokarmy PTA w Ossie, w dniu 14 września 2012 r.

  W dniu 14.09.2012 o godzinie 20:00 rozpoczęło się zebranie Sekcji Alergii na Pokarmy PTA w Sali Kongresowej A, Hotelu w Ossie. Zebranie prowadził przewodniczący Prof. drab. med. Zbigniew Bartuzi.

  Na wstępie Profesor Bartuzi przywitał zebranych i zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad.

  Następnie głos zabrał dotychczasowy sekretarz Sekcji Dr med. Krzysztof Pałgan. Dr Pałgan przedstawił osiągnięcia Sekcji w latach 2009-2012.

  W kolejnym punkcie zebrania, Pan Prof. Bartuzi poinformował zebranych o nominacji Pana Profesora Macieja Kaczmarskiego do tytułu Członka Honorowego PTA, co zostało odebrane w wielką aprobatą zebranych.

  W kolejnym punkcie zebranie przystąpiono do wyboru nowych władz sekcji. Wobec jednoznacznego stanowiska wszystkich członków Sekcji o konieczności kontynuacji dotychczasowych działań, Pan Profesor Maciej Kaczmarski zaproponował aby obecny zarząd kontynuował pracę w czasie następnej kadencji i wniósł wniosek aby wybór ten obył się przez aklamację. Propozycja Pana Profesora Kaczmarskiego została przegłosowana jednogłośnie, w ten sposób została zatwierdzona kontynuacja dotychczasowego Zarządu na kadencję 2012-2015.

  Skład Zarządu Sekcji Alergii na Pokarmy:

  Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi
  Zastępca Przewodniczącego: Prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski.

  Sekretarz: Dr n. med. Krzysztof Pałgan

  Członkowie:
  Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska
  Prof
  . Barbara Kamer

  W następnym punkcie zabrania dyskutowano nad dalszymi pracami Sekcji. Pan Profesor Bartuzi poinformował zebranych o planach organizacji kolejnej Konferencji poświęconej Alergii na pokarmy w marcu 2013r. w Bydgoszczy. Pomysł Pana Prof. Bartuziego został przyjęty jednogłośnie i z pełną aprobatą zebranych. Następnie głos zabrał Pan Profesor Kaczmarski , który wskazał na konieczność ściślejszej współpracy poszczególnych członków sekcji w opracowywaniu standardów medycznych w diagnostyce i leczeniu alergii na pokarmy. Propozycja Pana Prof. Kaczmarskiego została zaaprobowana przez zebranych. Ustalono, że w najbliższym czasie spotkają się członkowie Sekcji celem omówienia szczegółowego programu dalszej pracy.

  Sekretarz Sekcji Alergii na Pokarmy

  Dr n. med. Krzysztof Pałgan

  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2017

  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2017, (plik PDF, ok. 125 KB)


  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015

  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015, (plik PDF, ok. 260 KB)


  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2014

  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2014, (plik PDF, ok. 210 KB)


  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2013

  Sprawozdanie z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2013, (plik PDF, ok. 220 KB)


  Relacja z Sympozjum Alergii na Pokarmy 2012

  Relacja z Sympozjum Alergii na Pokarmy, (plik PDF, ok. 64 KB)

  This award is granted by the PTA Grant Committee in the contest for the best Ph.D. Thesis defended not earlier than in 2015, and theses may be entered into the contest by its author or, in exceptional situations, by the author’s supervisor, a dean of a faculty or a head of a scientific institution.

  Details of the conditions of the entrance of a Ph.D. thesis and the contest procedure can be found in the Regulations available in the following link:

  Regulations of the contest of „The prof. Mieczysław Obtułowicz Award for the best Ph. D. Thesis in the field of allergology.

  You are welcome to take part in the contest!

  The highest authority of the Polish Society of Allergology is the General Assembly of Delegates, which every three years elects the new authorities of the Society:

  Members benefits

  • Access to the largest allergological website in Poland
  • Personal e-mail address at pta.med.pl domain
  • The PSA newsletter
  • Lower fees to PSA educational events
  • Access to the WAO Journal of the World Allergy Organization issues

  If you want to be a member of the
  Polish Society of Allergology
  please contact with us:

  pta@pta.med.pl


   

  Zarząd Sekcji:

  Przewodniczący – prof. Roman Nowicki dermatolog, alergolog, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed

  Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
  Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
  e-mail: rnowicki@gumed.edu.pl
  tel.: 58 349 2590 (bezp.), 58 349 2586 (faks i sekretariat), kom. 501 032 994

  Wiceprzewodniczący – prof. Cezary Kowalewski dermatolog, alergolog, kierownik Kliniki Dermatologii i Immunodermatologii WUM

  Sekretarz: dr n.med. Aleksandra Wilkowska dermatolog, alergolog, pediatra- Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed

  Członkowie Zarządu:

  prof. Romuald Olszański dermatolog, alergolog kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej WIM Gdynia

  prof. Radosław Śpiewak dermatolog, alergolog kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii UJ, Kraków


  Do pobrania

  Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Dermatologicznej PTA, Bydgoszcz 10.09.2015


  Zadania Sekcji Dermatologicznej PTA:

  1. kontakt środowiska alergologów ze środowiskiem dermatologów i innymi lekarzami zajmującymi się leczeniem dermatoz alergicznych,
  2. organizowanie konferencji naukowych i spotkań szkoleniowych dotyczących rozpoznawania i leczenia alergicznych chorób skóry,
  3. edukacja lekarzy,
  4. prowadzenie działalności oświatowej,
  5. opracowanie i opiniowanie standardów dotyczących postępowania w dermatozach alergicznych.

  Konferencje i sesje naukowe zorganizowane przez Sekcję Dermatologiczną PTA:

  • Ogólnopolskie Konferencje Naukowo-Szkoleniowe „Zimowe Warsztaty Sekcji Dermatologicznej PTA” w Ustce w latach 2005-2008
  • Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk-Ustka 2009
  • Warsztaty Szkoleniowe podczas VII Konferencji Środkowo-Europejskiej Astma Alergia Immunologia w Łodzi w roku 2005
  • Sesja dermatologiczna podczas IX Międzynarodowego Kongresu PTA w Wiśle 2006
  • Konferencja Alergie Skóry i Alergie Zawodowe 8-9.12. 2006 Łódź
  • Udział w konferencjach szkoleniowych PTA w Wiśle 2007, 2008
  • X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego „Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych – nowe trendy”, Sesja dermatologiczna – „Dermatozy alergiczne – co nowego?”
  • 6. Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk-Ustka 11-14.02.2010 – www.ekonferencje.pl/ADA
  • 7. Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk-Ustka 10-13.02.2011 – www.ekonferencje.pl/7ADA
  • 8. Akademia Dermatologii i Alergologii Ustka 10-12.02.2012 – www.ekonferencje.pl/8ADA
  • Sesja Sekcji DermatologicznejPTA: Skóra i jej przydatki w chorobach alergicznych XI Międzynarodowy Kongres Wyborczy PTA – Ossa 13.09.2012
  • 9. Akademia Dermatologii i Alergologii 7-10.02.2013 – www.ekonferencje.pl/9ADA
  • 10. Jubileuszowa Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk-Ustka 6-9.02.2014 www.ekonferencje.pl/10ADA
  • I Międzynarodowy Kongres DERMATOLOGIA BEZ GRANIC Białowieża 25-26.04.2014 abranetis.pl/wydarzenia/szczegoly/11.html
  • 11. Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk-Ustka 5-8.02.2015 www.ekonferencje.pl/11ADA
  • II Międzynarodowy Kongres DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA BEZ GRANIC Grodno 8.05.2015
  • DERMATOLOGIA, WENEROLOGIA, ALERGOLOGIA Sopot 22-24.10.2015 www.dermatologia.viamedica.pl
  • 12. Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk-Ustka 5-8.02.2012 – www.ekonferencje.pl/12ADA
  • 13. Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk-Ustka 9-12.02.2017 – www.13ada.pl

  Planowane Spotkania Sekcji Dermatologicznej PTA:

  • I Interdyscyplinarna Akademia Atopii-Gdańska 29 września 2017 r. – www.iaa2017.pl
  • 14 Akademia Dermatologi i Alergologii-Słupsk-Ustka-Dolina Charlotty 8-11 luty 2018 r. – www.14ada.pl
  • III Kongres Dermatologia, Wenerologia i Alergologia-Gdańska 6-8 września 2018 r. – www.dermatologia.viamedica.pl

  Opinie przygotowano przez SD PTA

  • dotyczącą dokumentu przygotowanego przez Grupę Roboczą PTA ds. Standardów w Alergologii pt.: „Postępowanie diagnostyczno-profilaktyczno-lecznicze w atopowym zapaleniu skóry (AZS)”,
  • dotyczącą poparcia starań firmy Novartis o uzyskanie refundacji leku ELIDEL (pimecrolimus) krem.

  Publikacje Sekcji Dermatologicznej PTA w latach 2005-2009 (plik PDF, 92KB)

  Sprawozdanie z 13. Akademii Dermatologii i Alergologii Słupsk – Ustka 9 – 12.02.2017 (Nowe!!!)

  Sprawozdanie z 13. Akademii Dermatologii i Alergologii Słupsk – Ustka 9 – 12.02.2017 (plik PDF, 119KB)

  Sprawozdanie z 12. Akademii Dermatologii i Alergologii Słupsk – Ustka 5 – 7.02.2016 (plik PDF, 234KB)

  Sprawozdanie z 11. Akademii Dermatologii i Alergologii Słupsk – Ustka 5 – 8.02.2015 (plik PDF, 257KB)

  Sprawozdanie z 10. Akademii Dermatologii i Alergologii Słupsk – Ustka 6 – 9.02.2014 (plik PDF, 250KB)

  Sprawozdanie z 9. Akademii Dermatologii i Alergologii Słupsk – Ustka 7 – 10.02.2013 (plik PDF, 200KB)

  Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które co 3 lata dokonuje wyboru nowych organów Towarzystwa:

  Walne Zgromadzenie Delegatów udziela także absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.

  Przyczyny rozwoju alergii nie są do końca jasne. Trudno jednoznacznie potwierdzić lub obalić rolę określonego czynnika, choć wskazuje się na kilka przyczyn mających poważny wpływ powstanie i rozwój chorób alergicznych:

  – genetyka – istnieją poszlaki wskazujące na istotny wpływ genów na powstanie alergii – szacuje się, że od 40% do 80% chorych odziedziczyło skłonności alergiczne po swoich przodkach. Istnieje również prawdopodobieństwo, iż wszyscy ludzie mają genetyczną skłonność do alergii, jednak nie u wszystkich osób kończy się ona chorobą

  – zmiany w stylu życia – wzrastająca sterylność miejsc prowadzenia życia spowodowała mniejszy kontakt z powszechniej w przeszłości występującymi substancjami. Higiena oraz nowe wzorce zachowań wyeliminowały całkowicie lub znacząco z codziennego kontaktu czynniki, z którymi nasi przodkowie stykali się permanentnie. Ograniczony od nich całkowicie lub częściowo organizm reaguje na ich obecność w sposób nieprawidłowy w postaci reakcji alergicznej. Dowodem na to jest liczba i charakter niektórych alergii w krajach rozwiniętych, które prawie w ogóle nie mają swojego odpowiednika w krajach uboższych.

  – czynniki środowiskowe – ze zmianą stylu życia wiąże się także zmiana środowiska. W ludzkim otoczeniu zaczęły dominować tworzywa sztuczne, pokarmy otrzymywane z wykorzystaniem czynników chemicznych czy dym papierosowy. Współczesne miasta są także pełne spalin i pyłów, które w zależności od stężenia są w różny sposób traktowane przez ludzki organizm. Ponadto zmiany klimatyczne wywołują zmiany w pyleniu roślin, co skutkuje bardziej uciążliwymi objawami u osób uczulonych na pyłki.

  Trudności we wskazaniu jednej konkretnej przyczyny leżą także w charakterze samej choroby – alergia jest bowiem chorobą bardzo różnorodną, mającą wiele objawów o różnej skali nasilenia. Istotny jest tu także fakt dużej ilości czynników wywołujących alergię, które przy ogromnej populacji chorych na alergię i wielości efektów jakie mogą wywołać, czynią wskazanie jednej głównej przyczyny wręcz niemożliwym.

  Biuro PTA

  Brak pluginu Flash

  Skorzystaj z poniższego formularza, aby zarejestrować się na naszej stronie. Po rejestracji Twoje konto musi zostać aktywowane przez pracowników Biura PTA.

  Dane personalne

  Jestem nowym członkiem towarzystwa

  Jestem członkiem towarzystwa, lecz nie posiadam jeszcze konta

  Dane kontaktowe

  Miejsce pracy

  Emeryt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie PTA dla potrzeb realizacji zadań statutowych Towarzystwa (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002, Nr 101 poz. 926 ze zm.)

  Zarząd Sekcji:

  Przewodniczący: Prof. Rafał Pawliczak


  1. Prof. Bogdan Romański (1982 – 1985)
  2. Prof. Bogdan Romański (1985 – 1988)
  3. Prof. Józef Małolepszy (1988 – 1991)
  4. Prof. Józef Małolepszy (1991 – 1994)
  5. Prof. Tadeusz Płusa (1994 – 1997)
  6. Prof. Tadeusz Płusa (1997 – 2000)

   In 2000, the General Assembly of PTA Delegates adopted a resolution concerning the possibility of holding the function of the President of PTA for one term only.

  7. Prof. Paweł Górski (2000 – 2003)
  8. Prof. Marek L. Kowalski (2003 – 2006)
  9. Prof. Piotr Kuna (2006 – 2009)
  10. Prof. Barbara Rogala (2009 – 2012)
  11. Prof. Bolesław Samoliński (2012 – 2015)
  12. Prof. Zbigniew Bartuzi (2015 – 2018)

  XIII International Congress of PTA

  Date: 26-29 September 2018
  Place: Mikolajki

  X Training Conference of PTA

  Date: 9-12 May 2018
  Place: Wisla

  Academy of Allergy 2017

  Date: June-December 2017
  Place: Poland

  Patronages

  Date: 08-10 June 2017
  Place: Lodz

  WWW

  Date: Date: 8-10 November 2017
  Place: Krakow

  WWW

  1. Prof. Bogdan Romański (1982 – 1985)
  2. Prof. Bogdan Romański (1985 – 1988)
  3. Prof. Józef Małolepszy (1988 – 1991)
  4. Prof. Józef Małolepszy (1991 – 1994)
  5. Prof. Tadeusz Płusa (1994 – 1997)
  6. Prof. Tadeusz Płusa (1997 – 2000)

   Walne Zgromadzenie Delegatów PTA podjęło w 2000 roku uchwałę o sprawowaniu funkcji Prezydenta PTA tylko przez jedną kadencję.

  7. Prof. Paweł Górski (2000 – 2003)
  8. Prof. Marek L. Kowalski (2003 – 2006)
  9. Prof. Piotr Kuna (2006 – 2009)
  10. Prof. Barbara Rogala (2009 – 2012)
  11. Prof. Bolesław Samoliński (2012 – 2015)
  12. Prof. Zbigniew Bartuzi (2015 – 2018)

  Różne rodzaje alergii powoduje różne objawy. Reakcja alergiczna dotyka zazwyczaj określonego narządu lub zespołu tkanek czy komórek. Alergie miejscowo objawia się najczęściej w takich miejscach jak:

  – nos (nieżyt nosa, zapalenie śluzówki),
  – oczy (łzawienie, zapalenie spojówki),
  – skóra (wysypki, bąble, świąd),
  – drogi oddechowe (świszczący oddech, duszność),
  – drogi pokarmowe (nudności, biegunki).

  Bardzo rzadkie są reakcje ogólnoustrojowe związane z alergią i dotyczą zazwyczaj uczuleń na jad takich owadów jak pszczoły, osy czy szerszenie. Objawy te mają zazwyczaj charakter anafilaksji i skutkują tak poważnymi dolegliwościami jak niewydolność oddechowa czy zapaść układu krążenia. Brak odpowiedniej pomocy w takim stanie może doprowadzić nawet do zgonu.

  Najczęstsze objawy na najczęściej występujące alergie zostały wyszczególnione poniżej –

  – alergia na roztocza często wiąże się z porannym uczuciem zatkania nosa i spływaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardła. W przypadku nieleczenia alergii na roztocza mogą pojawić się objawy astmy, atakującej głównie w nocy.
  – alergia na pyłki roślin objawia się najczęściej katarem siennym, napadami kichania, świądem nosa, łzawieniem spojówek, niekiedy wypryskami skórnymi.
  – uczulenie na sierść zwierząt przejawia się najczęściej w dzień pylenia zaczerwienieniem spojówek, łzawienie, niekiedy także katar i kichanie, objawy dotyczą nie tylko sierści, lecz także mogą być reakcją na złuszczony naskórek, ślinę, mocz. W związku z tym objawy mogą się pojawić także w trakcie nieobecności zwierzęcia w pomieszczeniu, w którym alergik przebywa.
  – objawy alergii na pleśnie dotyczą głównie dróg oddechowych, którymi do organizmu dostają się zarodniki pleśni. W przypadku alergii na pleśnie może się pojawić zapalenie krtani, świszczący oddech, duszności, nieżyt nosa.
  – alergie pokarmowe wywołują zazwyczaj pokrzywkę, atopowe zapalenie skóry, nudności, biegunki.

  Warto pamiętać, że alergia jest chorobą bardzo dynamiczną, dlatego nawet te same alergeny mogą wywoływać różne odmiany objawów. Niekiedy objawy alergiczne mogą być mylone z innymi chorobami czy urazami, jak przeziębienia, podrażnienie skóry, zatrucia pokarmowe czy niealergiczny nieżyt nosa. Za każdym razem niezbędna jest konsultacja lekarska, która za pomocą odpowiednich badań pozwoli ustalić charakter i przyczynę alergii.

  Biuro PTA

  Zapomniałeś hasła? Podaj swój adres e-mail. Prześlemy na niego nowe haslo.

   XIII Międzynarodowy Kongres PTA

   Data: 26-29 września 2018 r.
   Miejsce: Mikołajki

   X Konferencja Szkoleniowa PTA

   Data: 9-12 maja 2018 r.
   Miejsce: Wisła

   Akademia Alergologii 2017

   Data: czerwiec-grudzień 2017 r.
   Miejsce: Polska

   Patronaty

   Data: 2017 r.
   Miejsce: Polska

   WWW
   Data: 29.09.2017
   Miejsce: Gdańsk

   WWW
   Data: 6-7 października 2017 r.
   Miejsce: Warszawa

   WWW
   Data: 19-20 pażdziernika 2017 r.
   Miejsce: Łódź

   WWW
   Data: 20-21 października 2017 r.
   Miejsce: Bronisławów

   WWW
   Data: 8-10 listopada 2017 r.
   Miejsce: Kraków

   WWW
   Data: 8-11.02.2018
   Miejsce: Polska

   WWW
   Data: 23-24.02.2018
   Miejsce: Bydgoszcz

   WWW


   We would like to invite you to another series of meetings of the Postgraduate School PTA.podyplomowa_szkola_pta

   The PTA Postgraduate School is an offer for doctors specialising in family medicine, paediatrics, internal diseases, allergology and other doctors interested in disorders and allergic diseases who want to widen their knowledge at the School that enjoys exceptional prestige in the medical environment. The participation at the School is free of charge.

   The curriculum of PTS Postgraduate School of 2015 covers the most updated and important allergologic issues doctors face in their practice:

   • Bronchial asthma
   • Allergic rhinitis
   • New antihistamines
   • Post-infectious cough
   • New methods of nose allergy treatment
   • Anaphylactic shock

   The PTA Postgraduate School has prepared for its participants unique sessions focusing on legal aspects of work of doctors and organizational units of health service.

   You can register at the PTA Postgraduate School by filling in a registration form you can find at the website: http://www.symposion.pl/konferencje-i-kongresy?search=Alergologia

   Założyciel Sekcji – Prof. Marek Jutel – 2007

   Zarząd Sekcji w kadencji 2012-2015:
   Przewodniczący – Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz
   Wiceprzewodniczący – prof. Andrzej Emeryk
   Sekretarz – Dr hab. Krzysztof Kowal
   Członkowie Zarządu: Dr hab. Radosław Gawlik, Dr hab. Maciej Kupczyk

   Zarząd Sekcji w kadencjach 2007-2009 oraz 2009-2012:
   Przewodniczący – Prof. Marek Jutel
   Wiceprzewodniczący – Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz
   Sekretarz – Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz

   Sekcja Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego liczy 38 czynnych członków.

   Osoby zainteresowane dołączeniem do Sekcji prosimy o kontakt na adres email: kowalkmd@umb.edu.pl

   Aktualne kierunki programowe:

   1. Kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań:
    1. Immunoterapia alergenowa u pacjentów z innymi schorzeniami uwarunkowanymi immunologicznie.
    2. Optymalna szczepionka (standaryzacja alergenu, adiuwanty, droga podania).
    3. Schematy immunoterapii (szybkie, przyspieszone, przedsezonowo czy całorocznie?)
   2. Kontynuacja prac o charakterze długofalowym:
    1. ogólnopolski program monitorowania działań ubocznych w przebiegu swoistej immunoterapii
    2. monitorowanie jakości życia u dzieci (i ich rodziców) uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych
    3. porównanie jakości życia u chorych odczulanych podjęzykowo vs podskórnie
    4. Forum Konsultacyjne/ Grupa Dyskusyjna/ Blog trudnych przypadków, w tym problematyka alergii poliwalentnej
   3. Nowe propozycje:
    1. Program agitacji w centrach decydenckich za szerszą dostępnością swoistej immunoterapii oraz uznaniem jej za procedurę, poparty analizą farmakoekonomiczną SIT po patronatem Pani Prof. Kariny Janz-Różyk.
    2. Opracowanie certyfikatów dla lekarzy, którzy zdobyli umiejętności w procedurach alergologicznych pod patronatem Sekcji Immunoterapii PTA (np.certyfikat z zakresu spirometrii).

   Dotychczasowe osiągnięcia w pracy Sekcji Immunoterapii PTA:
   Spotkania Sekcji :
   6.01.2007 – Warszawa – spotkanie założycielskie z przekształceniem Grupy Zainteresowanych Immunoterapią w Sekcję Immunoterapii – frekwencja 42 osoby
   22.06.2007 – wspólne spotkanie z Sekcją Pediatryczną PTA, Łódź podczas VIII Konferencji Alergia Astma Immunologia – frekwencja 80 osób
   4.01.2008 – Warszawa – frekwencja 42 osoby
   10.01.2009 – Warszawa – frekwencja 42 osoby
   09.01.2010 – Warszawa – frekwencja 50 osób
   29.10.2011 – Warszawa – frekwencja 33 osoby
   21.01.2012 – wspólne spotkanie z Sekcją Pediatryczną PTA, Warszawa – frekwencja 33 osoby, w tym 24 osoby będące członkami Sekcji, oraz 9 osób będących członkami PTA, które zgłosiły akces na nowego członka Sekcji Immunoterapii uzyskując zgodę Przewodniczącego Sekcji.
   14.09.2012 – zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas XI Kongresu PTA, Ossa, frekwencja – 28 osób, w tym 25 będących czynnymi członkami Sekcji.
   12.01.2013 – Warszawa – frekwencja 46 członków Sekcji. Sprawozdanie z zebrania Sekcji.

   Dotychczasowe kierunki programowe i ich realizacja:

   1. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego nt immunoterapii podjęzykowej (prof. B. Rogala, Prof. M. Jutel)
   2. Ogólnopolski program monitorowania działań ubocznych w przebiegu swoistej immunoterapii (prof. Z. Sergiejko)
   3. Wieloośrodkowe badania nad jakością życia dzieci (i ich rodziców) uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych (Dr E. Cichocka-Jarosz, Dr J. Lange, Dr E. Świebocka, Dr T. Małaczyńska, Prof. A. Bręborowicz, Dr Zdzisława Kycler)
   4. Wieloośrodkowe badanie ankietowe zgodności postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ze standardami międzynarodowymi w przypadku dorosłych i dzieci uczulonych na jad owadów
   5. Program opieki nad chorymi z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych (Dr E. Cichocka-Jarosz, Dr J. Lange, Doc. M. Nittner-Marszalska, Doc. G. Lis www.pta.med.pl)
   6. Aktualizacja wytycznych dotyczących swoistej immunoterapii (SIT)
    1. Opracowano Stanowisko Sekcji Immunoterapii PTA nt immunoterapii podjęzykowej. Prezentacja w ramach Sesji Sekcji Immunoterapii podczas XI Kongresu PTA w Ossie, przygotowanie do druku w czasopiśmie Alergia Astma Immunologia
    2. We współpracy z Sekcją Pediatryczną PTA opracowano Stanowisko Sekcji nt immunoterapii w alergii pokarmowej. Prezentacja w ramach Sesji Sekcji Immunoterapii podczas XI Kongresu PTA w Ossie, przygotowanie do druku w czasopiśmie Alergia Astma Immunologia
   7. Opracowano uniwersalne formularze „Zgody Pacjenta” i „Informacji dla Pacjenta” (Dr Paweł Gonerko)
   8. Kontynuowano wcześniej rozpoczęte badania wieloośrodkowe nad jakością życia u młodzieży, dzieci (i ich rodziców) uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych. Wyniki prac opublikowano w dwóch czasopismach z IF. (Dr Ewa Cichocka-Jarosz)
   9. Kontynuowano wcześniej rozpoczęty ogólnopolski program monitorowania działań ubocznych w przebiegu swoistej immunoterapii (Prof. Z. Sergiejko)
   10. Dr M. Bartkowiak-Emeryk – porównanie jakości życia u chorych odczulanych podjęzykowo vs podskórnie
   11. Dr M. Arcimowicz – problematyka alergii poliwalentnej
   12. Dr M. Arcimowicz – Forum Konsultacyjne/ Grupa Dyskusyjna/ Blog trudnych przypadków

   Wykłady

   1. Ingemann Lars (Allergopharma Joachim Ganzer KG) Immunoterapia dziś i jutro z perspektywy wytwórców szczepionek alergenowych. Immunotherapy today and tomorrow – manufacturer’s view.
   2. Prof. J. Kleine – Tebbe – Depot and adjuvant’s substances and their effect on
    clinical efficacy and convenience of SIT
   3. Perspektywy rozwoju swoistej immunoterapii (SIT) z punktu widzenia producentów szczepionek – Dr Lars Ingemann
   4. Farmakoekonomika swoistej immunoterapii (SIT) w polskich warunkach – Prof. Karina Jahnz-Różyk
   5. Porównanie jakości życia u chorych odczulanych podjęzykowo vs podskórnie – Dr Małgorzata Bartkowiak-Emeryk
   6. Diagnostyka i immunoterapia na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w ośrodkach alergologii dorosłych i dzieci w Polsce – jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi? – Dr Ewa Cichocka-Jarosz
   7. Aktualizacja polskich wytycznych dotyczących swoistej immunoterapii (SIT) – Prof. Marek Jutel, Dr Ewa Cichocka-Jarosz, Dr Paweł Gonerko
   8. Optymalna szczepionka (standaryzacja alergenu, adiuwanty, droga podania). Wykład wprowadzający i moderowanie dyskusji: Dr hab. K. Kowal
   9. Schematy immunoterapii (szybkie, przyspieszone, przedsezonowo czy całorocznie?) Wykład wprowadzający i moderowanie dyskusji: Dr hab. R. Gawlik
   10. Immunoterapia alergenowa u pacjentów z innymi schorzeniami uwarunkowanymi immunologicznie. Wykład wprowadzający i moderowanie dyskusji: Prof. M. Jutel
   11. Immunoterapia w alergii pokarmowej – mity i fakty. Prof. Andrzej Emeryk.
   12. Korzyści z wykonywania testu aktywacji bazofilów (BAT) w kwalifikacji do immunoterapii swoistej. Doc. Ewa Czarnobilska.
   13. Sesja pytanie/odpowiedź – spotkanie z prawnikiem Dr med. Justyną Zajdel, Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

   Dyskusje warsztatowe

   1. Prof. W. Silny – Quo vadis dermatitis atopica?
   2. Prof. M. Czarnecka-Operacz – Aktualna pozycja immunoterapii swoistej w leczeniu atopowego zapalenia skóry.
   3. Prof. B. Rogala – Kompleksy immunologiczne w przebiegu immunoterapii swoistej – skala problemu
   4. Prof. P. Kuna – Immunoterapia przedsezonowo czy całoroczna w alergii pyłkowej?
   5. Optymalna szczepionka (standaryzacja alergenu, adiuwanty, droga podania).
   6. Schematy immunoterapii (szybkie, przyspieszone, przedsezonowo czy całorocznie?)
   7. Immunoterapia alergenowa u pacjentów z innymi schorzeniami uwarunkowanymi immunologicznie.
   8. Grupa robocza opracowująca aktualne Stanowisko nt. immunoterapii podjęzykowej SLIT (przewodniczący Prof. Marek Jutel).
   9. Grupa robocza opracowująca aktualne Stanowisko nt. immunoterapii w alergii pokarmowej (przewodniczący Prof. Andrzej Emeryk).
   10. Grupa robocza opracowująca aktualne Stanowisko nt przydatności BAT (test aktywacji bazofilów) w kwalifikacji do swoistej immunoterapii i jej monitorowaniu (koordynator Doc. Ewa Czarnobilska).

   Prezentacje prac kongresowych

   1. Prof. P. Kuna: Immunoterapia w uczuleniu na pleśnie u dzieci (WAO)
   2. Dr Żukowski S. – Ocena skuteczności immunoterapii swoistej u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa uczulonych na pyłki brzozy.
   3. Cichocka-Jarosz E, Brzyski P, Rogatko I, Świebocka E, Lange J, Bręborowicz A, Kycler Z, Lis G, Pietrzyk JJ. High level bsT could predict SSR during VIT in children. Genewa, Kongres EAACI 2012, sesja plakatowa
   4. Lange J, Cichocka-Jarosz E, Świebocka E, Zagórska W, Grzela K, Kulus M, Pietrzyk JJ, Kaczmarski M. Bezpieczeństwo swoistej immunoterapii z zastosowaniem schematu ultra-rush w uczuleniu na jad owadów błonkoskrzydłych u dzieci – obserwacje wieloośrodkowe. XI Kongres PTA, Ossa, sesja plakatowa.

   Prace opublikowane w ramach działalności Sekcji Immunoterapii PTA

   1. Cichocka-Jarosz E., Brzyski P., Bodzenta-Łukaszyk A., Chełmińska M., Dąbrowski A., Gawlik R, Grycmacher-Łatwo V., Jahnz-Różyk K., Jedynak-Wąsowicz U., Jutel M., Kowalski ML., Kruszewski J., Kuna P., Kwaśniewski A., Lis G., Nittner-Marszalska M., Pałgan K., Pietrzyk JJ., Pulka G., Stobiecki M., Trębas-Pietraś E., Zakrzewska M., Zaryczański J.: Diagnostyka i immunoterapia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w ośrodkach alergologii dla dorosłych w Polsce – jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi? Alergologia Immunologia 2009, 6 (3): 86-89
   2. Cichocka-Jarosz E., Brzyski P., Lis G., Jedynak-Wąsowicz U., Pietrzyk JJ., Lange J., Małaczyńska T., Klajna-Kraluk B., Świebocka E., Bręborowicz A., Kycler Z., Pietraszek-Mamcarz J., Poszwiński A., Gąszczyk G.: Diagnostyka i immunoterapia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (VIT) w ośrodkach alergologii dziecięcej w Polsce – jak wygląda w praktyce zgodność z międzynarodowymi wytycznymi? Przegląd Lekarski 2010
   3. Cichocka-Jarosz E., Lange J., Nittner-Marszalska M., Lis G.: Program opieki nad chorymi z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych – aktualizacja 2010 www.pta.med.pl
   4. Cichocka-Jarosz E., Brzyski P., Świebocka E., Lange J., Tobiasz-Adamczyk B., Lis G., Jedynak-Wąsowicz U., Kulus M., Kaczmarski M., Małaczyńska T., Klajna-Kraluk B., Bręborowicz A., Kycler Z., Pietrzyk J.J. Health-related quality of life in Polish adolescents with Hymenoptera venom allergy treated with venom immunotherapy. Archives of Medical Science – praca zaakceptowana do druku w maju 2012
   5. Piotr Brzyski, Ewa Cichocka-Jarosz, Beata Tobiasz-Adamczyk, Grzegorz Lis, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Jacek J. Pietrzyk, Joanna Lange, Marek Kulus, Ewa Świebocka, Maciej Kaczmarski, Teresa Małaczyńska, Barbara Klajna-Kraluk, Anna Bręborowicz, Zdzisława Kycler. Theoretical validity and reliability of Vespide Quality of Life Questionnaire in Polish adolescents with Hymenoptera venom allergy. Postępy Dermatologii i Alergologii 2012.

   Wstępną i najpopularniejszą metodą rozpoznania alergii są testy skórne. Przeprowadza je się poprzez nałożenie na skórę badanego roztworu z zawartością alergenu. Po nakłuciu skóry pacjenta roztwór wchodzi w reakcję z tkankami organizmu. Efekt w postaci bąbla daje podejrzenie, ale nie pewność istnienia alergii. Istnienie bąbla o średnicy powyżej 3 mm oznacza obecność przeciwciał swoistych dla danego alergenu. Testy skórne są szczególnie przydatne przy badaniu uczuleń na alergeny wziewne, natomiast ich zastosowanie w przypadku alergii pokarmowych ma mniejszą wartość.

   Innym środkiem pozwalającym na wykrycie alergii jest badanie krwi chorego w celu wykrycia wysokości stężenia IgE. Wynik przekraczający normy stanowi podejrzenie istnienia alergii.

   Wykrywanie alergii pokarmowych – zwłaszcza u dzieci – następuje w drodze diety eliminacyjnej. Z codziennego menu usuwa się odpowiednio kolejne produkty i obserwuje efekty. Brak reakcji alergicznej po usunięciu z diety danego pokarmu, świadczy o alergicznym wpływie tego pokarmu na chorego.

   Rozpoznanie astmy polega przede wszystkim na przeprowadzeniu i analizie wyników spirometrii. Wartości parametrów – zwłaszcza FEV1 – niższe od standardowych, mogą świadczyć o istnieniu astmy.

   Każdą z powyższych metod rozpoznawania chorób alergicznych poprzedza wywiad lekarski, gdzie lekarz zdobywa informacje na temat dotychczasowych objawów w kontakcie z podejrzanym alergenem, częstotliwości i dolegliwości objawów, ewentualnych innych chorób towarzyszących oraz występowania chorób alergicznych wśród rodziny. Wywiad lekarski jest także podstawą rozpoznania astmy.

   Biuro PTA

   BIAŁYSTOK

   • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej,
    ul. Waszyngtona 17, tel. 85 745 07 10
   • Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych,
    ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, tel. 85 746 86 12

   BYDGOSZCZ

   • Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych,
    ul. Ujejskiego 75, tel. 52 365 54 16

   BYSTRA

   • Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Oddział Pulmonologiczno-Alergologiczny,
    ul. Fałata 2, tel. 33 499 18 62, 33 499 18 63, 33 499 18 60

   CHĘCINY

   • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im św. Rafała, Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny,
    ul. Czerwona Góra 10, tel. 41 346 55 44 wew. 181, 41 346 55 45 wew. 122

   CHRZANÓW

   • Szpital Specjalistyczny, Oddział Pulmonologii,
    ul. Topolowa 16, tel. 32 624 73 44, 32 624 73 54, 32 624 73 43

   CZĘSTOCHOWA

   • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chorób Płuc,
    ul. PCK 7, tel. 34 325 26 11 wew. 369, wew. 224

   GDAŃSK

   • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Alergologii i Pneumonologii,
    ul. Dębinki 7, tel. 58 349 16 25
   • Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego Sp. z o. o.,
    ul.Polanki 119, tel. 58 520 93 07

   GŁUCHOŁAZY

   • SPZOZ Oddział Pulmonologii z Odziałem Chemioterapii,
    ul. Lompy 2, tel. 77 400 93 16, 77 439 25 88, 77 439 25 88

   KARPACZ

   • Centrum Pulmonologii i Alergologii S. A., Oddział Alergologiczny,
    ul. Myśliwska 13, tel. 88 335 81 21

   KATOWICE

   • SP CSK ŚUM im Prof. Kornela Giblińskiego, Oddział Pneumonologii,
    ul. Medyków 14, tel. sekr. 32 789 46 51
   • SPSK nr 5 ŚUM, Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej,
    ul. Ceglana 35, tel. 32 358 14 35, 32 358 13 34

   KOSZALIN

   • SZGiChP, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
    ul. Niepodległości 44/48, tel. 94 342 20 51

   KRAKÓW

   • Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
    ul. Skarbowa 4, tel. 12 633 00 03
   • SPZOZ Szpital Uniwersytecki, Oddział Pulmonologii,
    ul. Skawińska 8, tel. sekr. 12 430 51 47, tel./fax 12 432 56 00
   • SPZOZ Szpital Uniwersytecki, Oddział Alergii i Immunologii,
    ul. Skawińska 8, tel. 12 430 53 14, 12 430 53 72
   • SPZOZ Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Ambulatorium Alergologiczne,
    ul. Śniadeckich 10, tel. 12 424 88 91, fax 12 424 88 98

   ŁÓDŹ

   • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej,
    ul. Pabianicka 62, tel. 42 689 59 72
   • SPZOZ UKS nr 1 UM, Oddział Chorób Wewnętrznych,
    ul. Kopcińskiego 22, tel. 42 677 69 39

   LUBIN

   • Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus, Oddział Alergologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych,
    ul. Leśna 8, tel. 76 728 24 00

   LUBLIN

   • SPSK Nr 4, Klinika Pneumologii, Onkologii, Alergologii,
    ul. dr. K. Jaczewskiego 8, tel. 81 724 44 31, lekarz 81 724 44 33
   • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SPZOZ, Oddział Alergologii i Chorób Płuc,
    Al. Kraśnicka 100, tel. sekr. 81 537 47 71, ord. 81 537 47 74

   OLSZTYN

   • SPZGiChP, Oddział II Pulmonologiczny z Pododdziałem Alergologii Oddechowej,
    ul. Jagiellońska 78, tel. 89 532 29 27

   POZNAŃ

   • Szpital Kliniczny im. Przemienienia Pańskiego UM, Oddział Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej,
    ul. Szmarzewskiego 82/84, tel. 61 841 70 61
   • Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM, Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej,
    ul. Szpitalna 27/33, tel. 61 849 13 42

   RADOM

   • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Oddział Pulmonologiczny,
    ul. J. Aleksandrowicza 5, tel. 48 361 49 23

   RZESZÓW

   • SZGiChP, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc,
    ul. Rycerska 2,
   • Oddział Pulmonologii tel. 17 861 14 21 wew. 327, 17 861 14 21 wew. 301,
   • Oddział Alergologii tel. 17 861 14 21 wew. 360, 17 861 14 21 wew. 330

   SZCZECIN

   • Specjalistyczny Szpital, Oddział III Gruźlicy i Chorób Płuc,
    ul. A. Sokołowskiego 11, tel. 91 442 72 60

   WARSZAWA

   • CSK MSW, Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii,
    ul. Wołoska 137, tel. 22 508 14 61, 22 508 14 47
   • IGiChP, IV Klinika Chorób Płuc,
    ul. Płocka 26, tel. 22 431 21 14
   • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Oddział Kliniczny Pneumonologii i Alergologii Dzieci Starszych i Młodszych,
    ul. Działdowska 1, tel. 22 452 32 04
   • SPCSK, Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii,
    ul. Banacha 1A, tel. 22 599 28 51, 22 599 25 99, 22 599 25 62
   • WIM, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii,
    ul. Szaserów 128, tel. 22 681 65 81

   WROCŁAW

   • SPSK nr 1, Oddział Alergologiczny dla Dzieci,
    ul. J. M. Hoene-Wrońskiego 13C, tel. 71 770 30 95
   • SPSK nr 1, Oddział Alergologiczny,
    ul. Pasteura 4, tel. 71 784 22 32, 71 784 20 29

   ZABRZE

   • SPSK nr 3 ŚUM, Katedra Chorób Płuc i Gruźlicy,
    ul. Koziołka 1, tel. sekr. 32 373 22 35, lekarz 32 373 22 24

   ŻARY

   • 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, Oddział Pulmonologii,
    ul. Żelazna 1a, tel. 68 470 78 10

   ZIELONA GÓRA

   • Szpital Wojewódzki SPZOZ, Oddział Pulmonologii,
    ul. Zyty 26, tel. 68 329 64 5

    

   Źródło – /uploads/files/pl/strony/o-nas/protokol_nr_18.pdf

   Zarząd Sekcji:

   Przewodniczący: Dr med. Piotr Rapiejko
   Członek Zarządu: Dr n. med. Magdalena Arcimowicz
   Członek Zarządu: Lek med. Maria Sarzyńska
   Członek Zarządu: Dr n. med. Agnieszka Olszewska-Ziąber


   Do pobrania:

   Sprawozdanie z działaności sekcji laryngologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego za okres 2012 do 2015 (plik .DOCX)


   Sprawozdanie z działaności sekcji laryngologicznej

   Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

   za okres 2009 do 2012

   W okresie ostatnich 3 lat zarząd sekcji pracował w składzie:

   Przewodniczący: dr med. Piotr Rapiejko

   Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko

   Sekretarz: dr med. Magda Arcimowicz.

   Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński, Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk

   Podczas I Spotkania Sekcji Laryngologicznej PTA w kadencji 2009-2012, które odbyło się dniu 09.10.2009 r. w Bydgoszczy, po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sekcji ustalono wstępny program i kierunki działania Sekcji w nowej kadencji.

   W 2010 roku opracowane przez członków Sekcji Laryngologicznej PTA Standardy Donosowych Prób Prowokacyjnych z Alergenem zostały opublikowane w numerze 2/2010 czasopisma Postępy Dermatologii i Alergologii (2010; XXVII, 3) i rozesłane do wszystkich członków PTA.

   Z inicjatywy prof. Bolesława Samolińskiego, Sekcja Laryngologiczna postanowiła opracować Polskie Standardy Leczenia Nieżytów Nosa (PoSLeNN). W tym celu powołano zespół ekspertów i grupę roboczą ds. opracowania PoSLeNN. Ustalono harmonogram działań grupy ekspertów i grupy roboczej. Początkowo prace nad opracowaniem standardów przebiegały szybko, jednak z uwagi na opublikowanie w międzyczasie przez międzynarodowe grupy robocze 2 ważnych dokumentów dotyczących leczenia nieżytów nosa (EPOS i ARIA 2010) zdecydowano o konieczności stworzenia dokumentów, które będą uwzględniały zmiany wprowadzone przez w/w stanowiska międzynarodowe.

   W kwietniu 2010 z inicjatywy Sekcji Laryngologicznej i konsultanta krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii zorganizowano w Warszawie konferencję poświęconą zmianom w schematach diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. W konferencji uczestniczyło ponad 300 laryngologów, w tym większość kierowników klinik i ordynatorów oddziałów laryngologicznych. Spotkanie miało charakter roboczy, przeanalizowano najważniejsze zmiany w diagnostyce zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (rezygnacja z powszechnego wykonywania przeglądowych zdjęć rtg, zwiększenie znaczenia badań endoskopowych jam nosa) i terapii (kluczowa rola donosowych glikokortykosteroidów w leczeniu alergicznych i niealergicznych zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych oraz ograniczenie rutynowego stosowania w takich przypadkach antybiotykoterapii).

   Zmiany wprowadzone w dokumencie EPOS w zakresie podejścia do zagadnienia zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych były tak istotne, a jednocześnie uwzględniały większość zmian jakie planowała wprowadzić SL iż wpłynęło to na czasowe zawieszenie prac nad Polskimi Standardami Leczenia Nieżytów Nosa. Członkowie SL aktywnie włączyli się w promowanie w środowisku lekarzy alergologów i lekarzy rodzinnych wprowadzania nowych zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych współdziałając ściśle z autorami dokumentu EPOS.

   Jednym z elementów współpracy była wizyta w Polsce współtwórcy EPOS dr Joachima Mullola i jego udział w konferencji prasowej i sympozjum naukowym promującym nowoczesne podejście do zagadnień chorób nosa i zatok przynosowych. Dr J. Mullol aktywnie uczestniczył też w sesji rynologicznej współorganizowanej przez SL PTA, która odbyła się w czasie II Zjazdu Otolaryngologów Wojskowych w Dębe k/Warszawy.

   Pod auspicjami SL PTA zostało zorganizowane 18 IX 2010 roku w Dobieszkowie k/ Łodzi XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Szkoleniowe i Warsztaty Alergologiczne: „Astma a alergiczny nieżyt nosa. Rola prowokacji donosowych” (przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego prof. Krzysztof Buczyłko).

   W latach 2011 i 2012 członkowie Sekcji Laryngologicznej włączyli się bardzo aktywnie w szkolenia mające na celu rozpowszechnienie wśród lekarzy alergologów i lekarzy rodzinnych stanowisk zawartych w dokumencie ARIA 2010. Wskazanie w dokumencie ARIA 2010 kluczowej roli dn GKS w leczeniu alergicznych nieżytów nosa oraz zalecenie skrócenia czasu stosowania objawowych leków wpływających na drożność nosa było zgodne ze stanowiskiem grypy roboczej PoSLeNN. Grupa robocza PoSLeNN dysponuje obecnie praktycznie gotowym dokumentem i oczekiwała jedynie na opublikowanie zapowiadanego na 2012 roku nowego dokumentu EPOS 2012. Obecnie gdy ten dokument jest już dostępny wydaje się, że do końca 2012 roku będzie możliwe zamknięcie prac na Polskimi Standardami Leczenia Nieżytów Nosa, uwzględniającymi zarówno zalecenie międzynarodowych grup ekspertów, ale i nasze lokalne uwarunkowania. Spotkanie Panelu Ekspertów PoSLeNN 2012 przewidziane jest na godzinę 8.00 w dniu 15 IX 2012. W roku 2012 członkowie Zarządu SL odbyli też kilkadziesiąt spotkań z lekarzami w różnych częściach kraju, poświęconych zagrożeniom jakie wprowadza dla nich nowa ustawa refundacyjna oraz nowe umowy narzucone przez NFZ.

   Przewodniczący Sekcji Laryngologicznej PTA

   Dr med. Piotr Rapiejko

   Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję cyklu spotkań Podyplomowej Szkoły PTA.podyplomowa_szkola_pta

   Podyplomowa Szkoła PTA to propozycja skierowana do lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych, alergologii oraz innych lekarzy zainteresowanych zaburzeniami i chorobami alergicznymi, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w Szkole o wyjątkowym prestiżu w środowisku medycznym. Udział w Szkole jest bezpłatny.

   Program Podyplomowej Szkoły PTA w 2016 roku to najbardziej aktualne i ważkie problemy alergologiczne napotykane w codziennej praktyce lekarzy:

   • Astma oskrzelowa
   • Alergiczny nieżyt nosa
   • Nowe leki antyhistaminowe
   • Kaszel poinfekcyjny
   • Nowe możliwości w leczeniu alergii nosa
   • Wstrząs anafilaktyczny

   Specjalnie dla uczestników Podyplomowej Szkoły PTA w 2016 roku przygotowano unikatowe w skali kraju sesje poświęcone prawnym aspektom funkcjonowania lekarzy i jednostek organizacyjnych służby zdrowia.

   Kalendarium spotkań

   09-04-2016 Bydgoszcz – zobacz

   23-04-2016 Łódź – zobacz

   07-05-2016 Szczecin – zobacz

   21-05-2016 Kraków – zobacz

   18-06-2016 Katowice – zobacz

   24-09-2016 Gdańsk – zobacz

   01-10-2016 Warszawa – zobacz

   08-10-2016 Poznań – zobacz

   15-10-2016 Białystok – zobacz

   19-11-2016 Wrocław – zobacz

   10-12-2016 Lublin – zobacz

   Rejestracja na Podyplomową Szkołę PTA odbywa się poprzez formularz rejestracyjny, który znajdą Państwo na stronie: http://www.symposion.pl/konferencje-i-kongresy?search=Alergologia

    

   Co to jest alergia?

   Alergia to nadmierna reakcja organizmu na substancje zwane alergenami. Alergenami są najczęściej pyłki roślin, roztocze kurzu domowego, pleśnie, sierści zwierząt i pokarmy.

   Pomyśl, czy jesteś alergikiem?

   • masz katar z towarzyszącym świądem w nosie, kichaniem i obfitą wodnistą wydzieliną
   • męczy cię przewlekły kaszel, szczególnie, jeśli jest suchy i/lub pojawia się po wysiłku (bieganie, jazda na rowerze itp.) czy intensywnym śmiechu, dmuchaniu balona lub zdmuchiwaniu świeczek na urodzinowym torcie
   • okresowo odczuwasz duszność, szczególnie, jeżeli towarzyszy jej świst słyszalny podczas wydychania powietrza
   • masz okresowo biegunki, wzdęcia lub wymioty, które nie są spowodowane niestrawnością lub infekcją
   • zaobserwowałeś u siebie suchą swędzącą skórę, kiedyś na skórze wystąpiły nagle i szybko ustąpiły zaczerwienienie lub bąble
   • wystąpiła kiedyś sytuacja nagłego obrzęku warg, języka lub krtani

   Jeżeli zaobserwowałeś któryś z powyższych objawów to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteś alergikiem. Powiadom o tym swojego lekarza, a on skieruje cię do specjalisty.

   Dlaczego jesteś alergikiem?

   Skłonność do chorób alergicznych jest w dużym stopniu dziedziczna. Jeżeli cierpią na nią oboje rodzice, dziecko też pewnie będzie alergikiem (prawdopodobieństwo wynosi ponad 60%). Geny to jednak nie wszystko. Wyniki ostatnich badań sugerują, że zmieniające się środowisko i zmiana naszych zachowań, będące wynikiem rozwoju cywilizacji, są odpowiedzialne za epidemię alergii.

   Co w naszym otoczeniu sprzyja alergii?

   Narażenie na dym papierosowy i spaliny, szczególnie silników wysokoprężnych oraz ekspozycja na duże stężenia silnych alergenów takich jak sierść kota. może szczególnie przy predyspozycji rodzinnej doprowadzić do rozwoju alergii.

   Co w naszym otoczeniu przeciwdziała rozwojowi alergii?

   Znacznie niższa częstotliwość występowania chorób alergicznych wśród mieszkańców wsi tłumaczona jest nie tylko mniejszym narażeniem na spaliny, ale przede wszystkim dorastaniem dzieci w kontakcie ze zwierzętami hodowlanymi i ich odchodami. Czy tyko życie na wsi zabezpiecza przed alergią? Wykazaliśmy, że również w środowisku wielkomiejskim można odnaleźć miejsca, w których jest zdecydowanie mniej alergików! Są nimi domy dziecka. Dzieci z domów dziecka od pierwszych lat a nawet miesięcy życia, przebywają w zupełnie odmiennym środowisku niż dzieci wychowujące się w rodzinach. Z jednej strony, dzieci te pochodzą zwykle z rodzin wielodzietnych, są narażone na częstsze infekcje bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze. Z drugiej strony, prowadzą bardziej higieniczny tryb życia niż dzieci w rodzinach, tzn. posiłki spożywają regularnie, chodzą spać o wczesnej porze, przebywają w posprzątanych pomieszczeniach.

   W jaki sposób lekarze rozpoznają u ciebie alergię?

   Alergię najczęściej rozpoznaje się jeśli objawy występują wkrótce po zadziałaniu alergenu. Katar sienny to prawdopodobnie wyciek z nosa, kichanie, pieczenie spojówek oraz łzawienie, bez wcześniejszego przeziębienia. Astmę sugerują: kaszel, duszność, świszczący oddech. Rozpoznanie alergii pokarmowej jest możliwe, gdy występuje zaczerwienienie i swędzenie skóry po zjedzeniu niektórych pokarmów. Reakcją alergiczną jest również obrzęk skóry, bolesność, nasilona pokrzywka (wysypka na skórze), ból brzucha po użądleniu osy lub pszczoły.

   Dla potwierdzenia rozpoznania alergii stosuje się różne rodzaje badań takie jak np. testy skórne. Polegają na wprowadzeniu bezpośrednio do skóry lub nałożeniu na nią alergenów w bardzo małym stężeniu. Zaczerwienienie pojawiające się w miejscu kontaktu alergenu ze skórą świadczy o uczuleniu.
   Pobiera się również krew aby zmierzyć stężenie tzw. immunoglobuliny IgE. Wysoka wartość IgE, przekraczająca ustalone normy, świadczyć może o alergii.

   W przypadku podejrzenia alergii pokarmowej stosuje się tzw. diety eliminacyjne w celu wykrycia substancji uczulającej. Polegają one na wykluczaniu z diety po kolei potraw podejrzanych o wywoływanie alergii. U małych dzieci częste są alergie na białko mleka krowiego, lub substancje zawarte w pieczywie. Aby sprawdzić, co było przyczyną dolegliwości u dziecka, można na pewien czas wykreślić te produkty z jadłospisu dziecka.
   Badaniami, które pomagają w rozpoznaniu astmy, są tzw. badania spirometryczne. Polegają one na wykonywaniu pomiarów prędkości i objętości wdychanego i wydychanego powietrza w drogach oddechowych. W astmie dochodzi zazwyczaj do zmniejszenia ilości powietrza wydychanego z maksymalnym natężeniem w ciągu pierwszej sekundy. Po podaniu leków rozszerzających oskrzela wartość ta ulega poprawie.

   Czy możesz być skutecznie leczony?

   Leczenie alergii to przede wszystkim eliminacja substancji uczulającej z otoczenia lub z diety. Przykłady: Jeżeli jesteś uczulony na alergeny obecne w kurzu domowym, w domu nie powinno być ciężkich zasłon, kap, poduch, dywanów, pluszowych zabawek. Książki muszą stać w zamkniętej bibliotece. Częste wietrzenie i odkurzanie na mokro zmniejszą dolegliwości.

   Ciężko się pożegnać z ukochanym zwierzęciem, ale może to być konieczne. Sierść bardzo silnie uczula, a jej pozostałości utrzymują się jeszcze przez wiele tygodni po rozstaniu z kotem czy psem.

   Niektórych alergenów nie da się wyeliminować całkowicie. Lekarz alergolog zaproponować ci może wówczas odczulanie. Odczulanie polega na podawaniu przez 3-5 lat coraz większej dawki rozcieńczonej substancji uczulającej, dzięki czemu twój organizm ma szansę przyzwyczaić się do niej. Żeby zmniejszyć dolegliwości, stosuje się różne leki w zależności od objawów. Leczenie jest długotrwałe, wymaga dyscypliny, pogodzić się trzeba ze zmiennym przebiegiem choroby.

   Skutki nie leczenia

   Jeżeli nie leczysz się lub nie przestrzegasz w pełni zaleceń specjalisty to możesz doprowadzić do rozwoju powikłań takich jak:

   1. ciężka postać choroby alergicznej, z którą wiąże się konieczność przyjmowania leków w większych dawkach oraz ryzyko dodatkowych wizyt lekarskich i pobytów w szpitalu,
   2. zahamowanie wzrostu i rozwoju,
   3. a nawet zgon w szczególnie zaniedbanych sytuacjach.

   Czy mogłeś zapobiec chorobie alergicznej?

   Należy stosować następującą strategię zapobiegania chorobom alergicznym, szczególnie u dzieci, których rodzice, dziadkowie lub rodzeństwo cierpią na chorobę alergiczną:

   • wykluczenie ekspozycji na dym tytoniowy
   • wyłączne karmienie piersią do 4-6 miesiąca życia
   • ograniczanie ekspozycji na alergeny, według zaleceń lekarza.

   Biuro PTA

   ALERGEN – to z reguły cząsteczka białka pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego albo inny związek chemiczny, wywołujący reakcje alergiczną. Alergeny możemy podzielić na wziewne (np. alergeny pyłków roślin, zwierząt czy roztoczy kurzu domowego), pokarmowe (np. białko jaja kurzego, owoce, wrzywa, ryby, owoce morza) i kontaktowe (np. metale, leki, barwniki)

   ALERGIA – inaczej uczulenie. Jest to nadwrażliwość organizmu na występujące w środowisku alergeny. U osób pewnej grupy osób narażenie na alergeny prowadzi do aktywacji układu odpornościowego i pojawienia się objawów choroby (np. alergicznego nieżytu nosa i spojówek czy alergicznej astmy oskrzelowej).

   ALERGIA NA JAD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH (OSY I PSZCZOŁY) – uczulenie na składniki jadu tych owadów. Uczulenie to może prowadzić do wystąpienia tzw. objawów uogólnionych po użądleniu takich jak świąd ciała, rumień, pokrzywka, duszność, przyspieszenia akcji serca, bóle brzucha i biegunka, spadek ciśnienia tętniczego i utrata przytomności. Wystąpienie części z tych objawów nie zawsze jest wywołane uczuleniem na jad, może być spowodowane jego toksycznym działaniem. Diagnostykę alergii na jad owadów błonkoskrzydłych przeprowadza się u osób u których wystąpiły objawy uogólnione. W celu wykrycia uczulenia wykonuje się testy śródskórne z jadem oraz oznacza się przeciwciała klasy E skierowane przeciwko alergenom jadu. Jedynym sposobem leczenia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych jest immunoterapia (odczulanie) jadem. O jej rozpoczęciu decyduje lekarz alergolog.

   ASTMA OSKRZELOWA – to choroba zapalna dolnych dróg oddechowych (oskrzeli). Zapalenie w dolnych drogach oddechowych prowadzi do rozwoju nadreaktywności oskrzeli, odpowiedzialnej za występowanie charakterystycznych dla astmy objawów – kaszlu, duszności i świstów (uczucia grania w piersiach). Objawy astmy mogą pojawić się przy kontakcie z uczulającym daną osobę alergenem, ale również po narażeniu na zimne powietrze, silne zapachy, dym papierosowy i po wysiłku.

   ATOPIA – genetycznie uwarunkowana skłonność organizmu do produkcji przeciwciał tzw. klasy E (czyli IgE), które są skierowane przeciwko powszechnie występującym w środowisku substancjom lub cząsteczkom, np. fragmentom pyłków roślin albo składnikom wydzieliny skóry zwierząt. Atopia sama w sobie nie jest chorobą, ale sprzyja rozwojowi chorób alergicznych.

   HISTAMINA – związek produkowany przez komórki organizmu ludzkiego, spełniający bardzo ważną rolę w wywoływaniu objawów alergicznych. W diagnostyce chorób alergicznych histamina jest wykorzystywana do nieswoistych prowokacji dooskrzelowych oraz jako kontrola dodatnia w punktowych testach skórnych.

   IMMUNOTERAPIA – powszechnie nazywana „odczulaniem” to jedyny przyczynowy sposób leczenia chorób alergicznych, zmniejszający lub całkowicie likwidujący objawy choroby. Dzięki immunoterapii możliwe jest zmniejszenie ilości stosowanych leków przeciwalergicznych (kropli do nosa, kropli do oczu, leków przeciwhistaminowych) a nawet całkowite ich odstawienie. Co więcej, immunoterapia zapobiega wystąpieniu nowych uczuleń u osoby odczulanej a także hamuje przejście łagodniejszych postaci chorób alergicznych w cięższe. Zalecany okres leczenia wynosi 3-5 lat. Wyróżniamy dwa rodzaje odczulania: podjęzykowy oraz podskórny. Specjalnym rodzajem odczulania jest immunoterapia jadami owadów błonkoskrzydłych.

   IMMUNOTERAPIA PODJĘZYKOWA – polega na podawaniu pod język alergenu w postaci kropli lub rozpuszczalnych tabletek. Taki sposób leczenia nie wymaga wizyt w gabinecie lekarskim – pacjent przyjmuje leki w domu.

   IMMUNOTERAPIA PODSKÓRNA – polega na podawaniu alergenu w postaci zastrzyków podskórnych. Leczenie przebiega w dwóch etapach. Pierwszy, to kilkutygodniowy okres wstępny, kiedy to w odstępach tygodniowych podawane są coraz większe dawki alergenów aż do osiągnięcia tzw dawki podtrzymującej. Drugi okres to okres leczenia podtrzymującego, podczas którego otrzymuje się iniekcje zwykle w odstępach miesięcznych. Podanie każdej iniekcji odbywa się w gabinecie lekarskim.

   PRÓBA ROZKURCZOWA – badanie polegające na wykonaniu spirometrii przed i po podaniu wziewnego leku rozkurczającego oskrzela. Dodatni wynik próby rozkurczowej pozwala rozpoznać astmę oskrzelową.

   PROWOKACJA ALERGENEM – badanie służące do potwierdzenia uczulenia. Polega na podaniu roztworu alergenu do oka (prowokacja dospojówkowa), nosa (prowokacja donosowa) lub oskrzeli (prowokacja dooskrzelowa). W praktyce klinicznej najczęściej wykonuje się prowokacje donosowe i dospojówkowe, podczas gdy prowokacje dooskrzelowe alergenem przeprowadza się najczęściej w specjalistycznych ośrodkach w celach naukowych.

   PROWOKACJA DOOSKRZELOWA NIESWOISTA – badanie, które wykrywa nadreaktywność oskrzeli, jedną z charakterystycznych cech astmy oskrzelowej. Polega na podawaniu drogą wziewną substancji, która u chorych na astmę wywołuje skurcz oskrzeli. Najczęściej substancją wykorzystywaną w nieswoistej prowokacji dooskrzelowej jest metacholina, ale przeprowadza się też badania z użyciem innych związków np. histaminy, mannitolu lub hipertonicznego roztworu chlorku sodu. Ponieważ nadreaktywność oskrzeli może występować również w przypadku innych chorób, np. po infekcji wirusowej lub u palaczy tytoniu, nieswoiste prowokacje odoskrzelowe mają szczególne znaczenie przy wykluczeniu podejrzenia astmy oskrzelowej (u osób z ujemnym wynikiem badania).

   PUNKTOWE TESTY SKÓRNE – to podstawowe badanie wykonywane w gabinecie lekarza alergologa. Ma ono na celu wykrycie potencjalnych alergenów uczulających pacjenta. Badanie polega na nałożeniu na przedramionach (w wyjątkowych przypadkach na plecach) kropli alergenów oraz dodatkowo dwóch substancji sprawdzających czy skóra pacjenta prawidłowo reaguje (kontrola ujemna i kontrola dodatnia) a następnie nakłuciu ich niewielkim nożykiem. Kontrola ujemna (rozpuszczalnik dla alergenów) w warunkach prawidłowych nie daje odczynu. Kontrola dodatnia (najczęściej roztwór histaminy) w warunkach prawidłowych zawsze daje pozytywną reakcję w postaci bąbla. Wynik badania jest odczytywany po kilkunastu minutach. Należy pamiętać, że dodatni wynik testu nie oznacza uczulenia.

   SPIROMETRIA – badanie czynności płuc, które ma na celu wykrycie zaburzeń w dolnych drogach oddechowych.

   TESTY PŁATKOWE – wykorzystywane są w rozpoznawaniu alergii kontaktowej na metale (np. składniki biżuterii), substancje będące składnikami kremów, maści, farb do włosów, kosmetyków, leków stosowanych miejscowo i wielu innych. Wykonuje się je na plecach. Przez 48 godzin płatki bibuły nasączone alergenem pozostają na skórze. Płatki z alergenami zdejmuje się po 48 godzinach. Odczytu wyników testów dokonuje się po 48 i 72 godzinach od ich założenia.

   TESTY ŚRÓDSKÓRNE – służą do wykrywania alergii na jady owadów błonkoskrzydłych błonkoskrzydłych i leki. Wykonuje się ja na przedramieniu, wstrzykując śródskórnie niewielkie objętości roztworu alergenu o coraz większych stężeniach, do momentu osiągnięcia dodatniego wyniku testu lub maksymalnego stężenia roztworu alergenu.

   Lek. med. Damian Tworek

   Polish Society of Allergology currently has 13 Regional branches grouping almost 1000 Members. Regional Branches coordinate the activities of members of the PTA. The main task of regional offices is to organize meetings and training courses for its members and the development of allergy initiatives throughout its operations.

   Please choose Regional branch:


   1. Prof. Jack Hawiger (USA)
   2. Prof. Jean Paupe (Francja)
   3. Prof. Lino Businco (Włochy)
   4. Prof. Bogdan Romański
   5. Prof. Edward Rudzki
   6. Prof. Sabina Chyrek-Borowska
   7. Prof. Jerzy Rożniecki
   8. Prof. Sergio Bonini (Włochy)
   9. Prof. Wacław Droszcz
   10. Prof. Józef Małolepszy
   11. Prof. Andrzej Szczeklik
   12. Prof. S.G.O. Johanson (Szwecja)
   13. Prof. Edmund Rogala
   14. Prof. Danuta Szewczyk-Chmielewska
   15. Prof. Czesław Zychowicz
   16. Prof. Marek L. Kowalski
   17. Prof. Jean Bousquet (Francja)
   18. Prof. Paweł Górski
   19. Prof. Maciej Kaczmarski
   20. Prof. Ryszard Kurzawa
   21. Prof. Anna Bręborowicz
   22. Prof. Jerzy Kruszewski
   23. Dr. Teresa Małaczyńska
   24. Prof. Barbara Rogala
   1. Prof. Jack Hawiger (USA)
   2. Prof. Jean Paupe (Francja)
   3. Prof. Lino Businco (Włochy)
   4. Prof. Bogdan Romański
   5. Prof. Edward Rudzki
   6. Prof. Sabina Chyrek-Borowska
   7. Prof. Jerzy Rożniecki
   8. Prof. Sergio Bonini (Włochy)
   9. Prof. Wacław Droszcz
   10. Prof. Józef Małolepszy
   11. Prof. Andrzej Szczeklik
   12. Prof. S.G.O. Johanson (Szwecja)
   13. Prof. Edmund Rogala
   14. Prof. Danuta Szewczyk-Chmielewska
   15. Prof. Czesław Zychowicz
   16. Prof. Marek L. Kowalski
   17. Prof. Jean Bousquet (Francja)
   18. Prof. Paweł Górski
   19. Prof. Maciej Kaczmarski
   20. Prof. Ryszard Kurzawa
   21. Prof. Anna Bręborowicz
   22. Prof. Jerzy Kruszewski
   23. Dr. Teresa Małaczyńska
   24. Prof. Barbara Rogala

   Kongresy Archiwum

   Fora Kliniczne Archiwum

   Konferencje Archiwum

   Wśród rosnącej liczby chorób alergicznych warto zwrócić uwagę na alergie pokarmowe. Niepożądane reakcje na pokarmy należy nazywac nadwrażliwością na pokarm, jeżeli zaś został udokumentowany mechanizm immunologiczny to właściwym określeniem jest alergia pokarmowa.

   Szacuje się, że alergie pokarmowe dotykają 6% dzieci oraz 2-4% dorosłych, przy czym stężenie alergenu wywołujące reakcję alergiczną może być zupełnie inne dla osób, które wykazują alergię na ten sam pokarm. U części dzieci alergie pokarmowe mijają wraz z wiekiem.

   Praktycznie każdy pokarm może powodować reakcję alergiczną. Również objawy alergii pokarmowej są bardzo różnorodne i mogą dotykać skóry (wysypka, świąd, pokrzywka), układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka) czy układu oddechowego (duszności, kaszel, obrzęk krtani). Najbardziej skrajną odpowiedzią organizmu na alergen jest wstrząs anafilaktyczny, który może doprowadzić nawet do śmierci.

   Pokarmy, które najczęściej wywołują niewłaściwą reakcję organizmu, decyzją Unii Europejskiej muszą być wymieniane na opakowaniach produktów, jeśli są ich składnikami. Należą do nich:

   1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe) i produkty pochodne.
   2. Skorupiaki i produkty pochodne.Alergie pokarmowe
   3. Jaja i produkty pochodne.
   4. Ryby i produkty pochodne.
   5. Orzeszki ziemne/orzeszki arachidowe i produkty pochodne.
   6. Soja i produkty pochodne.
   7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą).
   8. Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje, orzechy makadamia i produkty pochodne.
   9. Seler i produkty pochodne.
   10. Gorczyca i produkty pochodne.
   11. Nasiona sezamu i produkty pochodne.
   12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2.
   13. Łubin i produkty pochodne.
   14. Mięczaki i produkty pochodne.

   Celem oznaczania produktów jest ostrzeżenie osób wrażliwych przed pokarmami, które mogą wywołać negatywną reakcję ich organizmu (nie tylko alergiczną). Dieta eliminacyjna jest bowiem podstawowym narzędziem walki z alergenami pokarmowymi.

   Niekiedy można spotkać na opakowaniach produktów spożywczych zwrot “może zawierać”, co oznacza, że dany produkt, choć w składzie nie ma czynnika uczulającego, to jednak na linii produkcyjnej mógł zostać “zanieczyszczony” alergenami, np. orzechami.

   W przypadku podejrzenia alergii pokarmowej należy zgłosić się do lekarza alergologa, który będzie w stanie odróżnić ją od nietolerancji pokarmowej, a przede wszystkim zaproponować właściwe dietę i leczenie.

   Biuro PTA

   „The Honored in the Development of Allergology” medals were awarded on 12 September 2015 during the General  Meeting of Delegates of the Polish Society of Allergologists” to:

   • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
   • Dr hab. n. med. Marta Chełmińska
   • Prof dr hab. n. med. Roman Nowicki

   Zarząd Sekcji:

   Przewodniczący: Lek. med. Marcelina Przemęcka
   Wiceprzewodnicząca: Lek. med. Marcelina Koćwin
   Sekretarz: Mgr Sylwia Moskwa
   Członek Zarządu: Dr Magdalena Kujawiak
   Członek Zarządu: Dr Anna Michalak


   Sekcja została powołana 29 września 2005 roku. Obecnie liczy ok. 35 członków.

   Celem działania Sekcji jest:

   1. Rozpropagowanie wiedzy alergologicznej wśród młodych lekarzy.
   2. Promowanie badań naukowych prowadzonych przez młodych członków PTA.
   3. Szkolenie w zakresie metodologii prowadzenie prac naukowych, sposobu prezentacji wyników badań.
   4. Wymiana doświadczeń i rozwój współpracy z Stowarzyszeniami Młodych Alergologów z innych krajów.
   5. Promocja współpracy ze Studenckimi Alergologicznymi Kołami Naukowymi.

   Dotychczasowa działalność:

   Podczas IX Zjazdu PTA w Wiśle w 2006 roku Sekcja Młodych Alergologów zorganizowała sesję edukacyjną obejmującą tematykę istotną dla osób rozpoczynających działalność naukową: przygotowanie prezentacji, zdobywanie funduszy na badania naukowe itp.
   W roku 2008 Sekcja Młodych Alergologów planuje zorganizowanie podobnej sesji edukacyjnej połączonej ze spotkaniem członków. Tym razem tematyka sesji obejmować będzie planowanie badań naukowych oraz interpretację statystyczną ich wyników.

   Członkostwo w Sekcji Młodych Alergologów:

   Członkiem Sekcji może zostać każdy członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który nie ukończył 35 roku życia. Opłata członkowska Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dla osób poniżej 35 r. życia wynosi 25 PLN rocznie.


   Kontakt z Sekcją Młodych: mlodzi@pta.med.pl


   Aktualności:

   Zapraszamy na Naszą nową stronę pod adresem: http://mlodzi.pta.med.pl

   Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych Alergologów PTA w dniu 11.09.2015 roku w Bydgoszczy

   Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Sekcji Młodych Alergologów PTA w dniu 14.09.2012 roku w Ossie

   Medale “Zasłużony w rozwoju alergologii” nadane 12 września 2015 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego otrzymali:

   • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
   • Dr hab. n. med. Marta Chełmińska
   • Prof dr hab. n. med. Roman Nowicki

   Polskie Towarzystwo Alergologiczne posiada aktualnie 13 Oddziałów Regionalnych grupujących ponad 1000 członków. Oddziały Regionalne koordynują działalność członków PTA na terenie odpowiadającym w przybliżeniu granicom województw. Podstawowym zadaniem Oddziałów Regionalnych jest organizowanie spotkań i szkoleń dla swoich członków oraz rozwijanie inicjatyw alergologicznych na terenie swojego działania.

   W celu wybrania Oddziału kliknij na mapkę.


   Uprzejmie informujemy, że poniższe województwa są przyporządkowane do następujących Oddziałów PTA:

   • Województwo dolnośląskie - Oddział Dolnośląski
   • Województwo kujawsko-pomorskie - Oddział Kujawsko-Pomorski
   • Województwo lubelskie - Oddział Lubelski
   • Województwo lubuskie - Oddział Wielkopolski
   • Województwo łódzkie - Oddział Łódzki
   • Województwo małopolskie - Oddział Małopolski
   • Województwo mazowieckie - Oddział Mazowiecki
   • Województwo opolskie - Oddział Dolnośląski
   • Województwo podkarpackie - Oddział Podkarpacki
   • Województwo podlaskie - Oddział Podlaski
   • Województwo pomorskie - Oddział Pomorski
   • Województwo śląskie - Oddział Śląski
   • Województwo świętokrzyskie - Oddział Śląski
   • Województwo warmińsko-mazurskie - Oddział Warmińsko-Mazurski
   • Województwo wielkopolskie - Oddział Wielkopolski
   • Województwo zachodniopomorskie - Oddział Zachodniopomorski

   PacjenciAlergia to skłonność do nadmiernego reagowania na powszechnie występujące substancje niewywołujące reakcji u ludzi zdrowych. Przejawem tych nadmiernych reakcji są objawy ze strony wielu narządów: oczu (świąd, łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie spojówek); nosa (katar, niedrożność, kichanie, świąd); oskrzeli (duszność, kaszel, świszczący oddech; skóry (pokrzywka, obrzęk, wyprysk, świąd, osutki); przewodu pokarmowego (świąd i obrzęk jamy ustnej, gardła, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, kolki). Czynniki wywołujące objawy alergiczne to alergeny.

   Ponad połowa przypadków astmy to tzw. astma atopowa. Atopią nazywamy osobniczą lub rodzinną predyspozycję do produkcji przeciwciał klasy IgE przeciwko rozmaitym alergenom. W potocznym rozumieniu jest to astma związana z uczuleniem np. na sierść zwierząt. Alergeny można podzielić na wywołujące objawy sezonowe i całoroczne. Podstawą leczenia tego typu astmy i innych chorób o podłożu IgE-zależnym jest unikanie kontaktu z alergenem. Nie zawsze jest to możliwe, należy jednak znać metody ograniczania stężenia alergenu w otoczeniu chorego. Do najbardziej rozpowszechnionych alergenów całorocznych należą roztocza kurzu domowego. Są one szczególnie ważnym alergenem w astmie dziecięcej. Są to mikroskopijne pajęczaki. Optymalne warunki do ich rozwoju to temperatura 21-28oC, wilgotność 60-80%. Największe stężenia roztoczy znajdują się w naszych sypialniach, głównie w materacach, pościeli. Bytują w pluszowych zabawkach, dywanach, meblach tapicerowanych, firankach.

   Profilaktyka uczulenia na roztocza obejmuje:

   • utrzymywanie w mieszkaniu temperatury poniżej 22oC i wilgotności w granicach 40-45%
   • częste wietrzenie sypialni
   • pozbycie się rezerwuarów kurzu, takich jak: tapicerowane meble, dywany itp.
   • odkurzanie odkurzaczem z filtrem HEPA
   • zabawki pluszowe przechowywać w foliowych workach, prać lub okresowo mrozić w zamrażarce
   • prać pościel raz w tygodniu w temperaturze powyżej 60o, kołdry i poduszki, co 4 do 12 tygodni
   • stosować materace wymienne z gąbki, które można latem suszyć na słońcu, a zimą mrozić na dworze
   • stosować pokrowce na kołdry i poduszki z tzw. tkanin barierowych, czyli nieprzepuszczających alergenów roztoczy
   • do usuwania kurzu stosować wilgotne ściereczki
   • planować wakacje w górach, gdzie stężenie roztoczy jest niższe, uważać na domki letniskowe, w których stwierdza się szczególnie dużo roztoczy magazynowych

   Innym ważnym alergenem całorocznym, którego nie można uniknąć są alergeny karalucha, mające podobne wymagania rozwojowe do roztoczy. Jest to kolejny bardzo istotny alergen u dzieci w wieku szkolnym. Inne alergeny tego typu to alergeny kota, psa, chomika, świnki morskiej, szczura, myszy. Alergeny te zawarte są głównie w moczu, pocie i ślinie oraz wydzielinie gruczołów łojowych tych zwierząt. Dzieci alergików lub same chorujące na którąś z chorób alergicznych nie powinny mieć w domu żadnych zwierząt! Jeśli są już w domu powinny być kąpane raz w tygodniu, należy usunąć z domu dywany, tapicerowane meble, narzuty itp. Zaleca się też unikania wizyt w ogrodach zoologicznych, cyrkach.

   Z alergenów sezonowych w naszym klimacie znaczenie mają głównie pyłki drzew, traw i bylicy. Sezon pylenia leszczyny i olchy w Polsce to luty, marzec; brzozy- od połowy kwietnia do początku maja; traw- po 20 maja do końca lipca, bylicy- od połowy lipca do połowy września. Osoby uczulone na te alergeny powinny śledzić komunikaty pylenia w swoim rejonie. Stężenie pyłków jest najwyższe rano na terenach wiejskich, wieczorem w miastach.

   Zasady profilaktyki u osób uczulonych na pyłki obejmują:

   • spanie przy zamkniętych oknach
   • unikanie spacerów w dni o wysokim stężeniu pyłków
   • noszenie okularów przeciwsłonecznych maksymalnie zabudowanych, by ograniczyć kontakt spojówek z alergenami
   • po spacerze należy zmienić ubranie i wykąpać się, aby usunąć osadzone ziarna pyłku, zostawić ubranie poza sypialnią, nie suszyć ubrań po praniu na dworze
   • unikać jazdy samochodem przy otwartych oknach, założyć filtr przeciwpyłkowy
   • unikać prac w ogrodzie, trawa powinna być skoszona przed wytworzeniem się kwiatostanów

   Ponad połowa osób uczulonych na pyłki roślin ma objawy zespołu jamy ustnej, czyli podrażnienia śluzówek po spożyciu pokarmów reagujących krzyżowo. Chorzy uczuleni na pyłki brzozy zazwyczaj nie mogą jeść jabłek, owoców pestkowych, kiwi, surowej marchewki czy selera.

   Kolejna ważna grupa alergenów to zarodniki grzybów pleśniowych. Są to alergeny zarówno wewnątrz-, jak i zewnątrzdomowe. Bytują w wilgotnych, ciepłych i źle wentylowanych pomieszczeniach (łazienki, kuchnie, piwnice), na zawilgoconych murach, za tapetami, pod wykładzinami, w nawilżaczach powietrza, klimatyzatorach, w ziemi doniczkowej, na zbutwiałych częściach roślin, na pokarmach. W powietrzu unoszą się zarodniki Cladosporium i Alternaria w dużych stężeniach od maja do sierpnia, ale i poza tym okresem. Znajdują się w opadłych liściach, kompoście, w trawnikach nawozie, zbożu.

   Profilaktyka u uczulonych na pleśnie obejmuje:

   • usuwanie z otoczenia produktów z widocznym nalotem pleśni, unikanie takich miejsc
   • utrzymywanie niskiej wilgotności powietrza w pomieszczeniach, zapewnienie prawidłowej wentylacji łazienek i kuchni oraz piwnic
   • unikanie nawilżaczy powietrza
   • usunięcie rośliny doniczkowe, unikanie kontaktu z drewnem (kominek, choinka)
   • szybkie usuwanie odpadków kuchennych, łatwo psujących się owoców, przechowywanie warzyw w lodówce
   • unikanie prac w ogrodzie (koszenia trawy, pracy z kompostem, grabienia opadłych liści)

   Unikanie alergenów nie zawsze jest możliwe. Prawie zawsze istnieje potrzeba stosowania leków. W przypadku objawów nieżytu nosa i spojówek podstawą leczenia są leki antyhistaminowe. W przypadku niewystarczającego efektu można dołączyć steroidy donosowe. Do oczu natomiast stosujemy preparaty stabilizujące komórkę tuczną.

   Podstawą leczenia przewlekłego astmy są leki przeciwzapalne, czyli glikokortykosteroidy wziewne (wGKS) lub leki antyleukotrienowe. Są one zalecane obecnie na każdym stopniu leczenia astmy, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, jak również u kobiet w ciąży. W zalecanych dawkach są to leki całkowicie bezpieczne, pozbawione ogólnoustrojowych objawów ubocznych glikokortykosteroidów systemowych. Poprawiają one komfort życia chorych, parametry wentylacyjne, zmniejszają częstość zaostrzeń astmy. Stosuje się je w formie wziewnej, za pomocą różnego typu inhalatorów.

   Leki antyleukotrienowe to również leki o działaniu przeciwzapalnym, nieco innym niż glikokortykosteroidy. Mogą być stosowane w monoterapii astmy oraz jako leki wspomagające razem z wGKS. Są to leki w postaci tabletek, stosowane zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

   Kolejna grupa leków powszechnie stosowanych w leczeniu astmy to β2-agoniści długo działający (LABA). Są to leki rozszerzające oskrzela, których działanie utrzymuje się do 12, a nawet do 24 godzin. Stosowane łącznie z glikokortykosteroidami wziewnymi zmniejszają objawy, częstość nocnych przebudzeń, poprawiają jakość życia, zmniejszają częstość zaostrzeń. Nie są zalecane do monoterapii astmy. Stosuje się je głównie u dorosłych, u których leczenie wGKS jest niewystarczające. Leki te podaje się w inhalatorach, jak wGKS. W Polsce dostępne preparaty to: formoterol i salmeterol. Preparaty formoterolu można dodatkowo używać jako lek na ratunek, do przerwania napadu duszności. Początek działania leku występuje już po minucie.

   W rzadkich przypadkach w leczeniu astmy stosuje się preparaty teofiliny, glikokortykosteroidy doustne, przeciwciało monoklonalne-omalizumab.

   Każdy chory, u którego choć raz wystąpił napad duszności musi być zaopatrzony w lek ratunkowy do przerywania napadu, czyli krótkodziałający β2-agonista receptorów β. Działanie leków utrzymuje się do 6 godzin. Leki te są stosowane w inhalatorach. W Polsce dysponujemy salbutamolem i fenoterolem. W przypadku napadu duszności należy użyć od 2 do 4 wdechów ww. leków co 20 minut.

   Wymienione leki to leczenie objawowe, tzn. znoszące objawy, ale nieingerujące w przyczynę choroby. Inną formą terapii chorób alergicznych jest immunoterapia, czyli odczulanie na dany alergen. Leczenie to stosowane jest od kilkudziesięciu lat, jest bezpieczne, polega na podawaniu wzrastających, a potem podtrzymujących dawek alergenu w regularnych odstępach czasu w celu wywołania tolerancji na dany alergen. Leczenie prowadzi się od 3 do 5 lat. Alergen można podawać podskórnie lub podjęzykowo. Ta metoda leczenia powinna być prowadzona jedynie przez specjalistę- alergologa. Kwalifikuje się do niej każdy chory, bez względu na wiek, u którego wykaże się ścisły związek objawów z alergenem oraz potwierdzi IgE-zależny mechanizm tego związku. Metoda ta oprócz zmniejszania objawów zapobiega rozwojowi nowych uczuleń, wystąpieniu astmy u osób z alergicznym nieżytem nosa. Jej efekt jest długotrwały. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod leczenia jest terapią przyczynową: przywraca prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

   Chorym na astmę zaleca się coroczne szczepienie p/ko grypie.
   Metody medycyny niekonwencjonalnej, takie jak homeopatia, biorezonans, BICOM, OBERON nie znalazły uznania światowych grup ekspertów. Ich skuteczność w leczeniu astmy nie została dotychczas udowodniona w żadnym badaniu naukowym.

   Wszystkim chorym na astmę, ale zwłaszcza dzieciom zaleca się ćwiczenia fizyczne. Prawidłowo dozowany wysiłek poprawia wentylację płuc, funkcję układu krążenia, zapewnia harmonijny rozwój młodego organizmu, uodparnia na infekcje. Są jednak dyscypliny sportu, których astmatycy powinni unikać: biegi długodystansowe, łyżwiarstwo, biegi narciarskie, hokej, piłka nożna. Te aktywności wykonywane na suchym i zimnym powietrzu mogą wywołać skurcz oskrzeli. U dzieci tzw. astma powysiłkowa jest ważnym problemem. W takich przypadkach zaleca się użyć krótko- lub długodziałającego β2-agonistę na 15 minut przed planowanym wysiłkiem.

   Biuro PTA

   SECTION OF FOOD ALLERGY

   Chairman: Prof. Zbigniew Bartuzi

   The Section of Food Allergy was founded by the PTA Main Board in September 2008…


   SECTION OF DERMATOLOGY

   Chairman: Prof. Roman Nowicki

   Contact of the environment of allergists with the environment of dermatologists and other doctors dealing with the treatment of allergic skin diseases…


   SECTION OF LARYNGOLOGY

   Chairman: Prof. Krzysztof Buczyłko

   The Section of Laryngology of the Polish Society of Allergists was founded by the PTA Main Board 2004…


   SECTION OF SPECIFIC IMMUNOTHERAPY (SIT)

   Chairman: Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz

   This section encompasses 42 members…


   SECTION OF CLINICAL IMMUNOLOGY

   Chairman: Prof. Rafał Pawliczak

   SECTION OF DRUG ALLERGY

   Chairman: Prof. Marek L. Kowalski

   SECTION OF YOUNG ALLERGISTS

   Chairman: Lek. med. Marcelina Przemęcka

   This section was created on 29 September 2005. Presently it encompasses 30 members …


   SECTION OF OPHTHALMOLOGY

   Chairman: Dr hab. n. med. Marta Chełmińska

   The Section of Ophthalmology was found in 2003 at the initiative of Prof. M. L. Kowalskiego, the PTA President of that time…


   SECTION OF PAEDIATRICS

   Chairman: Prof. Andrzej Emeryk

   Work on the project of the methods of treatment in case of allergy to hymenoptera venom and the project of multicentre cooperation in this field…


   SECTION OF ALLERGY NURSING

   Chairman: Dr n o zdr. Edyta Krzych-Fałta

   GROUP OF INTERESTS – Sport, asthma and allergy

   Chairman: Dr hab. med. Radosław Gawlik

    

   Office of
   Polish Society of Allergology

   Kopcinskiego 22 Street
   90-153 Lodz
   Phone: +48 42 677 69 48
   Fax: +48 42 679 03 16

   E-mail: pta@pta.med.pl

   Personal squad

   Anna Ben Drissi

   Managing Director
   anna.ben.drissi@pta.med.pl

   FORM

   Question to PTA?

   Use contact form!
   FORM

   Łukasz Skolimowski

   Communication Specialist
   lukasz.skolimowski@pta.med.pl

   Aleksander Junak

   Webmaster
   aleksander.junak@pta.med.pl

   SEKCJA ALERGII NA POKARMY

   Przewodniczący – Prof. Zbigniew Bartuzi

   Sekcja Alergii na Pokarmy została powołana przez Zarząd Główny PTA we wrześniu 2008 roku…

   więcej


   SEKCJA DERMATOLOGICZNA

   Przewodniczacy – Prof. Roman Nowicki

   Kontakt środowiska alergologów ze środowiskiem dermatologów i innymi lekarzami zajmującymi się leczeniem dermatoz alergicznych…

   więcej


   SEKCJA IMMUNOTERAPII SWOISTEJ (SIT)

   Przewodniczący – Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz

   Sekcja liczy 42 członków…

   więcej


   SEKCJA IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

   Przewodniczący – Prof. Rafał Pawliczak

   więcej


   SEKCJA LARYNGOLOGICZNA

   Przewodniczący – Prof. Krzysztof Buczyłko

   Sekcja Laryngologiczna Polskiego Towarzystwa Alergologicznego została powołana przez Zarząd Główny PTA w 2004 roku…

   więcej


   SEKCJA MŁODYCH

   Przewodniczący – Lek. med. Marcelina Przemęcka

   Sekcja została powołana 29 września 2005 roku. Obecnie liczy ok. 30 członków…

   więcej


   SEKCJA NADWRAŻLIWOŚCI NA LEKI

   Przewodniczący – Prof. Marek L. Kowalski

   więcej


   SEKCJA OKULISTYCZNA

   Przewodnicząca – Dr hab. n. med. Marta Chełmińska

   Sekcja okulistyczna powstała w 2003 roku z inicjatywy Prof. M. Kowalskiego, ówczesnego prezydenta PTA…

   więcej


   SEKCJA PEDIATRYCZNA

   Przewodniczący – Prof. Andrzej Emeryk

   Praca nad projektem zasad postępowania w przypadku nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych oraz projektu współpracy wieloośrodkowej w tej dziedzinie…

   więcej


   SEKCJA PIELĘGNIARSTWA ALERGOLOGICZNEGO

   Przewodniczący: Dr n o zdr. Edyta Krzych-Fałta

   więcej


   WRODZONEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO

   Przewodniczący: Dr n. med. Tomasz Matuszewski

   więcej


   GRUPA ZAINTERESOWAŃ – Sport, astma i alergia

   Przewodniczący: Dr hab. med. Radosław Gawlik

   więcej

   Alergen

   [iheu_ultimate_oxi id=”4″]

   [iheu_ultimate_oxi id=”5″]

   Alergia

   [iheu_ultimate_oxi id=”7″]

   Biuro Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

   ul. Kopcińskiego 22
   90-153 Łódź
   Tel.: +48 42 677 69 48
   Fax: +48 679 03 16

   Email: pta@pta.med.pl

   Skład osobowy        Kontakt

   Anna Ben-Drissi

   Dyrektor Zarządzający 

    

   Łukasz Skolimowski

   Specjalista ds. Komunikacji

    

   Aleksander Junak

   Webmaster – informatyk

    
   FORMULARZ

   Chcesz zadać nam pytanie?

   Użyj formularza kontaktowego!
   FORMULARZ

   Zarząd Sekcji:

   Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski
   Sekretarz: Dr hab. med. Joanna Gluck
   Członek: Prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek
   Członek: Prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
   Członek: Prof. dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska
   Członek: Dr med. Joanna Mierzejewska
   Członek: Prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska –Mogielnicka
   Członek: Dr med. Grzegorz Porębski


   Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 11 września 2015 r., Bydgoszcz


   W dniu 15.04.2011 w trakcie konferencji PTA Wiśle odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji Nadwrażliwości na Leki PTA.

   Omówiono cele i plan działania Sekcji.

   Głównym zadaniem Sekcji w bieżącej kadencji będzie przygotowanie standardów diagnostycznych nadwrażliwości na leki w obszarach:

   • Nadwrażliwość na antybiotyki
   • Nadwrażliwość na NLPZ
   • Nadwrażliwość na środki do znieczulania
   • Nadwrażliwość na środki kontaktowe
   • Nadwrażliwość na leki biologiczne

   Dodatkowo zaproponowano zebranie informacji i opublikowanie listy ośrodków klinicznych w Polsce zajmujących się diagnostyką nadwrażliwości na leki z wyszczególnieniem konkretnych dziedzin diagnostycznych oraz opracowanie informatora.

   Zebrania Sekcji Nadwrażliwości na Leki PTA odbywać się będą w trakcie konferencji i sympozjów PTA.

   Na zebraniu w dniu 18 października 2012 r. Zarząd Główny podjął uchwałę o powołaniu poniższych Komisji i Grup Roboczych w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Alergologicznego:

   Grupa Robocza ds. kontaktu i współpracy z Polskim Towarzystwem Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej

   1. Prof. Andrzej Emeryk
   2. Prof. Piotr Kuna
   3. Prof. Rafał Pawliczak
   4. Prof. Barbara Rogala
   5. Dr hab. Maciej Kupczyk

   Komisja ds. Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego z Alergologii

   1. Prof. Jerzy Kruszewski
   2. Prof. Barbara Rogala
   3. Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz

   Komisja Historyczna PTA

   1. Prof. Krzysztof Buczyłko
   2. Prof. Jerzy Kruszewski
   3. Prof. Krystyna Obtułowicz
   4. Prof. Zenon Siergiejko
   5. Dr Piotr Rapiejko

   Komisja ds. grantów

   1. Prof. Z. Bartuzi
   2. Prof. Barbara Rogala
   3. Prof. Marek Kulus
   4. Prof. Piotr Kuna
   5. Dr Michał Panek

   Zespół Programowy PTA w zakresie edukacji alergologicznej

   1. Prof. Jerzy Kruszewski
   2. Prof. Bolesław Samoliński
   3. Prof. Marek L. Kowalski
   4. Prof. M. Czarnecka-Operacz
   5. Prof. Rafał Pawliczak
   6. Dr hab. Maciej Kupczyk

   Komisja ds. ew. połączenia Towarzystw

   1. Prof. Barbara Rogala
   2. Prof. Rafał Pawliczak
   3. Prof. Marek L. Kowalski
   4. Prof. Andrzej Emeryk
   5. Prof. Piotr Kuna

   Z przyjemnością informuję, że w dniu 25.02.2013 r. XX Wydział KRS zatwierdził Statut Polskiego Towarzystwa Alergologicznego przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 15.09.2012 r.

   Tym samym Statut stał się oficjalnym prawem PTA.

   Zapraszam do zapoznania się z nowo obowiązującym Statutem Towarzystwa.

   Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
   Prezydent Polskiego Towarzystwa alergologicznego


    

   STATUT
   POLSKIEGO TOWARZYSTWA ALERGOLOGICZNEGO

   Polskie Towarzystwo Alergologiczne jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001 r. ze zmianami). Celem działalności Polskiego Towarzystwa Alergologicznego jest umacnianie i rozwój praktyki medycznej oraz wiedzy klinicznej i teoretycznej z zakresu alergologii.

   Dla skutecznej realizacji celów Polskie Towarzystwo Alergologiczne działa w sposób zorganizowany, w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu, który jest podstawowym źródłem praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz jego członków.

   Rozdział I

   Postanowienia ogólne

   § 1

   1. Polskie Towarzystwo Alergologiczne, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
   2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej: „PTA”.

   § 2

   1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
   2. Siedzibą Towarzystwa jest Łódź.

   § 3

   1. Towarzystwo zrzesza swoich członków w oddziałach. Sposób powoływania oddziałów określa § 40
   2. Teren działania oddziału może objąć jedno lub kilka województw.

   § 4

   Towarzystwo może przystępować do innych stowarzyszeń, organizacji lub związków o podobnym zakresie działania na zasadach określonych w ich statutach za zgodą właściwych władz państwowych, o ile taka zgoda jest wymagana.

   § 5

   Towarzystwo ma prawo używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

   § 6

   1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
   2. Zarząd Główny w celu prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników i tworzyć Biuro w miejscu siedziby Towarzystwa.

   Rozdział II

   Cele i środki działania

   § 7

   Celem Towarzystwa jest:

   1. zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest alergologia doświadczalna i kliniczna oraz dziedziny pokrewne,
   2. reprezentowanie i promowanie polskiej alergologii w kraju i za granicą,
   3. upowszechnianie wiedzy na temat alergologii w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych,
   4. udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników fachowych ochrony zdrowia w dziedzinie alergologii,
   5. współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie alergologii w Polsce,
   6. organizowanie i popieranie badań, prac naukowych w zakresie alergologii doświadczalnej i klinicznej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
   7. prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej, podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych, dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie alergologii.

   § 8

   Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

   1. inicjowanie badań naukowych z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, profilaktyki, leczenia i farmakoekonomiki chorób alergicznych,
   2. wystąpienia do właściwych władz w sprawach organizacji programów zapobiegania i zwalczania chorób alergicznych w Polsce,
   3. delegowanie swych przedstawicieli do organów powoływanych na mocy obowiązującego prawa,
   4. organizację publicznych odczytów, szkoleń, kursów, wykładów, posiedzeń naukowych zjazdów, sympozjów, konferencji, kongresów naukowych oraz innych form upowszechniania wiedzy na temat alergologii doświadczalnej i klinicznej,
   5. opracowywanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek w zakresie alergologii,
   6. aktywne wspieranie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników medycznych, w szczególności lekarzy alergologów,
   7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, placówkami służby zdrowia i pokrewnymi towarzystwami, które są zainteresowane problematyką zwalczania chorób alergicznych,
   8. prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
   9. subwencjonowanie badań naukowych z zakresu alergologii doświadczalnej i klinicznej, w miarę posiadanych środków,
   10. fundowanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się w działalności naukowej członków Towarzystwa, w szczególności za obronione prace doktorskie lub opublikowane prace oryginalne,
   11. przyznawanie godności członka honorowego Towarzystwa, nadawanie medalu „Zasłużony w rozwoju polskiej alergologii”, jak również występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej alergologii,
   12. powoływanie Sekcji Problemowych i Grup Roboczych do realizacji zleconych zdań,
   13. opracowywanie, upowszechnianie i uaktualnianie standardów diagnostyczno-leczniczych w alergologii.

   § 9

   1. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
   2. Przedmiot działalności gospodarczej Towarzystwa może stanowić (wg PKD 2007):
    • 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
     59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
     59.2 – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
     68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
     70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem
     72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
     73.1 – Reklama
     74.2 – Działalność fotograficzna
     74.9 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
     77.2 – wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
     77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
     77.4 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
     78.1 – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
     81.1 – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
     82.1 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
     82.3 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
     82.9 – Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
     85.3 – Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
     85.4 – Szkoły policealne oraz wyższe
     85.5 – Pozaszkolne formy edukacji
     86.1 – Działalność szpitali
     86.2 – Praktyka lekarska
     86.9 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
     94.99 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
   3. Stowarzyszenie ma prawo tworzyć fundacje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

   Rozdział III

   Członkowie, ich prawa i obowiązki

   § 10

   Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

   1. zwyczajnych,
   2. młodszych (juniorów),
   3. seniorów,
   4. honorowych.

   § 11

   1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, którego przedmiotem działania lub zainteresowania jest alergologia doświadczalna i kliniczna oraz dziedziny pokrewne, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.
   2. Osobie spełniającej kryteria wskazane w ust. 1 przed ukończeniem 35 roku życia przysługuje status członka młodszego. Członek młodszy opłaca składkę roczną w wysokości 50% stawki członka zwyczajnego.
   3. Członek młodszy po ukończeniu 35 roku życia uzyskuje status członka zwyczajnego.
   4. Członek zwyczajny z chwilą osiągnięcia 65 lat uzyskuje status członka seniora. Członek senior opłaca składkę roczną w wysokości 20% stawki członka zwyczajnego, przy czym na wniosek zarządu oddziału, którego jest członkiem, Zarząd Główny Towarzystwa może podjąć decyzję o zwolnieniu członka seniora z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
   5. Członków zwyczajnych, członków młodszych oraz członków seniorów przyjmuje Zarząd Główny na podstawie zgłoszenia kandydata dokonanego przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Towarzystwa.
   6. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków młodszych, seniorów oraz zwyczajnych Towarzystwa bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
   7. Od uchwały Zarządu Głównego odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa przysługuje odwołanie do Głównej Komisji Rewizyjnej. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o uchwale. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania, uchwałę o utrzymaniu w mocy uchwały Zarządu Głównego bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej trzech piątych ogólnej liczby członków. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości lub niepoddania uchwały w tym przedmiocie pod głosowanie w zastrzeżonym wyżej terminie, uchwałę Zarządu Głównego uważa się za uchyloną, a odwołujący się zostaje przyjęty do Towarzystwa z upływem tego terminu.
   8. W terminie 7 dni od daty zawiadomienia o uchwale Zarządu Głównego o przyjęciu w poczet członków młodszych, seniorów lub zwyczajnych Towarzystwa, członek zobowiązany jest dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 20% składki członkowskiej członka zwyczajnego.

   § 12

   1. Członkiem honorowym może być osoba, która położyła wybitne zasługi o znaczeniu międzynarodowym w rozwoju alergologii doświadczalnej i klinicznej lub nauk pokrewnych i aktywnie współpracowała lub działała na rzecz członków Towarzystwa.
   2. Zarząd Główny  powołuje Kapitułę ds. nadawania godności członka honorowego oraz medalu „Zasłużony w rozwoju polskiej alergologii”.
   3. W skład Kapituły wchodzą wszyscy dotychczasowi członkowie honorowi Towarzystwa.
   4. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego Kapituły na okres 3 lat, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
   5. Procedurę nadawania godności członka honorowego lub medalu „Zasłużony w rozwoju alergologii” określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
   6. Nadanie lub utrata godności członka honorowego Towarzystwa lub medalu „Zasłużony w rozwoju alergologii” następuje na podstawie uchwały Kapituły wymagającej następnie zatwierdzenia przez Zarząd Główny i Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym.
   7. Dyplomy członka honorowego Towarzystwa lub medale „Zasłużony w rozwoju alergologii” wręczane są w podczas międzynarodowych kongresów naukowych lub Walnego Zgromadzenia Delegatów.
   8. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

   § 13

   Członkowie mają prawo:

   1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, przy czym wybory członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego odbywają się za pośrednictwem delegatów.
   2. korzystania z pomocy Towarzystwa,
   3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

   § 14

   Rejestr członków Towarzystwa prowadzi  Zarząd Główny. Zarząd Główny może powierzyć prowadzenie rejestru na rzecz Biura.

   § 15

   Wszyscy członkowie Towarzystwa są obowiązani:

   1. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
   2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
   3. opłacić wpisowe a następnie regularnie opłacać składkę członkowską, przy czym składka członkowska za dany rok kalendarzowy winna zostać uiszczona do ostatniego dnia marca tego roku.
   4. zarejestrować się na stronie internetowej Towarzystwa www.pta.med.pl pod linkiem Strefa Członkowska i pozostawać zarejestrowanym przez cały okres członkostwa, jak również niezwłocznie uaktualniać swoje dane na tej stronie.

   § 16

   1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
    1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
    2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu niezapłacenia wpisowego w terminie 9 miesięcy od daty przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub niezapłacenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, za który składka winna zostać opłacona,
    3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa,
    4. utraty przez członka praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych, zaistnienie wskazanych wyżej zdarzeń stwierdza Zarząd Główny
    5. śmierci członka.
   2. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
   3. W przypadkach określonych w pkt. 1 b oraz c Zarząd Główny zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. W przypadku określonych w pkt 1 d Zarząd Główny zobowiązany jest zawiadomić członka o stwierdzeniu zaistnienia przesłanek określonych w tym postanowieniu.
   4. W przypadku wskazanym w pkt. 1 c wraz z zawiadomieniem o skreśleniu lub wykluczeniu Zarząd Główny zobowiązany jest wskazać na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów, w terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
   5. W przypadku określonym w pkt. 1 d oraz e zarząd oddziału zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Główny o zaistniałej sytuacji.
   6. Odwołanie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej podlega rozpoznaniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
   7. W okresie od wydania orzeczenia o wykluczeniu w przypadku określonym w pkt. 1c do czasu rozpatrzenia odwołania, prawa i obowiązki członka Towarzystwa ulegają zawieszeniu.
   8. Jeżeli Walne Zgromadzenie Delegatów uchyli orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego, członek Towarzystwa zobowiązany jest uiścić składki za okres zawieszenia w określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów wysokości i terminach. Wysokość składki określonej w tym trybie nie może przekraczać składki ustalonej w oparciu o § 19 pkt 5
   9. W przypadku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o skreśleniu wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi. Zdanie powyższe stosuje się odpowiednio do orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego
   10. Wykreślenie z listy członków Towarzystwa na skutek wystąpienia członka z Towarzystwa następuje z dniem, w którym złożył rezygnację z członkostwa.
   11. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków Towarzystwa z powodu niezapłacenia wpisowego lub składki członkowskiej odwołanie nie przysługuje.
   12. W przypadku skreślenia z listy członków Towarzystwa na skutek niezapłacenia wpisowego lub składki członkowskiej osoba skreślona może zostać ponowne wpisana na listę członków Towarzystwa na zasadach określonych w § 11 ust. 5-8 statutu przy czym wysokość wpisowego wynosi równowartość dwukrotności składki członkowskiej obowiązującej w roku kalendarzowym, w którym osoba skreślona ubiega się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa.
   13. W przypadku niezapłacenia przez członka pełnej składki członkowskiej za bieżący rok do ostatniego dnia marca tego roku, za który składka winna być uiszczona, członek zostaje zawieszony w prawach członka PTA do momentu opłacenia pełnej składki. Postanowienia ust. 2,3 oraz 11 powyżej stosuje się odpowiednio.

   Rozdział IV

   Władze Towarzystwa

   § 17

   1. Władzami Towarzystwa są:
    1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
    2. Zarząd Główny,
    3. Główna Komisja Rewizyjna,
    4. D. Główny Sąd Koleżeński. 
   2. Wybór członków władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.

   A. Walne Zgromadzenie Delegatów

   § 18

   1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
   2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
   3. Walne Zgromadzenie odbywa się poprzez zebranie delegatów.
   4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
   5. Zarząd Główny ustala porządek obrad Walnego Zgromadzenia w oparciu o wnioski własne, pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Towarzystwa. Wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie powinny być przekazane Zarządowi Głównemu przynajmniej na 70 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
   6. Delegaci na Walne Zgromadzenia Delegatów są wybierani zgodnie z § 44 pkt 3 w proporcji 1 delegat na 10 członków każdego oddziału Towarzystwa, przy czym przy ilości mniejszej niż 5 członków oddziału liczbę delegatów zaokrągla się w dół a przy ilości większej lub równej niż 5 członków oddziału liczbę delegatów zaokrągla się w górę. W przypadku pozostawania w oddziale mniej niż 15 członków, liczba delegatów tego oddziału wynosi 1. Liczba członków oddziału w celu określenia listy delegatów ustalana jest w oparciu o rejestr członków według stanu na 14 dni przed przeprowadzeniem pierwszego walnego zgromadzenia członków oddziału w danym roku Przy ustalaniu liczby członków oddziałów uwzględnia się także członków zawieszonych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów, które odbywają się co 3 lata na zwyczajnym walnym zgromadzeniu członków oddziału, chyba że zostanie on uprzednio odwołany przez walne zgromadzenie członków oddziału, a w jego miejsce powołany zostanie nowy delegat.
   7. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny, zawiadamia członków Towarzystwa poprzez informację na oficjalnej stronie internetowej Towarzystwa oraz poprzez pocztę elektroniczną co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zawiadomienie może zostać dokonane za pośrednictwem Biura.
   8. Delegaci potwierdzają uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku nieprzesłania przez delegata potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia Zarząd Główny, zawiadamia go o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad listem poleconym na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zawiadomienie może zostać dokonane za pośrednictwem Biura.
   9. Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa otwiera Prezydent Zarządu Głównego. Następnie zebrani delegaci wybierają przewodniczącego obrad i sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów. Uchwała o wyborze przewodniczącego obrad oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów zapada bezwzględną większością głosów.
   10. Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są protokołowane przez sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów i podpisywane przez przewodniczącego obrad i sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów.
   11. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Statutu, Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów.

   § 19

   Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy

   1. uchwalanie głównych kierunków i programu działalności Towarzystwa,
   2. uchwalanie regulaminów Towarzystwa w wypadkach niezastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Towarzystwa,
   3. wybór i odwoływanie członków pozostałych władz Towarzystwa,
   4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
   5. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz zasad członkostwa,
   6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
   7. rozpatrywanie wniosków i postulatów członków i władz Towarzystwa zgłoszonych do Zarządu Głównego co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów,
   8. rozpatrywanie odwołań od  orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego w wypadkach wskazanych w statucie,
   9. tworzenie fundacji,
   10. podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach wniesionych pod obrady nie należących do kompetencji innych władz Towarzystwa.
   11. uchwalanie statutu lub zmian w statucie
   12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku
   13. rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 40 ust. 7.

   § 20

   1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Główny:
    1. z własnej inicjatywy,
    2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
    3. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Towarzystwa,
    4. na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.
   2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów winno być zwołane w terminie 6 miesięcy od daty zgłoszenia żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały Zarządu i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   § 21

   W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:

   1. z prawem głosu – każdy delegat,
   2. z głosem doradczym – członkowie honorowi Towarzystwa oraz osoby zaproszone przez Zarząd Główny Towarzystwa.

   § 22

   1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są ważne, jeżeli zostały podjęte zgodnie z Statutem.

   B. Zarząd Główny

   § 23

   1. Zarząd Główny składa się z 16 członków tj. Prezydenta, Prezydenta-Elekta, ustępującego Prezydenta oraz 13 członków zwykłych, z zastrzeżeniem ust. 13
   2. Prezydenta-Elekta i 13 członków zwykłych Zarządu Głównego wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów, w dwóch osobnych głosowaniach.
   3. Prezydent-Elekt obejmuje automatycznie funkcję Prezydenta w następnej kadencji. Prezydent oraz Prezydent-Elekt nie mogą być wybierani do pełnienia tej samej funkcji w Towarzystwie na więcej niż 1 kadencję.
   4. Członkiem Zarządu Głównego zostaje automatycznie ustępujący Prezydent Towarzystwa.
   5. Zarząd Główny wybiera na pierwszym swoim posiedzeniu spośród 13 członków zwykłych Zarządu Głównego oraz Prezydenta Towarzystwa ostatniej kadencji: Wiceprezydenta, Sekretarza, Skarbnika, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
   6. Prezydent, Prezydent-Elekt, ustępujący Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz i Skarbnik kierują bieżącą działalnością Towarzystwa tworząc Prezydium.
   7. Prezydent – Elekt co trzy lata organizuje Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.
   8. Zarząd przyjmuje do swego składu nowych członków na miejsca członków, którzy w trakcie kadencji zostali odwołani, złożyli rezygnację lub przestali być członkami Towarzystwa, przy czym nowym członkiem może być wyłącznie osoba kandydująca do Zarządu Głównego podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Delegatów, która uzyskała największą liczbę głosów spośród osób niewybranych do Zarządu. W powyższym trybie może zostać przyjęta nie więcej niż jedna trzecia składu Zarządu Głównego.
   9. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, utraty zdolności do jej pełnienia lub utraty członkostwa w Towarzystwie przez Prezydenta jego obowiązki do końca kadencji przejmuje Wiceprezydent. Zwolnione miejsce członka Zarządu Głównego podlega uzupełnieniu zgodnie z ust. 8. W przypadku zawieszenia Prezydenta w prawach członka Towarzystwa Wiceprezydent przejmuje jego obowiązki na okres zawieszenia.
   10. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, utraty zdolności do jej pełnienia lub utraty członkostwa w Towarzystwie przez Prezydenta-Elekta lub Wiceprezydenta pełniącego obowiązki Prezydenta Walne Zgromadzenie Delegatów ponownie wybiera odpowiednio Prezydenta-Elekta lub Prezydenta. Do czasu wyboru ich obowiązki przejmuje tymczasowo najstarszy wiekiem członek Zarządu Głównego z wyłączeniem dotychczasowych członków Prezydium. W przypadku zawieszenia Prezydenta-Elekta lub Wiceprezydenta pełniącego obowiązki Prezydenta w prawach członka Towarzystwa ich obowiązki na okres zawieszenia przejmuje najstarszy wiekiem członek Zarządu Głównego z wyłączeniem dotychczasowych członków Prezydium.
   11. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, utraty zdolności do jej pełnienia lub utraty członkostwa w PTA ustępującego Prezydenta, jego obowiązki przejmuje najstarszy wiekiem członek Zarządu Głównego z wyłączeniem dotychczasowych członków Prezydium. Zwolnione miejsce członka Zarządu podlega uzupełnieniu zgodnie z ust. 8.
   12. Kadencja Zarządu Głównego trwa 3 lata. Mandat członków Zarządu Głównego wygasa z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, w roku kalendarzowym, w którym wygasła kadencja Zarządu Głównego.
   13. Do czasu przyjęcia nowych członków zgodnie z ust. 8 lub do czasu wyboru Prezydenta-Elekta lub Prezydenta zgodnie z ust. 10, a także w okresie zawieszenia członka Zarządu Głównego w prawach członka Towarzystwa, Zarząd Główny oraz jego Prezydium funkcjonują w pomniejszonym składzie.

   § 24

   Do zadań Zarządu Głównego należy:

   1. realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
   2. ustalenie planu działania Towarzystwa na okres kadencji,
   3. ustalanie budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania,
   4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
   5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego i nieruchomości,
   6. powoływanie oraz rozwiązywanie działalności oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,
   7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
   8. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
   9. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w wypadkach wskazanych w ustawie,
   10. rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez członków oraz władze Towarzystwa, w tym także władze oddziałów Towarzystwa,
   11. powoływanie, zawieszanie działalności oraz rozwiązywanie Grup Roboczych, oraz Sekcji Problemowych, uchwalanie regulaminów określających ich strukturę organizacyjną, zadania oraz zasady działania,
   12. opracowywanie i uchwalanie regulaminu prac Zarządu Głównego,
   13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów,
   14. zwoływanie zjazdów naukowych, sympozjów i innych wydarzeń związanych z działalnością naukową Towarzystwa, wybór komitetów naukowych i głównych tematów pracy tych komitetów,
   15. rozpatrywanie wniosków o objęcie patronatem spotkań naukowych lub środowiskowych,
   16. reprezentowanie Towarzystwa (w kraju i za granicą) z zastrzeżeniem §56,
   17. wnioskowanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawach związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień Statutu, uchwał Władz Towarzystwa lub obowiązujących przepisów prawa
   18. prowadzenie Rejestru członków Towarzystwa
   19. podejmowanie uchwał o przynależności do innych stowarzyszeń, organizacji lub związków,
   20. podejmowanie indywidualnych decyzji w sprawie zwolnienia seniorów od płacenia składek członkowskich na wniosek zarządu oddziału,
   21. wybór Redaktora Naczelnego czasopisma „Alergologia Polska”.
   22. inne sprawy zastrzeżone w Statucie do kompetencji Zarządu Głównego.

   § 25

   1. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez Prezydenta w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
   2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezydenta.
   3. Uchwały Zarządu Głównego mogą być podejmowane w drodze głosowania za pośrednictwem Internetu, przy czym oświadczenia woli członków Zarządu Głównego złożone w postaci elektronicznej dla swej ważności winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
   4. W posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym uczestniczą:
    • – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji,
    • – Dyrektor Biura.
   5. Na zaproszenie Zarządu Głównego w jego posiedzeniach z głosem doradczym uczestniczą Przewodniczący Zarządów Oddziałów Towarzystwa oraz Sekcji Problemowych.

   § 26

   1. Organizację i tryb działania Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
   2. Zawiadomienia oraz inne czynności o charakterze administracyjno-technicznym, Zarząd Główny może wykonywać za pośrednictwem Biura.

   C. Główna Komisja Rewizyjna

   § 27

   1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
   2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków spośród których wybiera w głosowaniu tajnym: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
   3. Kadencja Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Mandat członków Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, w roku kalendarzowym, w którym wygasła kadencja Głównej Komisji Rewizyjnej.
   4. Postanowienia § 23 ust.8-10 i ust. 13 stosuje się odpowiednio.

   § 28

   1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
    1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa,
    2. żądanie od Zarządu Głównego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    3. składanie pisemnych wniosków do porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
    4. składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zgromadzeniu Delegatów oraz wniosków dotyczących udzielania absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi Głównemu,
    5. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli działalności Towarzystwa,
    6. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Głównego odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa,
    7. opracowanie i uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej,
    8. nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów,
    9. nadzór nad prawidłowością wyborów władz oddziałów.
   2. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji obowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym.
   3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Władz Towarzystwa wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

   § 29

   1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, przy czym kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się raz w trakcie trwania kadencji odpowiednio przed terminem zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Delegatów. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
   2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.
   3. Zasady i szczegółowy tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

    

   D. Główny Sąd Koleżeński

   § 30

   1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
   2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
   3. Kadencja Sądu trwa 3 lata. Mandat członków Głównego Sądu Koleżeńskiego wygasa z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, w roku kalendarzowym, w którym wygasła kadencja Głównego Sądu Koleżeńskiego.
   4. Postanowienia § 23 ust. 8-10 oraz ust. 13 stosuje się odpowiednio.
   5. Orzeczenia oraz inne decyzje Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.
   6. Zasady i szczegółowy tryb działania, Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

   § 31

   1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
    1. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Towarzystwa oraz pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa,
    2. rozpatrywanie, na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub Sekcji Problemowej, spraw związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień statutu, uchwał władz Towarzystwa lub obowiązujących przepisów prawa oraz wydawanie orzeczeń w tych sprawach
    3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
    4. opracowanie i uchwalanie regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego.
   2. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
    1. upomnienie,
    2. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
    3. wykluczenie z Towarzystwa.
   3. Posiedzenia Głównego Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego.
   4. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego są uprawnieni do przeglądania i otrzymywania wszelkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Towarzystwa, które mają związek z prowadzonymi przez Główny Sąd Koleżeński sprawami.

   Rozdział V

   Czasopismo PTA

   § 32

   1. Towarzystwo wydaje Czasopismo Alergologia Polska
   2. Redaktora Naczelnego Alergologii Polskiej na 5 letnią kadencję powołuje Zarząd Główny.
   3. Redaktor Naczelny uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego.
   4. Czasopismo jest dostarczane każdemu członkowi Towarzystwa. Opłata jest wliczana w składkę członkowską.

   Rozdział VI

   Dyrektor Biura i Sekcje Problemowe Towarzystwa

   Dyrektor Biura

   § 33

   1. Dyrektor Biura powoływany jest przez Zarząd Główny na wniosek Prezydenta.
   2. Dyrektor Biura powoływany jest na czas nieokreślony. Jego funkcja wygasa w razie rezygnacji z pełnienia funkcji, utraty zdolności do jej pełnienia, śmierci lub odwołania przez Zarząd Główny.
   3. Dyrektor Biura odwoływany jest z pełnienia swojej funkcji przez Zarząd Główny na wniosek Prezydenta.

   § 34

   1. Dyrektor Biura tworzy Biuro i wchodzi w jego skład.
   2. Biuro podejmuje i wykonuje czynności administracyjne w Towarzystwie.
   3. Biuro działa w siedzibie Towarzystwa.

   § 35

   Do zadań Dyrektora Biura należy:

   1. organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Biura, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   2. zapewnienie właściwego porządku i dyscypliny pracy w Biurze,
   3. zapewnienie właściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą mienia Towarzystwa znajdującego się w Biurze,
   4. nadzorowanie prawidłowej realizacji umów zawartych przez Towarzystwo w celu ochrony jego interesów,
   5. podejmowanie czynności faktycznych i prawnych związanych z organizowaniem sympozjów, konferencji i innych wydarzeń związanych z naukową i szkoleniową działalnością Towarzystwa 
   6. prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa, w tym w szczególności terminowe dokonywanie płatności za pośrednictwem operacji bankowych i kasowych, wystawianie faktur, terminowe przekazywanie dokumentów finansowych do właściwych organów podatkowych oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowością obsługi finansowej przez zewnętrzne biuro rachunkowe w porozumieniu ze Skarbnikiem Towarzystwa,
   7. nadzór nad prawidłową realizacją przez Biuro uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz Zarząd Główny,
   8. nadzór nad wykonywaniem prac zleconych na rzecz Biura przez Zarząd Główny,
   9. wykonywanie innych zadań z zakresu kierowania Biurem zleconych przez Zarząd Główny.
   10. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz w zakresie spraw należących do kompetencji Dyrektora Biura, przy czym Dyrektor Biura nie jest upoważniony do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa.

   § 36

   1. W ramach prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa Dyrektor Biura uprawniony jest do wydatkowania środków finansowych Towarzystwa jedynie w granicach określonych w obowiązującym budżecie lub projekcie budżetu. Dyrektor Biura zobowiązany jest przy tym do przestrzegania Zasad Dyscypliny Finansowej, uchwalonych przez Zarząd Główny Towarzystwa w porozumieniu ze Skarbnikiem.
   2. Dyrektor Biura składa Prezydentowi sprawozdanie z działalności Biura za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
   3. Dyrektor Biura obowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym.

   Sekcje Problemowe Towarzystwa

   § 37

   Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 20 członków Towarzystwa może powoływać Sekcje Problemowe, specjalizujące się w poszczególnych dyscyplinach lekarskich.

   § 38

   1. Sekcje Problemowe działają wyłącznie przy Zarządzie Głównym.
   2. Organizację i tryb działania Sekcji Problemowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
   3. Do Sekcji Problemowej może należeć każdy członek Towarzystwa, przy czym jednocześnie można być członkiem nie więcej niż 2 Sekcji Problemowych.
   4. Członkiem Sekcji Problemowej zostaje się z chwilą zaakceptowania przez Zarząd Główny odpowiedniej deklaracji złożonej przez członka Towarzystwa.
   5. Sekcja Problemowa może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawach związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień Statutu, uchwał Władz Towarzystwa lub obowiązujących przepisów prawa

   Rozdział VII

   Grupy Robocze

   § 39

   1. Zarząd Główny może powoływać Grupy Robocze w celu realizacji zadań objętych Statutem Towarzystwa w szczególności poprzez:
    1. opracowywanie opinii wyrażających stanowisko Towarzystwa,
    2. inicjowanie i koordynowanie badań naukowych,
    3. prowadzenie współpracy z innymi organizacjami.
   2. Wniosek o utworzenie Grupy Roboczej może zgłosić członek Zarządu Głównego Towarzystwa lub Sekcja Problemowa.
   3. Organizację i tryb działania Grupy Roboczej określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

   Rozdział VIII

   Władza oddziału

   § 40

   1. Zarząd Główny  powołuje oddziały z własnej inicjatywy. Zarząd Główny może także powołać oddział na wniosek co najmniej 20 członków Towarzystwa mających miejsce zamieszkania albo stale pracujących na obszarze, który ma zostać objęty zasięgiem terytorialnym mającego powstać oddziału. Uchwała Zarządu Głównego określa siedzibę władz oddziału oraz terytorialny zasięg jego działania. Terytorialne zasięgi działania oddziałów nie mogą się pokrywać.
   2. Członek Towarzystwa obowiązany jest w terminie miesiąca od wejścia w życie Statutu lub w deklaracji członkowskiej zadeklarować przynależność do jednego z istniejących oddziałów. W przypadku braku takiej deklaracji członek zostaje przyjęty w poczet członków oddziału, w zasięgu działania którego posiada miejsce zamieszkania. W każdym czasie członek może złożyć oświadczenie o zmianie oddziału, do którego przynależy.
   3. Z przynależnością do oddziału nie jest związane ponoszenie dodatkowych opłat, w szczególności składek członkowskich odrębnych od składek wynikających z członkostwa w Towarzystwie.
   4. Powołanie oddziału może nastąpić, jeżeli na terenie województwa, które ma zostać objęte zasięgiem terytorialnym mającego powstać oddziału, liczba członków Towarzystwa wynosi co najmniej 20 osób, bądź też gdy co najmniej 20 osób złoży deklarację przynależności do mającego powstać oddziału.
   5. W przypadku utworzenia nowego oddziału, Zarząd Główny wyłącza jego zasięg działania z zasięgu działania dotychczasowego oddziału, a jego członkami zostają członkowie Towarzystwa, którzy złożyli deklarację przynależności do mającego powstać oddziału.
   6. Zarząd Główny może rozwiązać oddział z własnej inicjatywy. W przypadku rozwiązania oddziału, Zarząd Główny włącza jego zasięg działania do zasięgu działania innego oddziału, a członkowie rozwiązanego oddziału stają się członkami oddziału przejmującego. Zarząd Główny nie może rozwiązać oddziału, jeżeli prowadziłoby to do spadku liczby ogólnej oddziałów poniżej dwóch.
   7. Zarząd Oddziału może odwołać się od decyzji Zarządu Głównego o rozwiązaniu Oddziału do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

   § 41

   1. Władzami oddziału są:
    1. walne zgromadzenie członków oddziału,
    2. zarząd oddziału,
    3. komisja rewizyjna oddziału.
   2. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej oddziału trwa 3 lata. Mandat członków zarządu i komisji rewizyjnej oddziału wygasa z chwilą odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia członków oddziału, w roku kalendarzowym, w którym wygasła kadencja zarządu i komisji rewizyjnej oddziału.

   Walne zgromadzenie członków oddziału

   § 42

   1. Walne zgromadzenie członków oddziału jest najwyższą władzą oddziału Towarzystwa.
   2. Walne zgromadzenie członków oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

   § 43

   Do kompetencji walnego zgromadzenia członków oddziału należy:

   1. uchwalanie programu działania oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz Towarzystwa,
   2. wybór i odwoływanie zarządu oddziału, w tym przewodniczącego zarządu oddziału oraz komisji rewizyjnej oddziału, w głosowaniu tajnym,
   3. wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów,
   4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,
   5. rozpatrywanie wniosków członków oddziału zgłoszonych terminowo do zarządu oddziału,
   6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez pozostałe władze oddziału.

   § 44

   1. Zwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału jest zwoływane przez zarząd oddziału raz na 3 lata, nie później niż na 3 miesiące przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów Towarzystwa.
   2. Zarząd oddziału ustala porządek obrad walnego zgromadzenia członków oddziału w oparciu o wnioski własne lub pisemny wniosek co najmniej 10 członków oddziału. Wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez walne zgromadzenie członków oddziału powinny być przekazane zarządowi oddziału przynajmniej 40 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
   3. O terminie walnego zgromadzenia członków oddziału wraz z proponowanym porządkiem obrad zarząd oddziału zawiadamia członków oddziału co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
   4. Uchwały walnego zgromadzenia członków oddziału zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

   § 45

   1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału jest zwoływane przez zarząd oddziału:
    1. z własnej inicjatywy,
    2. na wniosek Zarządu Głównego,
    3. na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,
    4. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Towarzystwa zrzeszonych w oddziale.
   2. Zarząd oddziału jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. b, c i d lub podjęcia uchwały przez zarząd oddziału.

   § 46

   W walnym zgromadzeniu członków oddziału udział biorą:

   1. z prawem głosu – członkowie zwyczajni, seniorzy, młodsi i honorowi Towarzystwa zrzeszeni w oddziale,
   2. z głosem doradczym – osoby zaproszone przez zarząd oddziału.

   Zarząd oddziału

   § 47

   Zarząd oddziału kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swojego działania zgodnie z uchwałami naczelnych władz Towarzystwa.

   § 48

   1. Zarząd oddziału składa się z 5 osób.
   2. Zarząd oddziału wybiera spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy razem z przewodniczącym oddziału kierują bieżącą działalnością oddziału.
   3. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej 4 razy w roku.
   4. Uchwały zarządu oddziału zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
   5. Zarząd Oddziału zobowiązany jest składać Zarządowi Głównemu raport ze swojej działalności w roku kalendarzowym do 31 stycznia roku następnego.
   6. Przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału lub upoważniony przez niego członek komisji winien uczestniczyć posiedzeniu zarządu oddziału z głosem doradczym.
   7. Postanowienia § 23 ust.8-10 i ust. 13 stosuje się odpowiednio.

   § 49

   Do zakresu działania zarządu oddziału należy:

   1. wykonywanie uchwał władz naczelnych Towarzystwa oraz walnego zgromadzenia oddziału,
   2. określanie szczegółowego planu działania oddziału w oparciu o program uchwalony przez walne zgromadzenie oddziału,
   3. reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
   4. zarządzanie majątkiem Towarzystwa przekazanym do dyspozycji oddziału w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny,
   5. organizowanie działalności na terenie działania oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
   6. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń członków oddziału,
   7. składanie sprawozdań z działalności oddziału na walnym zgromadzeniu oddziału,
   8. przedkładanie Zarządowi Głównemu Towarzystwa rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego w terminie do końca stycznia następnego roku kalendarzowego,
   9. organizowanie zebrań naukowo-szkoleniowych nie rzadziej niż 2 razy w roku,
   10. występowanie do Zarządu Głównego Towarzystwa z wnioskiem o zwolnienie członka seniora od obowiązku płacenia składki członkowskiej,
   11. wnioskowanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawach związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień Statutu, uchwał Władz Towarzystwa lub obowiązujących przepisów prawa

   Komisja rewizyjna oddziału

   § 50

   Komisja rewizyjna oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności oddziału w tym w szczególności zarządu oddziału.

   § 51

   1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie na pierwszym swoim posiedzeniu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
   2. Postanowienie § 23 ust. 8-10 i ust. 13 stosuje się odpowiednio.
   3. Uchwały komisji rewizyjnej oddziału zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji rewizyjnej.

   § 52

   1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej oddziału należy:
    1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej oddziału,
    2. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
    3. kontrola należytego opłacania składek członkowskich przez członków oddziału,
    4. składanie sprawozdania ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu oddziału wraz z wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału,
    5. przedstawianie zarządowi oddziału wniosków, uwag i zaleceń pokontrolnych w sprawie działalności oddziału,
    6. zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał zarządu oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz naczelnych Towarzystwa.
   2. Przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji obowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniu zarządu oddziału z głosem doradczym. 
   3. Uchwały komisji rewizyjnej oddziału zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
   4. Komisja rewizyjna oddziału zobowiązana jest składać Głównej Komisji Rewizyjnej raport ze swojej działalności w danym roku kalendarzowym do 31 stycznia roku następnego.

   Rozdział IX

   Majątek Towarzystwa

   § 53

   1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
   2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
    1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
    2. wpływy z działalności statutowej,
    3. dotacje,
    4. spadki, zapisy i darowizny,
    5. dochody z majątku Towarzystwa,
    6. dochody z własnej działalności,
    7. ofiarność publiczna.
   3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   § 54

   1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny.
   2. Władze oddziałów Towarzystwa są obowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

   § 55

   Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań konieczna jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu Głównego spośród członków pełniących funkcje: Skarbnika, Prezydenta, Prezydenta-Elekta, Wiceprezydenta lub Sekretarza Zarządu Głównego.

   Rozdział X

   Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

   § 56

   1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

   § 57

   W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi regulaminami mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

    

   Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
   Prezydent Polskiego Towarzystwa alergologicznego

   MisjaThe mission of the Polish Society of Allergology is based on some fundamental objectives of our activity, including:

   • Assembling people who work, or are interested in, experimental and clinical allergology, or related areas,
   • representing Polish allergology at home and abroad,
   • propagation of knowledge about allergology in the society, including, in particular, medical students, physicians, other medical staff and technical personnel,
   • participation in professional development of doctors in the field of allergology,
   • cooperation with state administration agencies, professional self-governments and associations with the aim to ensure appropriate level of health care in the field of allergology in Poland,
   • organization and support of research and studies in experimental and clinical allergology, as well as cooperation in this field with other institutions and associations,
   • conducting and supporting various forms of training and educational activities, arranged for the representatives of the medical community and related areas, to extend the knowledge and practical skills in the field of allergology.

   The activities, owing to which PSA realizes its objectives:Aktywnosci

   • initiation of research in the field of epidemiology, etiopathogenesis, diagnostics, prophylactics, treatment and pharmacoeconomics of allergic diseases,
   • applications to appropriate authorities concerning organization of programs of prevention and counteraction against allergic diseases in Poland,
   • delegating representatives to the organs appointed according to applicable law,
   • organization of public presentations, trainings, courses, lectures, scientific sessions, symposiums, conferences, congresses, and other forms of propagation of knowledge concerning experimental and clinical allergology,
   • development of education programs and professional development of doctors and nurses in the field of allergology,
   • active support of various forms of professional development of medical staff, in particular doctors – allergologists,
   • cooperation with Polish and foreign research and health care institutions and related societies, interested in the problems of fighting allergic diseases,
   • publishing activities according to applicable regulations in this area,
   • subsidizing research in experimental and clinical allergology, to the extent allowed by resources at the Society’s disposal,
   • founding awards and grants for younger members of the Society distinguishing themselves in scientific activity, in particular for doctoral dissertations presented and original papers published,
   • awarding the titles of honorary members of the Society, medals „For Merit in the Development of Polish Allergology”, as well as motions for awarding state decorations to those who contributed significantly to the development of Polish allergology,
   • establishing thematic sections, working groups and interest groups for realization of specific tasks,
   • development, propagation and updating of diagnostic and therapeutic standards in allergology.

   Misja PTA opiera się na podstawowych celach działania, do których należą:Misja

   • Zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest alergologia doświadczalna i kliniczna oraz dziedziny pokrewne,
   • reprezentowanie polskiej alergologii w kraju i za granicą,
   • upowszechnianie wiedzy na temat alergologii w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych,
   • udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy w dziedzinie alergologii,
   • współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie alergologii w Polsce,
   • organizowanie i popieranie badań, i prac naukowych w zakresie alergologii doświadczalnej i klinicznej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
   • prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej, podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych, dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie alergologii.

   Aktywności dzięki którym PTA realizuję swoje cele:Aktywnosci

   • Inicjowanie badań naukowych z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, profilaktyki, leczenia i farmakoekonomiki chorób alergicznych,
   • wystąpienia do właściwych władz w sprawach organizacji programów zapobiegania i zwalczania chorób alergicznych w Polsce,
   • delegowanie swych przedstawicieli do organów powoływanych na mocy obowiązującego prawa,
   • organizację publicznych odczytów, szkoleń, kursów, wykładów, posiedzeń naukowych zjazdów, sympozjów, konferencji, kongresów naukowych oraz innych form upowszechniania wiedzy na temat alergologii doświadczalnej i klinicznej,
   • opracowywanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek w zakresie alergologii,
   • aktywne wspieranie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników medycznych, w szczególności lekarzy alergologów,
   • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, placówkami służby zdrowia i pokrewnymi towarzystwami, które są zainteresowane problematyką zwalczania chorób alergicznych,
   • prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
   • subwencjonowanie badań naukowych z zakresu alergologii doświadczalnej i klinicznej, w miarę posiadanych środków,
   • fundowanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się w działalności naukowej młodszych członków Towarzystwa, w szczególności za obronione prace doktorskie lub opublikowane prace oryginalne,
   • przyznawanie godności członka honorowego Towarzystwa, nadawanie medalu „Zasłużony w rozwoju polskiej alergologii”, jak również występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej alergologii,
   • powoływanie sekcji problemowych, grup roboczych i grup zainteresowań do realizacji zleconych zdań,
   • opracowywanie, upowszechnianie i uaktualnianie standardów diagnostyczno-leczniczych w alergologii.

   Produkt opatrzony znakiem rekomendacji Polskiego Towarzystwa Alergologiczne jest produktem przebadanym pod kątem alergologicznym, bezpiecznym dla alergików i polecanym przez naszych specjalistów.

   Każdy rekomendowany produkt został przebadany w niezależnych ośrodkach alergologicznych obejmujących niezbędne, podstawowe i uzupełniające badania bezpieczeństwa (np. toksykologiczne, mikrobiologiczne). Badanie produktu obejmuje również analizę dokumentacji dostarczonej przez producenta. Analiza dokumentacji jest wykonywana pod względem formalnym, metodycznym i merytorycznym.

   Zobacz logo produktu rekomendowanego.

   The Polish Society of Allergology cooperates with various societies and organizations at international and national level.

   Some of our Polish partners include:

   • Polish Society of Pulmonary Diseases,
   • Polish Society of Dermatology,
   • Polish Society of Family Medicine,
   • Organization of Patients and Individuals Supporting Patients with Severe Asthma „To Regain Breath”.

   Our objectives include also good cooperation with:

   • Ministry of Health,
   • National Health Fund,
   • Central Chamber of Physicians,
   • Central Chamber of Nurses and Midwives.

   The Polish Society of Allergology is also active on the international forum – it is a member of the World Allergy Organization (WAO) and the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI). PSA also participates in the activities of the World Health Organization (WHO) as a member of its agencies – the Global Initiative for Asthma (GINA) and the Global Alliance against chronic Respiratory Diseases (GARD).

    

   PSA was also a co-organizer of the XXVIII EAACI Congress, which was held in Warsaw in June 2009. The Congress was an important undertaking not only because of the number of visitors, over 6000 of whom came to the Palace of Culture and Science, but primarily because it established a firm position of PSA in international allergology.

    

   See – Interesting links

   Polskie Towarzystwo Alergologiczne współpracuje z towarzystwami i organizacjami rangi międzynarodowej
   i krajowej.

   Wśród naszych krajowych partnerów możemy wymienić:

   • Polskie Towarzystwo Chorób Płuc,
   • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne,
   • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
   • Organizację Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Astmę Ciężką „Odzyskać oddech”.

   Naszym celem jest także dobra współpraca z:

   • Ministerstwem Zdrowia,
   • Narodowym Funduszem Zdrowia,
   • Naczelną Izbą Lekarską,
   • Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.

   Polskie Towarzystwo Alergologiczne działa także aktywnie na polu międzynarodowym – jest członkem Światowej Organizacji Alergologii (WAO) oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). PTA uczestniczy także w pracach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) będąc członkiem jej agend – Światowej Inicjatywy na rzecz Zwalczania Astmy (GINA) oraz Światowego Sojuszu na rzecz Walki z Chorobami Układu Oddechowego (GARD).

   PTA było także współorganizatorem XXVIII Kongresu EAACI, który odbył się w Warszawie w czerwcu 2009 roku. Kongres okazał się wielkim przedsięwzięciem nie tylko pod względem liczby gości, którzy w liczbie ponad 6000 przybyli na wykłady do Pałacu Kultury i Nauki, ale przede wszystkim podniósł znaczenie PTA w świecie międzynarodowej alergologii.


   Zobacz – Ciekawe linki

   Zapraszamy Członków i Sympatyków Sekcji Młodych PTA do udziału w kolejnej edycji konkursu „Nagroda PTA im. prof. B. Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii”.

   Celem ufundowanej przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne nagrody imieniem prof. Bogdana Romańskiego, pierwszego Prezydenta PTA (1982 – 1988), jest coroczne wyłonienie najlepszej pracy oryginalnej w dziedzinie alergologii opublikowanej przez Członka Towarzystwa. W konkursie może brać udział pierwszy Autor pracy oryginalnej, który nie ukończył 35 r.ż. i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Do konkursu mogą być zgłoszone prace oryginalne, które zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym ze współczynnikiem oddziaływania (Impact Factor) nie mniejszym niż 2,000. Konkurs odbywa się cyklicznie raz do roku. Zgłaszane mogą być prace przyjęte do druku nie później niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem terminu nadsyłania prac do konkursu w danym roku.

   Zapraszamy do udziału w konkursie!

   Do pobrania:

   Szczegółowy regulamin konkursu „Nagroda PTA im. prof. B. Romańskiego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii”.

   Why is it good to be a member of PSA?

   • PSA is the largest allergology organization in Poland with over 1700 members,
   • PSA assembles outstanding specialists in allergology and related areas,
   • PSA organizes some of the largest scientific conferences and congresses in our country,
   • PSA cooperates with the largest medical and health organizations in the world

   What are the advantages of membership?

   • access to the largest allergologic portals in Poland,
   • PTACafe discussion forum,
   • active contribution to building our organization,
   • personal mail account in the domain pta.med.pl,
   • access to PSA newsletter,
   • lower fees and grants for activities organized by PSA,
   • access to allergologic papers database,

   Become a member of PSA and join the best specialists in Poland!


   If you want to be a member of Polish Society of Allergology, please contact with us: pta@pta.med.pl

   Dlaczego być warto członkiem PTA?

   • PTA jest największą alergologiczną organizacją w Polsce – liczy ponad 1700 członków,

   • gromadzi wybitnych specjalistów alergologii i dziedzin pokrewnych,

   • organizuje jedne z największych konferencji i kongresów naukowych w naszym kraju,

   • współpracuje z największymi światowymi organizacjami medycznymi i zdrowotnymi

   Jakie zalety daje członkostwo?

   • dostęp do największego w Polsce portalu alergologicznego,

   • aktywna budowa naszej organizacji,

   • osobiste konto mailowe w domenie pta.med.pl,

   • dostęp do newslettera PTA,

   • niższe opłaty i granty na aktywności organizowane przez PTA,

   • dostęp do bazy artykułów o tematyce alergologicznej,

   • bezpłatny dostęp do oficialnego czasopisma PTA – “Alergologia Polska” w wersji on-line

   Zostań członkiem PTA i dołącz do najlepszych specjalistów w Polsce!

   Jak zostać członkiem PTA? To proste – zarejestruj się!

   The Polish Society of Allergology was founded during the Conference of PTA Founding Members on November 15th, 1982 in Bydgoszcz.
   The meeting was chaired by Professor B. Romański. The cooperation of general practitioners, pediatricians, dermatologists and laryngologists in the field of allergology was considered the most important objective of PTA activity. It was resolved that planning of the Society’s work and activities should take into account the specific features of these medical specialties. This principle has been observed up to the present. PTA assembles specialists in many medical disciplines and that is why it is successful in its scientific, research and educational activities.


   The most important events in the history of PTA:

   • November 15th, 1982 – Founding Conference; the Polish Society of Allergology came into being.
   • September 29th, 1983 – participation in EAACI Congress in Rome; starting cooperation with EAACI.
   • May 20th, 1985 – PTA becomes a member of the association of Polish Medical Societies.
   • January 1986 – there are already 10 regional branches of PTA: in the regions of Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Cracow, Lublin, Łódź, Poznań, Silesia, Warsaw, Wrocław, and 432 members.
   • May 17th, 1989 – PTA takes part for the first time in the Interasma Congress in Prague.
   • June 25th, 2004 – PTA establishes the Dermatology Section within the Society.
   • September 29th, 2005 – PTA Section of Young Allergologists is established.
   • May 10th-13th, 2006 – IX International Congress of PTA in Wisła.

   2007

   • January 20th, 2007 – the first cycle of meetings within the framework of the newly established PTA Postgraduate Allergology School begins.
   • April 18th– 21st, 2007 – I PTA Training Conference in Wisła.
   • December 2007 – PTA has already over 1500 members.

   2008

   • April 23rd-26th, 2008 – II PTA Training Conference in Wisła.
   • October 24th, 2008 – the POLASTMA Program is launched under the auspices of PTA.

   2009

   • March 25th-28th, 2009 – I Clinical Forum of Experts – an initiative within the POLASTMA Program.
   • May 5th, 2009 – celebrations of the World Asthma Day in Poland organized by PTA.
   • June 6th-10th, 2009 – PTA acts as a co-organizer of XXVIII EAACI Congress in Warsaw.
   • October 7th-10th, 2009 – X International Congress of PTA in Bydgoszcz.
   • November 2009 – PTA has nearly 1800 members.

   2010

   • April 21st-24th, 2010 – III Training Conference in Wisła.
   • June 5th-9th, 2010 – PTA participates in XXIX EAACI Congress in London.
   • September 1st, 2010 – PTA starts cooperation with WAO, involving publication of WAO papers in Polish.
   • September 8th-11th, 2010 – II Clinical Forum of Experts within the framework of the POLASTMA Program.

   2011

   • April 4-11, 2011 – PTA takes active part by means of the medial campaign in the first World Week of Allergy organized by WAO.
   • April 13-16, 2011 – 4th PTA Training Conference in Wisła.
   • June 11-15, 2011 – PTA participates in the 30th EAACI Congress in Istanbul.
   • August 18-21, 2011 – EAACI Summer School w Krakow organized in cooperation with PTA.
   • September 23-24, 2011 – PTA hosts the GARD congference that takes place in Poland for the first time.

   Presidents of the Central Board of PTA:

   Symposium in Szczawnica, 14-17 May 1986

   1. Prof. Bogdan Romański (1982 – 1985)
   2. Prof. Bogdan Romański (1985 – 1988)
   3. Prof. Józef Małolepszy (1988 – 1991)
   4. Prof. Józef Małolepszy (1991 – 1994)
   5. Prof. Tadeusz Płusa (1994 – 1997)
   6. Prof. Tadeusz Płusa (1997 – 2000)
    In 2000, the General Assembly of PTA Delegates adopted a resolution concerning the possibility of holding the function of the President of PTA for one term only.
   7. Prof. Paweł Górski (2000 – 2003)
   8. Prof. Marek L. Kowalski (2003 – 2006)
   9. Prof. Piotr Kuna (2006 – 2009)
   10. Prof. Barbara Rogala (2009 – 2012)
   11. Prof. Bolesław Samoliński (2012 – 2015)

   See the list of Founding Members of PTA   We are glad to inform you that the electronic version of the publication entitled “Activity of the Polish Society of Allergists in the year 1982-2012” prepared by dr Monika Brucka-Stempkowska on the grounds of PTA materials is now available.

   PTA activity in the years 1982-2012

   Polskie Towarzystwo Alergologiczne zostało powołane w trakcie Konferencji Członków Założycieli PTA w dniu 15 listopada 1982 roku w Bydgoszczy. Spotkaniu przewodniczył prof. B. Romański. Za najistotniejszy cel prawidłowego działania Towarzystwa Członkowie uznali fakt współpracy internistów, pediatrów, dermatologów oraz laryngologów w dziedzinie alergologii. Postanowili, że plan działania Towarzystwa oraz jego aktywności powinny uwzględniać specyfikacje tych właśnie specjalności. I tak też jest do dziś. PTA zrzesza grono specjalistów wielu specjalności i dlatego odnosi sukcesy w swoich działaniach na gruncie naukowo – badawczym jak również edukacyjnym.


   Najważniejsze wydarzenia w historii PTA:

   • 15 listopad 1982 r. – Konferencja Założycielska; Powstanie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
   • 29 wrzesień 1983 r. – udział w Kongresie EAACI w Rzymie; rozpoczęcie współpracy z EAACI.
   • 20 maj 1985 r. – PTA zostaje przyjęte na członka zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych.
   • styczeń 1986 r. – istnieje już 10 oddziałów wojewódzkich PTA: białostocki, bydgoski, gdański, krakowski, lubelski, łódzki, poznański, śląski, warszawski, wrocławski. PTA zrzesza 432 członków.
   • 17 maj 1989 r. – PTA po raz pierwszy bierze udział w Kongresie Interasma w Pradze.
   • 25 czerwiec 2004 r. – PTA powołuję w ramach swojego Towarzystwa Sekcję Dermatologiczną PTA.
   • 29 wrzesień 2005 r. – powstaje Sekcja Młodych Alergologów PTA.
   • 10-13 maja 2006 r. – IX Międzynarodowy Kongres PTA w Wiśle.

   2007

   • 20 styczeń 2007 r. – rozpoczyna się pierwszy cykl spotkań w ramach nowopowstałej Podyplomowej Szkoły PTA.
   • 18-21 kwiecień 2007 r. – I Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
   • grudzień 2007 – PTA zrzesza ponad 1500 członków.

   2008

   • 23-26 kwiecień 2008 r. – II Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
   • 24 października 2008 r. – pod auspicjami PTA rozpoczyna się Program POLASTMA.

   2009

   • 25-28 marca 2009 r. – I Forum Kliniczne Ekspertów – inicjatywa w ramach Programu POLASTMA.
   • 5 maja 2009 r. – PTA organizuje obchody Światowego Dnia Astmy w Polsce.
   • 6-10 czerwca 2009 r. – PTA współorganizuje XXVIII Kongres EAACI w Warszawie.
   • 7-10 października 2009 r. – X Międzynarodowy Kongres PTA w Bydgoszczy.
   • listopad 2009 r. – PTA liczy blisko 1800 członków.

   2010

   • 21-24 kwietnia 2010 r. – III Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
   • 22 maja 2010 r. – PTA obejmuje patronat nad cyklem sympozjów “Pulmonologia i Alergologia”.
   • 5-9 czerwca 2010 r. – PTA bierze udział w XXIX Kongresie EAACI w Londynie.
   • 1 września 2010 r. – PTA rozpoczyna współpracę z WAO przy publikacji artykułów WAO w języku polskim
   • 8-11 września 2010 r. – II Kliniczne Forum Ekspertów w ramach Programu POLASTMA.

   2011

   • 4-11 kwietnia 2011 r. – PTA poprzez kampanię medialną bierze aktywny udział w organizowanym przez WAO po raz pierwszy w historii Światowym Tygodniu Alergii.
   • 13-16 kwietnia 2011 r. – IV Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle.
   • 11-15 czerwca 2011 r. – PTA uczestniczy w XXX Kongresie EAACI w Stambule.
   • 18-21 sierpnia 2011 r. – EAACI Summer School w Krakowie organizowane we współpracy z PTA.
   • 23-24 września 2011 r. – PTA jest gospodarzem Konferencji GARD, która po raz pierwszy odbywa się w Polsce.

   Prezydenci Zarządu Głównego PTA:

   Sympozjum w Szczawnicy, 14-17 maja 1986 r.

   1. Prof. Bogdan Romański (1982 – 1985)
   2. Prof. Bogdan Romański (1985 – 1988)
   3. Prof. Józef Małolepszy (1988 – 1991)
   4. Prof. Józef Małolepszy (1991 – 1994)
   5. Prof. Tadeusz Płusa (1994 – 1997)
   6. Prof. Tadeusz Płusa (1997 – 2000)Walne Zgromadzenie Delegatów PTA podjęło w 2000 roku uchwałę o sprawowaniu funkcji Prezydenta PTA tylko przez jedną kadencję.
   7. Prof. Paweł Górski (2000 – 2003)
   8. Prof. Marek L. Kowalski (2003 – 2006)
   9. Prof. Piotr Kuna (2006 – 2009)
   10. Prof. Barbara Rogala (2009 – 2012)
   11. Prof. Bolesław Samoliński (2012 – 2015)

   Zobacz listę Członków-Założycieli PTA   Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest do pobrania elektroniczna wersja publikacji “Działalność Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 1982-2012” autorstwa dr Moniki Bruckiej-Stempkowskiej stworzona na podstawie materiałów Biura PTA.

   Działalność PTA w latach 1982-2012

   Historia PTA

   I Konferencja PTA

   II Konferencja PTA

   Konferencja ECAP 2008

   I Kliniczne Forum Ekspertów

   Światowy Dzień Astmy 2009

   Warsztaty dla rodziców

   X Kongres PTA

   WAC 2009

   III Konferencja PTA

   II Kliniczne Forum Ekspertów

   IV Konferencja PTA

   EAACI Congress 2011

   EAACI Summer School 2011

   WAC 2011

   III Kliniczne Forum Ekspertów PTA

   EAACI 2012 Geneva

   Ostatnie zebranie ZG 2009-12

   XI Kongres PTA

   WISC 2012

   IV Kliniczne Forum Ekspertów

   EAACI Skin Allergy 2014

   KFEEŚW 2014

   GARD 2015

   Historia PTA

   I Konferencja PTA

   II Konferencja PTA

   Konferencja ECAP 2008

   I Kliniczne Forum Ekspertów

   Światowy Dzień Astmy 2009

   Warsztaty dla rodziców

   X Kongres PTA

   WAC 2009

   III Konferencja PTA

   II Kliniczne Forum Ekspertów

   IV Konferencja PTA

   EAACI Congress 2011

   EAACI Summer School 2011

   WAC 2011

   III Kliniczne Forum Ekspertów PTA

   EAACI 2012 Geneva

   Ostatnie zebranie ZG 2009-12

   XI Kongres PTA

   WISC 2012

   IV Kliniczne Forum Ekspertów

   EAACI Skin Allergy 2014

   KFEEŚW 2014

   GARD 2015

   Recommended websites:

   Ministry of Health

   www.mz.gov.pl

    

   POLASTMA

   www.mojaastma.org.pl

    

   Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD)

   www.who.int/gard

    

   World Allergy Organization (WAO)

   www.worldallergy.org

    

   European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)

   www.eaaci.net

    

   UCB Institute

   www.theucbinstituteofallergy.pl/index.asp

    

   European Respiratory Society (ERS)

   www.ersnet.org

    

   American Academy of Allergy Asthma and Immunology (AAAAI)

   www.aaaai.org

    

   Epidemiology of Allergic Disease in Poland (ECAP)

   www.ecap.pl

    

   Portal of Allergologists

   www.alergologia.org

    

   Polish Society of Family Medicine

   www.ptmr.info.pl

    

   Journal TERAPIA on-line

   www.terapia.com.pl

    

   LEKARZ month periodical

   www.lekarz.elamed.pl

    

   ASTHMA service for patients

   astma.mp.pl

    

   ALERGIA service for patients

   alergie.mp.pl

    

   Social networking site for the chronically ill

   www.tacyjakja.pl

    

   Polish Society for Fighting Allergic Diseases

   www.ptzca.pl

    

   OBAS allergology service

   www.alergen.info.pl

    

   Polecane przez nas strony:

   Ministerstwo Zdrowia

   www.mz.gov.pl

    

   Program POLASTMA

   www.mojaastma.org.pl

    

   Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD)

   www.who.int/gard

    

   World Allergy Organization (WAO)

   www.worldallergy.org

    

   European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)

   www.eaaci.net

    

   UCB Institute

   www.theucbinstituteofallergy.pl/index.asp

    

   European Respiratory Society (ERS)

   www.ersnet.org

    

   American Academy of Allergy Asthma and Immunology (AAAAI)

   www.aaaai.org

    

   Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP)

   www.ecap.pl

    

   Portal Lekarzy Alergologów

   www.alergologia.org

    

   Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

   www.ptmr.info.pl

    

   Miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów TERAPIA on-line

   www.terapia.com.pl

    

   Miesięcznik LEKARZ

   www.lekarz.elamed.pl

    

   Serwis dla pacjentów ASTMA

   astma.mp.pl

    

   Serwis dla pacjentów ALERGIA

   alergie.mp.pl

    

   Portal społecznościowy dla osób przewlekle chorych

   www.tacyjakja.pl

    

   Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych

   www.ptzca.pl

    

   Serwis Alergologiczny OBAS

   www.alergen.info.pl

    

   Zarząd Sekcji:

   Przewodniczący: Dr n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta
   Wiceprzewodniczący: Dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz
   Sekretarz: Małgorzata Filanowicz
   Skarbnik: Joanna Flisińska
   Członek Zarządu: Krystyna Szymańska


   Do pobrania: Opinia w sprawie immunoterapii swoistej przeprowadzanej przez pielęgniarki w Polsce

   Zarząd Sekcji:

   Przewodniczący: Prof. dr hab. n.med. Henryk Mazurek
   Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. n.med. Andrzej Emeryk
   Sekretarz: Lek. med. Anna Bodajko-Grochowska
   Członek Zarządu: Dr. hab. n. med. Ewa Świebocka


   Do pobrania

   Sprawozdanie z działalności Sekcji Pediatrycznej PTA w latach 2012-2015


   Liczba Członków Sekcji – ok. 140 osób

   Program Sekcji Pediatrycznej PTA na lata 2009-2012

   Podczas I Spotkania Sekcji Pediatrycznej PTA w kadencji 2009-2012, które odbyło się dniu 09.10.2009 r. w Bydgoszczy, po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sekcji ustalono wstępny program i kierunki działania Sekcji w nowej kadencji.

   Nowy Zarząd Sekcji podjął decyzję o kontynuacji dotychczasowych nie zakończonych inicjatyw, takich jak:

   1. Wieloośrodkowe badanie ankietowe zgodności postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ze standardami międzynarodowymi w przypadku dorosłych i dzieci uczulonych na jad owadów.
   2. Program opieki nad chorymi z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych.
   3. Program opieki nad dzieckiem chorym na astmę i choroby alergiczne w szkołach.
   4. Wdrożenie programu Alergia Astma i Anafilaksja w szkole.
   5. Kontynuacja badań wieloośrodkowych dotyczących grupy dzieci uczulonych na jad owadów.

   Sekcja planuje także nowe działania:

   1. Opracowanie i wydanie monografii dotyczącej obturacji oskrzeli u dzieci.
   2. Opracowanie i wydanie monografii na temat alergicznego nieżytu nosa u dzieci.
   3. Ustalanie propozycji programowych na krajowe konferencje alergologiczne, pulmonologiczne i pediatryczne oraz aktywny udział (wykłady, warsztaty) członków sekcji w największych konferencjach alergologicznych w kraju i za granicą (EAACI, ERS, AAACI).
   4. Współpraca z Sekcją Pediatryczną EAACI w zakresie profilaktyki anafilaksji u dzieci (program dla szkół) oraz z Sekcją Immunoterapii chorych uczulonych na jady owadów EAACI.
   5. Współpraca Sekcją Rynologiczną (Laryngologiczną) PTA w sprawie opracowania polskiego konsensusu diagnostyczno-terapeutycznego dotyczącego nieżytów nosa.

   Zarząd Sekcji jest otwarty na wszelkie propozycje dotyczące przeprowadzenia wieloośrodkowych badań w dziedzinie alergologii dziecięcej oraz nowych programów edukacyjnych dla lekarzy POZ i pediatrów.

   Plan Spotkań w 2008 roku:

   • II Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – Wisła kwiecień 2008
   • XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Postępy w Alergologii i Pneumonologii”, Kraków, listopad 2008

   Plan działalności na rok 2008:

   1. Zgłaszanie propozycji Sesji w czasie ogólnopolskich konferencji i zjazdów naukowo-szkoleniowych:
    1. II Konferencja Szkoleniowa PTA – Wisła, kwiecień 2008
    2. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc – Katowice, wrzesień 2008
   2. Upowszechnienie projektu postępowania w przypadku nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych.
   3. Przygotowanie pakietu dokumentacji służącej wymianie informacji pomiędzy specjalistyczną opieką alergologiczną a szkołą.
   4. Przygotowanie Szkolnego Planu Postępowania w Astmie i Chorobach Alergicznych (z uwzględnieniem anafilaksji).

   Wydarzenia roku 2007:

   • przygotowanie stanowiska Sekcji dotyczącego postępowania w astmie u dzieci:
    Anna Bręborowicz, Andrzej Emeryk, Marek Kulus, Ryszard Kurzawa, Grzegorz Lis, Henryk Mazurek, Iwona Stelmach:
    Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w astmie oskrzelowej u dzieci – Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
    Astma Alergia Immunologia 2007, 12, 129-141,
   • praca nad projektem zasad postępowania w przypadku nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych oraz projektu współpracy wieloośrodkowej w tej dziedzinie,
   • wykład na XXIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego: Ewa Cichocka-Jarosz, Anna Bręborowicz: Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych u dzieci, Klinika Pediatryczna 2007, 15, 34-39,
   • Ewa Cichocka-Jarosz, Anna Bręborowicz: Uczulenie na jad pszczoły,
   • Pediatria po Dyplomie 2007, 11, nr 2, 116-125,
   • Podjęcie w tej dziedzinie współpracy z Sekcją Immunoterapii PTA.

   Zarząd Sekcji:

   Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Marta Chełmińska
   Wiceprzewodnicząca: Dr n. med. Anna Groblewska
   Sekretarz: Dr n. med. Ewa Pisarczyk-Bogacka
   Członkowie Zarządu: DProf. dr hab. n. med. Roman Nowicki, Dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel, Dr hab. n. med. Radosław Gawlik, Dr n. med. Teresa Tuszyńska-Jonakowska, Dr n. med. Konrad Chełmiński


   Sprawozdanie z działalności Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 2012-2015

   Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – XII Międzynarodowy Kongres PTA, Bydgoszcz 2015


   Sekcja okulistyczna powstała w 2003 roku z inicjatywy prof. M. Kowalskiego, ówczesnego prezydenta PTA. Pierwszą przewodniczącą sekcji była Ewa Bogacka, wybrana przez zarząd PTA w 2003 roku, a następnie utrzymana na stanowisku przez członków sekcji w dwukrotnych wyborach w 2004 i 2005 roku. Od października 2009 roku przewodniczącą sekcji jest Anna Groblewska.

   Pierwsze spotkanie sekcji odbyło się w Łodzi w 2004 roku, gdzie wybrano członków zarządu sekcji oraz ustalono program badań na najbliższe lata pod nadzorem merytorycznym czterech konsultantów: ds. dermatologii, ds. laryngologii, ds. pediatrii oraz ds. immunologii. Zakładano i nadal kontynuowana jest myśl, że sekcja ma stworzyć wspólną platformę do interdyscyplinarnych badań chorób alergicznych oczu oraz popularyzować wiedzę na ten temat w środowisku medycznym.

   Zainteresowania sekcji obejmują:

   • Epidemiologię chorób alergicznych oczu
   • Opracowanie polskiego konsensusu diagnostyki i postępowania terapeutycznego w chorobach alergicznych oczu, jako efektu współpracy dwóch sekcji: okulistycznej PTA i alergologicznej PTO, który został opublikowany w 2007 roku
   • Ustalenie zakresu tematów z alergii narządu wzroku do szkoleń specjalizacyjnych z okulistyki i alergologii i wprowadzenie ich do programów specjalizacyjnych
   • Standaryzacja prowokacyjnych testów dospojówkowych i ich przywrócenie do schematu diagnostycznego
   • Współpraca dermatologa i okulisty w leczeniu alergii narządu wzroku – poszerzanie wiedzy, edukacja obu środowisk
   • Stworzenie grupy zainteresowania alergią oczu w ramach EAACI

   Członkowie sekcji okulistycznej PTA brali aktywny udział w corocznych Konferencjach PTA i PTO w latach 2005-2009.

   W listopadzie 2007 roku udało się zorganizować pierwszą wspólną konferencję obu sekcji: okulistycznej PTA i alergologicznej PTO, na której wystąpili członkowie zarządów obu towarzystw naukowych oraz zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne i naukowe obu sekcji.

   W roku 2008 sekcja alergologiczna PTO i okulistyczna PTA zorganizowała:

   1. sesję o suchym oku oraz warsztaty szkoleniowe z diagnostyki i postępowania terapeutycznego alergii oczu na podstawie Stanowiska Grupy Ekspertów PTA i PTO na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Wiśle
   2. na regionalnych posiedzeniach towarzystw alergologicznych i okulistycznych przedstawiano stanowisko Grupy Ekspertów PTA/PTO
   3. Anna Groblewska jako przedstawiciel sekcji brała udział w zorganizowanym w Quebec przez Ocular Surgery New’s Europe/Asia Pacyfic edition okrągłym stole na temat alergii oczu oraz Global Olopatadine Advisory Board.

   W roku 2009 członkowie sekcji brali udział w:

   1. Anna Groblewska w Ocular Surface Advisory Board w Kopenhadze
   2. I Klinicznym Forum Ekspertów w Wiśle, w sesji Leczyć globalnie czy lokalnie? Jakość życia pacjentów z alergicznym nieżytem nosa i alergicznym zapaleniem spojówek.
   3. przygotowaniu sesji okulistycznej w ramach XXVIII kongresu EAACI w Warszawie: Allergy of the eye – increasing the awareness, w ramach której zostały wygłoszone trzy wykłady – Ocular Immunology, Management of ocular allergy in clinical practice- is there a need of international consensus?, Current strategies of difficult to treat ocular allergy. Podczas tego kongresu Jean Luc Fauquert wspólnie z Anną Groblewską poprowadzili praktyczny kurs Diagnosis of ocular allergy. Podczas tego kongresu zainicjowano tworzenie grupy inicjatywnej w ramach EAACI celem stworzenia europejskiego konsensusu dotyczącego alergii oczu na podstawie dwóch istniejących dokumentów tego typu: francuskiego i polskiego.
   4. X Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w Bydgoszczy, gdzie przedstawiono pięć wykładów:
   • Miejscowa reakcja alergiczna w spojówce – implikacje terapeutyczne
   • Suche oko u alergika – jak unikać, jak leczyć?
   • Kiedy glikokortykosteroidy szkodzą oku?
   • Alergia i soczewki kontaktowe
   • Zapalenie spojówek – alergia czy zespół suchego oka?

   W latach 2005-2009 członkowie sekcji brali czynny udział w pięciu Międzynarodowych Konferencjach Naukowych “Czerwone Oko” odbywających się w Warszawie.

   Obie przewodniczące sekcji były autorkami programów edukacyjnych Polsatu i TVN o alergii narządu wzroku i suchym oku oraz informatora o alergii oczu w Vademecum Okulisty z 2005 i 2006 roku. Ponadto członkowie sekcji opublikowali kilkadziesiąt artykułów w czasopismach medycznych.

   Stanowisko grupy ekspertów PTA i PTO w sprawie diagnostyki i leczenia alergicznych chorób narządu wzroku (plik PDF, 504KB)

   Zarząd Sekcji:

   Przewodniczący: dr n. med. Tomasz Matuszewski.
   Specjalista alergologii i pediatrii. Starszy specjalista w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

   Kontakt:
   Wojskowy Instytut Medyczny
   Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii,
   ul. Szaserów 128
   04-141 Warszawa
   tel.: 261 817 197(gab.), 261 817 519 (faks i sekretariat Kliniki)
   e-mail: tmatuszewski@wim.mil.pl

   Wiceprzewodniczący: dr n. med. Grzegorz Porębski.
   Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Adiunkt w Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ. Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

   Kontakt:
   Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
   Collegium Medicum UJ
   ul. Śniadeckich 10
   31-531 Kraków
   tel. 12 423 11 22
   e-mail: g.porebski@uj.edu.pl

   Sekretarz: dr n. med. Jacek Gocki.
   Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Adiunkt w Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych. Collegium Medicum im dr L. Rydygiera w Bydgoszczy. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

   Kontakt:
   Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
   Katedra i Klinika Alergologii Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
   Ul. Ujejskiego 75
   85-168 Bydgoszcz
   tel: 52 36 55 557
   e-mail: jacekgocki@poczta.onet.pl

   Honorowy patronat: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz

   INFORMACJA O SEKCJI

   Sekcja Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego (Hereditary Angioedema, HAE) została utworzona w kwietniu 2016 roku.

   Wrodzony Obrzęk Naczynioruchowy (Hereditary Angioedema, HAE) jest chorobą rzadką, uwarunkowaną genetycznie, związaną z niedoborem inhibitora składnika C1 układu dopełniacza. Główną manifestacją kliniczną schorzenia są obrzęki naczynioruchowe mogące bezpośrednio zagrażać życiu chorego.

   Od wielu lat chorymi z HAE zajmowała się pani Profesor Krystyna Obtułowicz, która przyjęła Honorowy Patronat nad działalnością Sekcji.

   Podstawowe cele działania Sekcji Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego (HAE)

   1. Wymiana doświadczeń i integrowanie środowiska lekarzy alergologów oraz lekarzy innych specjalności zajmujących się opieką nad chorymi z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym,
   2. Edukacja na temat wrodzonego obrzęku naczynioruchowego wśród lekarzy i pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w stanach nagłych zagrażających życiu.
   3. Opracowanie i opiniowanie standardów dotyczących postępowania w HAE.
   4. Czynny udział w konferencjach naukowych i organizacja spotkań szkoleniowych dotyczących rozpoznawania i leczenia HAE,
   5. Prowadzenie działalności oświatowej,

   Zarząd Sekcji:

   Przewodniczący: Dr hab. med. Radosław Gawlik
   Sekretarz: Dr med. Marcin Kurowski


   Szanowni Państwo!

   Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w Olimpijskim Dniu Alergii i Astmy, który odbędzie się 26 maja 2017 roku w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.

   Choroby alergiczne, w tym astma oskrzelowa, stają się dużym problemem cywilizacyjnym, który dotyka aż 40% populacji, oraz jeszcze większy odsetek sportowców. Na astmę oskrzelową choruje na całym świecie około 200 milionów ludzi. Problemy rozpoznawania i leczenia astmy oskrzelowej budzą w środowisku sportowym wiele pytań. Nadużywanie rozpoznania astmy oskrzelowej, ale także jej niedorozpoznawanie budzą niepokój lekarzy, a przyjmowanie leków stosowanych w jej terapii przez sportowców wzbudza liczne kontrowersje.

   Podczas naszej konferencji pragniemy przybliżyć wszystkim zainteresowanym: lekarzom, w tym lekarzom medycyny sportowej, studentom uczelni medycznych, trenerom oraz sportowcom – problemy i zasady postępowania z chorującymi na astmę i choroby alergiczne. Sportowcy poza układem krążenia powinni również regularnie badać układ oddechowy. Grono najwybitniejszych polskich specjalistów z dziedziny alergologii, immunologii i medycyny sportowej przedstawi aktualny stan wiedzy na nurtujące tematy. Mamy nadzieję, że podczas dyskusji wyjaśnimy wiele problemów, które narosły wokół zaburzeń oddychania wywołanych wysiłkiem. Podczas spotkania zajmiemy się także innymi aspektami alergologii, jak nadwrażliwość pokarmowa, zaburzenia odporności spowodowane wysiłkiem czy anafilaksja, z którymi to problemami stykają się Państwo w swojej codziennej praktyce.

   Gorąco zachęcamy do udziału w naszym spotkaniu w Warszawie. Do zobaczenia!

   Dr hab. n. med. Radosław Gawlik
   Przewodniczący Sekcji Astma Alergia i Sport
   Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

   Dr n. med. Hubert Krysztofiak
   Przewodniczący Komisji Medycznej
   Polskiego Komitetu Olimpijskiego


   OLIMPIJSKI DZIEŃ ALERGII I ASTMY

   26 maja 2017 r.

   Centrum Olimpijskie PKOl w Warszawie

   Organizatorzy
   Sekcja Astma Alergia i Sport Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
   Komisja Medyczna Polskiego Komitetu Olimpijskiego

   Patronat naukowy
   Polskie Towarzystwo Alergologiczne
   Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

   Partnerzy merytoryczni
   Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
   Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

   Warunki uczestnictwa
   Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału pocztą elektroniczną na adres astma@coms.pl i otrzymanie potwierdzenia od organizatorów. Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 maja 2017 roku.

   Planowany PROGRAM

   10.00 Otwarcie konferencji – Andrzej Kraśnicki, Zbigniew Bartuzi, Hubert Krysztofiak

   Sesja 1. Przewodniczący: Radosław Gawlik, Janusz Jurczyk

   10.20 Czego oczekuje sportowiec od alergologa? – Jarosław Krzywański, Warszawa
   10.40 Astma wśród polskich olimpijczyków – Marek Kowalski, Łódź
   11.00 Sportowiec z alergią pokarmową – Zbigniew Bartuzi, Bydgoszcz
   11.20 Wpływ wysiłku na układ immunologiczny sportowca – Marcin Kurowski, Łódź

   Sesja 2. Przewodniczący: Jerzy Smorawiński, Jarosław Krzywański

   12.10 Diagnostyka i leczenie astmy i stanów bronchospastycznych u sportowców – Radosław Gawlik, Katowice
   12.30 Leki rozszerzające oskrzela – mechanizm działania beta mimetyków – Monika Skrzypiec-Spring, Wrocław
   12.50 Leczenie astmy w świetle aktualnych przepisów antydopingowych – Andrzej Pokrywka, Warszawa
   13.10 Astma u sportowców – obserwacje dnia codziennego – Janusz Jurczyk, Warszawa

   Sesja 3. Przewodniczący: Marcin Kurowski, Hubert Krysztofiak

   14.00 Czy astma oskrzelowa jest przeciwskazaniem do aktywności fizycznej? – Hubert Krysztofiak, Warszawa
   14.20 Anafilaksja a wysiłek fizyczny – Jerzy Kruszewski, Warszawa
   14.40 Choroby nosa i zatok przynosowych u sportowców – Bolesław Samoliński, Warszawa
   15.00 Dyskusja, podsumowanie, konferencja prasowa


   W dniu 2 czerwca 2011 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Andel’s w Łodzi odbyło się zebranie założycielskie Sekcji „Sport, Astma i Alergia” powołanej w ramach Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA).

   Na posiedzeniu dokonano wyboru władz sekcji.
   Przewodniczącym Sekcji wybrany został dr hab. Radosław Gawlik, a sekretarzem dr Marcin Kurowski.

   Przewodniczący przedstawił uzasadnienie powołania sekcji zajmującej się tematyką astmy i alergii u sportowców oraz przedstawił zadania, które stanowić będą główne kierunki działania sekcji. Są to:

   1. Przygotowanie standardów diagnostycznych powysiłkowych zaburzeń oddychania.

   2. Opracowanie i wydanie monografii na temat pełnej aktywności fizycznej dzieci i dorosłych chorych na astmę.

   3. Opracowanie zasad postępowania ze sportowcem chorym na astmę/alergię.

   4. Opracowanie wytycznych dotyczących postępowania z chorymi na astmę chcącymi nurkować rekreacyjnie.

   5. Przygotowanie i przeprowadzenie wieloośrodkowego badania nad częstością objawów chorób alergicznych i astmy wśród polskich sportowców wyczynowych. Ustalono, że do badania wykorzystany zostanie kwestionariusz AQUA opracowany przez Boniniego i wsp. po uzyskaniu zgody autorów i z zachowaniem praw autorskich.

   6. Ustalanie propozycji programowych na krajowe konferencje alergologiczne, pulmonologiczne i pediatryczne oraz aktywny udział (wykłady, warsztaty) członków sekcji w tych wydarzeniach.

   7. Współpraca z grupą zainteresowań Allergy, Asthma and Sports działającą w ramach EAACI.

   8. Współpraca z sekcją pediatryczną PTA oraz innymi naukowymi towarzystwami medycznymi (m.in. towarzystwami zrzeszającymi lekarzy rodzinnych oraz lekarzy medycyny sportowej).

   Zarząd Sekcji jest otwarty na wszelkie propozycje dotyczące przeprowadzenia wieloośrodkowych badań w w/w dziedzinie oraz nowych programów edukacyjnych dla lekarzy POZ , nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów.

   Zaproponowano także zebranie informacji na temat oraz opublikowanie listy ośrodków w Polsce zajmujących sportowcami chorującymi na astmę i alergię. Lista taka pomocna byłaby przede wszystkim dla lekarzy medycyny sportowej oraz trenerów pracujących ze sportowcami już chorującymi bądź takimi, u których można podejrzewać astmę i alergię.

   Ustalono, że zebrania Sekcji odbywać się będą podczas zjazdów, konferencji oraz sympozjów organizowanych przez PTA. Najbliższe spotkanie wstępnie zaplanowano na wrzesień 2011 roku.

   Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.


   Astma i alergiczny nieżyt nosa a nurkowanie (PDF, 180 KB)