Patronaty

WWW
Data: 2017 r.
Miejsce: Polska

WWW
Data: 12.04.2019
Miejsce: Warszawa

WWW

Data: 27.04.2019
Miejsce: Lublin

WWW

Data: 13-15.06.2019
Miejsce: Łódź

WWW

Data: 6-8.09.2019
Miejsce: Kazimierz Dolny

WWW

Data: 27-28.09.2019
Miejsce: Wisła

WWW

Data: 27-28.09.2019
Miejsce: Poznań

WWW

Warto przeczytać

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej publikacji na temat mikrobiomu i jego wpływu na nasze zdrowie. Wiele badań łączy zaburzenia mikrobiomu z występowaniem atopowego zapalenia skóry, alergią pokarmową i astmą. Zachęcamy do zapoznania się z najnowsza pracą poglądową, omawiającą w wyczerpujący sposób obecną wiedzę na temat wpływu mikrobiomu na choroby alergiczne.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.13634

Choroba dróg oddechowych zaostrzana przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAID‐Exacerbated Respiratory Disease- N-ERD), nazywana również astmą aspirynową,  dotyka nawet 1/10 pacjentów z astmą i polipami nosa. Pomimo, że jest to jedna z najczęstszych postaci nadwrażliwości na NLPZ, jednostka ta wciąż stanowi wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne. W najnowszym stanowisku Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej znajdziemy obszerną analizę obecnego stanu wiedzy na temat patofizjologii N-ERD, oraz praktyczne algorytmy diagnozy i leczenia tej choroby.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.13599

Termin astma burzowa (Thunderstorm asthma- TA) odnosi się do rzadkiego zjawiska nagłego wzrostu występowania przypadków ostrych epizodów duszności w wyniku burzy w trakcie sezonu pylenia. Jednym z najbardziej ekstremalnych przypadków była epidemia astmy burzowej w Melbourne z 21 listopada 2016 roku, w wyniku której zmarło 10 osób, a ponad 9000 wymagało pomocy medycznej i hospitalizacji. Ze względu na przewidywane zmiany klimatu i związane z nimi zwiększenie częstotliwości gwałtownych burz i opadów, częstość występowania może narastać w najbliższej przyszłości. Zainteresowanym polecamy omówienie mechanizmów, występowania, oraz metod prewencji tego zjawiska.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.13616

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) oraz Europejskiej Sieci Alergii na Leki (ENDA) prezentującym wspólne stanowisko wobec diagnozy i postępowania w reakcjach nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne u dzieci.

Artykuł można przeczytać w dostępie otwartym na stronie oficjalnego wydawnictwa EAACI- Allergy

Okres jesienno-zimowy sprzyja przeziębieniom i grypie. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat szczepień na grupę u pacjentów z pospolitym zmiennym niedoborem odporności

Artykuł można przeczytać w dostępie otwartym na stronie oficjalnego wydawnictwa Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii- JACI

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi odkryciami dotyczącymi nieżytu nosa i immunoterapii chorób alergicznych. W najnowszym, wyczerpującym artykule poglądowym znajdziemy między innymi omówienie nowych informacji na temat fenotypowania nieżytu nosa, diagnozy i leczenia lokalnego alergicznego nieżytu nosa, analizę ostatnich wytycznych oraz nowoczesnych zastosowań AIT.

Artykuł można przeczytać w dostępie otwartym na stronie oficjalnego wydawnictwa EAACI- Allergy

więcej ->
więcej ->
więcej ->
0+
Członków
0+
Odwiedzin
0
Zorganizowanych od 2006 r. konferencji

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.