Pod uwagę wzięte zostały tylko wykłady dla których podano co najmniej 20 ocen z różnych urządzeń . W przypadku wysyłania wielu ocen na dany wykład z danego urządzenia (np. telefonu) pod uwagę brana była ocena będąca medianą wysłanych ocen.

Kolejno podano numer sesji, temat wykładu, wykładowcę, ocenę średnią, liczbę otrzymanych ocen, liczbę ocen maksymalnych – 5 gwiazdek.

1. Diagnostyka molekularna na jady owadów przed immunoterapią
Prof. Ewa Czarnobilska (4.93, 41, 40)
2. Diagnostyka molekularna na pyłki traw i brzozy
Prof. Maciej Kupczyk (4.9, 48, 45)
3. Diagnostyka molekularna na roztocze kurzu domowego
Prof. Krzysztof Kowal (4.86, 36, 31)
4. Dla kogo i dlaczego leczenie antyeozynofilowe?
Prof. Maciej Kupczyk (4.72, 32, 28)
5. Najważniejszy jest pacjent: kogo kwalifikować do leczenia biologicznego?
Prof. Piotr Kuna (4.64, 28, 25)
6. Terapie biologiczne w chorobach alergicznych – nowoczesna medycyna personalizowana
Prof. Maciej Kupczyk (4.54, 24, 18)
7. Podsumowanie i zamknięcie sesji (w ramach sesji “Astma – trudne decyzje w praktyce lekarskiej”)
Prof. Maciej Kupczyk (4.5, 20, 12)
8. Specyfika leczenia chorych z astmą – otyłych i osób starszych lub z nałogiem palenia
Dr Izabela Kupryś-Lipińska (4.45, 20, 15)
9. Nos, skóra, oko – wezwania i różnice diagnostyczno-terapeutyczne, leczenie alergii
Prof. Joanna Narbutt, Prof. Piotr Kuna, Dr Anna Groblewska (4.33, 24, 17)
10. Czy inhalator jest istotniejszy niż myślisz? Publikacja wyników badania klinicznego COMBOSTUDY (numer L-A/2017/COM/01)
Prof. Piotr Kuna, Prof. Maciej Kupczyk (4.29, 28, 20)

Wykłady, które otrzymały dodatkowe komentarze podkreślający wysoki poziom wykładu to:

Diagnostyka molekularna na pyłki traw i brzozyProf. Maciej Kupczyk
Terapie biologiczne w chorobach alergicznych – nowoczesna medycyna personalizowanaProf. Maciej Kupczyk
Specyfika leczenia chorych z astmą – otyłych i osób starszych lub z nałogiem paleniaDr Izabela Kupryś-Lipińska

Ranking wystąpień został ustalony na podstawie ocen wysłanych z oficjalnej konferencyjnej aplikacji mobilnej oraz ze strony internetowej.