“Od niemowlaka do nastolatka – różne oblicza astmy u dzieci” – Sympozjum Alergologiczne

“Od niemowlaka do nastolatka – różne oblicza astmy u dzieci” – Sympozjum Alergologiczne

W dniu 16 października 2008 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbyło się sympozjum alergologiczne pt. “Od niemowlaka do nastolatka – różne oblicza astmy u dzieci”, nad którym patronat naukowy objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Głównym punktem spotkania był wykład światowej sławy alergologa-pediatry Profesora Nikolaosa Papadopoulosa, zdobywcy wielu międzynarodowych nagród. Podczas sympozjum zaprezentował on aktualny stan wiedzy na temat astmy oskrzelowej u dzieci, najnowsze metody diagnostyczne oraz standardy leczenia i postępowania w astmie.

„Jest to dla nas zaszczyt gościć tak znakomitego naukowca i wykładowcę. Dlatego też, bez wahania zgodziłem się poprowadzić to spotkanie. Prof. Nikolaos Papadopoulos jest autorem wielu publikacji naukowych oraz książek dotyczących astmy i alergii. Jego głównym polem zainteresowań jest wpływ infekcji wirusowych na astmę. Właśnie teraz temat astmy jest nam szczególnie bliski, ponieważ już wkrótce Polskie Towarzystwo Alergologiczne ogłosi Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy.” – mówi Prof. Piotr Kuna – Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

„Według najnowszych badań epidemiologicznych ponad 2 miliony dorosłych i ponad 1,5 miliona dzieci cierpi na astmę w naszym kraju. Najważniejsze w astmie jest przewlekłe leczenie przeciwzapalne oraz wczesne rozpoczęcie tego leczenia. Niestety, w Polsce zaledwie 15 % dzieci i 25 % dorosłych jest leczonych zgodnie z tym standardem.” – dodaje Prof. Piotr Kuna

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym lekarze rodzinni, specjaliści oraz osoby szczególnie zainteresowane tematyka astmy u dzieci.

Jednym z zadań Polskiego Towarzystwa Alergologicznego jest prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej, podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego w celu rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie alergologii oraz upowszechnianie wiedzy na temat alergologii w społeczeństwie.

Więcej na temat naszej działalności szkoleniowej PTA dowiesz się na stronie szkoleń w portalu www.pta.med.pl