„Wygraj z astmą” – nadzieja dla Polaków chorujących na astmę

„Wygraj z astmą” – nadzieja dla Polaków chorujących na astmę

W dniu 24 października 2008 roku podczas konferencji „Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce ECAP 2008” Polskie Towarzystwo Alergologiczne zaprezentowało Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy – POLASTMA.

Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy jest ogólnopolską akcją prozdrowotną prowadzoną przez środowisko medyczne dla Polaków. Podstawą jego działań jest szeroko prowadzona edukacja, zarówno wśród społeczeństwa, jak i w samym środowisku medycznym, mająca podnieść jakość opieki medycznej i zwiększyć jej dostępność dla potrzebujących chorych. Program jest reakcją środowiska medycznego na narastający problem opieki nad chorymi na astmę w Polsce.

Program powstał z inicjatywy Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w reakcji na alarmujące dane o sytuacji epidemiologicznej w Polsce, dotyczące zachorowań na astmę i niedostatków opieki medycznej. W Polsce na astmę choruje 4 miliony osób. W dużych miastach liczba zachorowań jest nawet 3-krotnie większa. Olbrzymim problemem jest niedodiagnozowanie tej choroby. Z badań epidemiologicznych ECAP 2008 wynika, że 70% Polaków z objawami astmy nie ma postawionego właściwego rozpoznania. Ale nawet właściwa diagnoza nie zapewnia właściwego leczenia.

„Głównym celem w leczeniu astmy jest osiągnięcie kontroli choroby, czyli takiego stanu, w którym choroba nie wpływa na życie chorego – pacjent nie ma objawów choroby, ma zachowaną dobrą wydolność wysiłkową, może bez przeszkód pracować i uczyć się, nie wymaga doraźnej pomocy medycznej z nagłych przyczyn. Tymczasem w badaniu oceniającym kontrolę astmy u chorych w Polsce ponad 70% respondentów zgłaszało dzienne objawy astmy oskrzelowej min. raz w tygodniu, a 20% codziennie. Prawie połowa chorych miała objawy nocne, z czego u 11% pojawiały się one każdej nocy. Hospitalizowanych z powodu astmy w ostatnim roku było 18% badanych, a blisko połowa była zmuszona korzystać z pomocy doraźnej.” – mówi Prof. Piotr Kuna, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Z tych powodów Polskie Towarzystwo Alergologiczne postanowiło podjąć działania zmierzające do poprawy sytuacji epidemiologicznej w Polsce. POLASTMA jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie poprawy opieki nad chorymi na astmę. Celem programu jest wczesne wykrywanie astmy i poprawa kontroli przebiegu choroby w tym zmniejszenie liczby dni hospitalizacji z powodu astmy, zmniejszenie śmiertelności z powodu astmy, zmniejszenie liczby osób niezdolnych do pracy zawodowej z powodu astmy, wzrost stosowania leków przeciwzapalnych w stosunku do leków objawowych, zmniejszenie liczby chorych z ciężką niekontrolowaną astmą oskrzelową, a także zapobieganie powikłaniom choroby i stosowanej terapii, wzrost świadomości społecznej dotyczącej problemów związanych z astmą i zmniejszenie całkowitych kosztów opieki nad chorymi na astmę.

„Brak kontroli astmy wynika z niedostatków we wdrażaniu w życie wytycznych dotyczących opieki nad pacjentem chorującym na astmę i z niskiej świadomości społecznej choroby, oraz z niedostatków w organizacji opieki zdrowotnej nienadążającej za gwałtownym wzrostem liczby chorych na astmę. Polska nie jest odosobniona ze swoimi problemami. Astma stanowi poważny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny nowoczesnego świata. Z tego powodu podejmowanych jest wiele inicjatyw na poziomie międzynarodowym.

Pod auspicjami WHO powstała GINA, która zrzesza ekspertów z całego świata opracowujących wytyczne opieki nad chorymi na astmę w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. Z wytycznych tych korzystają lekarze na całym świecie, również w Polsce. Problemem jest jednak wprowadzanie tych wytycznych w codzienną praktykę lekarską. Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy – POLASTMA na przenieść teorię do praktyki.  Jest zgodny z Deklaracją Brukselską i jej 10 punktowym planem przygotowanym przez uczestników spotkania „Summit for Change in Asthma Management” w Parlamencie Europejskim. Zaleca ona państwom członkowskim Unii tworzenie zintegrowanych programów postępowania w przypadku astmy.” – dodaje Prof. Piotr Kuna

Program jest zaplanowany na 10 lat. W tym czasie, poprzez szereg aktywności ma zwiększyć się świadomość społeczną o astmie, zwiększyć wczesną wykrywalność choroby, poprawić kontrolę choroby, wprowadzić zmiany w organizacji opieki nad chorymi poprawiające dostępność chorych do leczenia i podnieść poziom świadczonych usług zdrowotnych do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Więcej o astmie i Narodowym Programie Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy – POLASTMA dowiesz się na www.mojaastma.org.pl