Zaproszenie na ECAP 2008 – Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce

Zaproszenie na ECAP 2008 – Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce

Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października (piątek) o godz. 9.00 w Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Żwirki i Wigury  61, w Warszawie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną aktualne dane dotyczące występowania chorób alergicznych i astmy w  oraz czynniki warunkujące występowanie zachorowalności na te schorzenia, jak również standardy postępowania w schorzeniach alergicznych.

Podczas spotkania Polskie Towarzystwo Alergologiczne przedstawi Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy.

Gośćmi spotkania będą: Prof. Piotr Kuna – Prezydent PTA, Prof. Bolesław Samoliński, Prof. Jerzy Kruszewski – Konsultant Krajowy ds. Alergologii, Prof. Peter Burney, Dr Deborah Jarvis , Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, wiele osobistości środowiska medycznego oraz czołowi polscy politycy odpowiedzialni za system opieki zdrowotnej, w tym Minister Zdrowia – Ewa Kopacz.

Program Konferencji:

9:00 – 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20     Otwarcie Konferencji

Prowadzący: Prof. dr hab. Jerzy Kruszewski, Prof. dr hab. Bolesław Samoliński

Wstęp: Prof. dr hab. Jerzy Kruszewski, Prof. dr hab. Bolesław Samoliński

Wystąpienie: Ministra Zdrowia

Wystąpienie: Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10:20 -10:45      Wystąpienie przedstawiciela ECRHS – Prof. dr hab. Peter Burney

10:45 – 11:45     Badanie ECAP

Wyniki badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) – referuje

zespół ECAP pod kierunkiem Prof. B. Samolińskiego

11:45 – 12:15     Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy Polskiego

Towarzystwa Alergologicznego – Prof. dr hab. Piotr Kuna

12:15 – 12:30     Dyskusja

12:30 – 13:00     Przerwa kawowa / Konferencja Prasowa

13:00 – 13:20    Badania alergii i astmy w Polsce na tle epidemiologii światowej

– Prof. dr hab. Jerzy Kruszewski

13:20 – 13:50    Wystąpienie członków parlamentu europejskiego

13:50 – 14:50    Przerwa obiadowa

14:50 – 16:30     Dyskusja nad problematyką alergii i astmy w Polsce

Moderatorzy: Prof. dr hab. Jerzy Kruszewski, Prof. dr hab. Piotr Kuna, Prof. dr hab. Bolesław Samoliński

Uczestnicy: Prof. dr hab. Anna Bodzenta-Łukaszyk, Prof. dr hab. Anna Bręborowicz, Prof. dr hab. Andrzej Emeryk, dr hab. Radosław Gawlik, Prof. dr hab. Paweł Górski, Prof. dr hab. Ewa Jassem, Prof. dr hab. Marek Kowalski, Prof. dr hab. Ryszard Kurzawa, Prof. dr hab. Jerzy Liebhart, Prof. dr hab. Grzegorz Lis, Prof. dr hab. Barbara Rogala, Prof. dr hab. Wojciech Silny, Prof. dr hab. Andrzej Szpak