Jubileusz Kurzawiady – „Postępy w alergologii i pneumonologii”

Jubileusz Kurzawiady – „Postępy w alergologii i pneumonologii”

W dniach 13 – 15 listopada 2008 r. w Krakowie odbyło się jubileuszowe XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Postępy w alergologii  i pneumonologii” zwane „Kurzawiadą” pod przewodnictwem Prof. Ryszarda Kurzawy i patronatem Prof. Jerzego Kruszewskiego.

Celem konferencji było podsumowanie postępu wiedzy jaki nastąpił w alergologii i dziedzinach pokrewnych w minionym roku. Program naukowy tegorocznego Sympozjum obejmował Sesję pod patronatem Sekcji Astmologicznej PTChP, dziewięć Sesji naukowych, przygotowanych w ramach grantów naukowo – szkoleniowych poszczególnych Firm oraz Sesję interaktywną pod patronatem Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk, trzy Gorące Tematy oraz trzy Spotkania z Ekspertem.

Konferencji towarzyszyły również imprezy towarzyskie i artystyczne w tym Gala Operetkowo – Musicalowa „Amigos para sempre” w wykonaniu wybitnych polskich artystów, z muzyką orkiestry Straussowskiej „Obligato”.

Na tym Sympozjum nie mogło również zabraknąć Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, które promowało swoje przyszłoroczne inicjatywy.

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.