Nowoczesna Alergologia we Wrocławiu

Nowoczesna Alergologia we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne ma zaszczyt zaprosić Państwa na przedostatnie już spotkanie jesiennego cyklu Podyplomowej Szkoły PTA pt. „Nowoczesna Alergologia”, które odbędzie się 22 listopada 2008 roku (sobota) o godzinie 8.30 w Hotelu Mercure Panorama na pl. Dominikańskim 1 we Wrocławiu.

Celem naszych spotkań jest dostarczenie uczestnikom najnowszej wiedzy alergologicznej, przekazanie praktycznych informacji oraz wskazanie zagrożeń dla pacjenta w codziennej praktyce lekarskiej. O alergiach w Polsce nie mówi się odpowiednio dużo w proporcji do znaczenia tych chorób, na które cierpi co druga osoba w Polsce. Największym problemem pozostaje wczesna diagnoza alergii, wczesne leczenie i nietypowe postacie alergii. Spotkania Podyplomowej Szkoły PTA adresowane są przede wszystkim lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – lekarzy rodzinnych i pediatrów, jako że oni pierwsi i najczęściej stykają się z chorymi. Zapraszamy również serdecznie lekarzy pulmonologów, laryngologów, dermatologów oraz okulistów.

Program spotkania:

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.05 Otwarcie konferencji

9.05-9.35 Aerozoloterapia: nowe leki, nowe inhalatory

Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk, Lublin

9.40-9.45 Prezentacja firmy Berlin Chemie – Leczenie inhalacyjne – czego nie można lekceważyć?

9.45-10.15 Nowoczesne podejście do terapii przeciwhistaminowej

Prof. dr hab. med. Marek Jutel, Wrocław

10.20-10.50 Fenotypy astmy – droga do skuteczniejszej terapii

Prof. dr hab. med. Piotr Kuna, Łódź

10.55-11.00 Prezentacja firmy GSK – Avamys – nowy lek w alergicznym nieżycie nosa

11.00-11.30 Miejsce glikokortykosteroidów w leczeniu alergicznego nieżytu nosa według wytycznych ARIA

Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński, Warszawa

11.35-12.05 Przerwa na kawę

12.05-12.35 Immunoterapia alergenowi – co wiemy na pewno?

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala, Zabrze

12.40-12.45 Prezentacja firmy UCB Pharma – XYZAL – od farmakokinetyki do skuteczności klinicznej

12.45-13.15 Specyfikacja zastosowania nowoczesnych leków przeciwhistaminowych we współczesnym lecznictwie dermatologicznym

Prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka – Operacz, Poznań

12.20-13.50 Bezpieczeństwo oraz nowe podejście leczenia AZS inhibitorami kalcyneuryny

Dr hab. med. Joanna Narbutt, Łódź

13.55-14.25 Alergie oczu jesienią

Dr Anna Groblewska, Łódź

14.30-14.35 Zamknięcie Sympozjum

Po każdym z wykładów przewidziana jest 5 min. dyskusja.

Za udział w sympozjum przyznawane będą punkty edukacyjne.

Więcej na temat spotkań szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dowiesz się na www.pta.med.pl w zakładce szkolenia.