Czym jest POLASTMA? – zajrzyj na www.mojaastma.org.pl

Czym jest POLASTMA? – zajrzyj na www.mojaastma.org.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania naszego nowego portalu www.mojaastma.org.pl, który powstał w ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy POLASTMA.

Portal w całości poświęcony jest problematyce astmy oskrzelowej. Podstawą jego działań jest szeroko prowadzona edukacja, zarówno wśród społeczeństwa, jak i w samym środowisku medycznym, która ma na celu zwiększenie świadomości społecznej o astmie, zwiększenie wczesnej wykrywalność choroby, poprawienie kontroli choroby  pośród chorych na astmę w Polsce, gdzie ponad 4 miliony osób cierpi z powodu astmy.

W efekcie, portal został podzielony na pięć głównych kategorii – „Aktualności“, „Astma“, „Narodowy Program“, „Konferencje i eventyoraz Kampanie. Taki podział pozwolił na prezentację dużej ilości informacji dotyczących problematyki astmy z zachowaniem odpowiedniej przejrzystości stron i dostosowaniem zawartości do zainteresowań poszczególnych odbiorców.

Portal jest wizytówką Narodowego Programu wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie poprawy opieki nad chorymi na astmę. Celem programu jest wczesne wykrywanie astmy i poprawa kontroli przebiegu choroby w tym zmniejszenie liczby dni hospitalizacji z powodu astmy, zmniejszenie śmiertelności z powodu astmy, zmniejszenie liczby osób niezdolnych do pracy zawodowej z powodu astmy, wzrost stosowania leków przeciwzapalnych w stosunku do leków objawowych, zmniejszenie liczby chorych z ciężką niekontrolowaną astmą oskrzelową, a także zapobieganie powikłaniom choroby i stosowanej terapii, wzrost świadomości społecznej dotyczącej problemów związanych z astmą i zmniejszenie całkowitych kosztów opieki nad chorymi na astmę.

Mamy nadzieję, że nasz nowy portal spełni Państwa oczekiwania, pozwoli przybliżyć tematykę astmy oskrzelowej i zapoznać się z nową inicjatywą Polskiego Towarzystwa Alergologicznego jaką jest Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy – POLASTMA.