Nowoczesna alergologia – w sam raz na wiosnę

Nowoczesna alergologia – w sam raz na wiosnę

Polskie Towarzystwo Alergologiczne zaprasza serdecznie na pierwsze spotkanie wiosennego cyklu Podyplomowej Szkoły PTA pt. „Nowoczesna Alergologia”, które odbędzie się 4 kwietnia 2008 roku (sobota). Start – godzina 8.30 w Hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie.

Tradycyjnie Podyplomowa Szkoła będzie poświęcona najnowszym metodom w leczeniu alergii, przekazaniu dobrych praktyk w postępowaniu z chorym oraz radzenia sobie z  ewentualnymi problemami jakie mogą się pojawić w leczeniu alergii. Podyplomowa Szkoła jest odpowiedzią na rosnącą liczbę osób cierpiących na alergie różnego rodzaju, z astmą włącznie. Rosnąca liczba chorych oznacza również zaangażowanie większej liczby lekarzy – zwłaszcza pediatrów i specjalistów medycyny rodzinnej. Tematyka Podyplomowej Szkoły jest kierowana także do innych lekarzy stykających się z astmą i alergiami w swojej codziennej praktyce – pulmonologów, laryngologów, dermatologów oraz okulistów.

Program Podyplomowej Szkoły:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.10 Powitanie Gości. Rozpoczęcie Konferencji

9.10 – 10.05 Sesja I Nowoczesna terapia alergicznych nieżytów nosa i pokrzywek

– Leki przeciwhistaminowe – pierwsza linia terapii alergicznego nieżytu nosa.

Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński, Warszawa, 25 min

– Nowoczesne zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego w pokrzywce.

Dr hab. med. Joanna Narbutt, Łódź, 25 min

10.00 – 10.05 Dyskusja

10.05 – 10.10 Prezentacja firmy UCB,  XYZAL-od farmakokinetyki do skuteczności klinicznej

10.10 – 11.05 SESJA II Standardy leczenia chorób alergicznych w Polsce

– Jak skuteczniej leczyć astmę w świetle obowiązujących standardów i najnowszych odkryć

naukowych – program Polastma.

Prof. dr hab. med. Piotr Kuna, Łódź, 25 min

– Znaczenie wyników badan epidemiologicznych (ECAP) dla planowania standardów

leczenia chorób alergicznych nosa.

Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński, Warszawa, 25 min

11.00 – 11.05 Dyskusja

11.05 – 11.10 Prezentacja firmy GSK

11.10 – 12.10 Sesja III Astma – wybrane trudne problemy?

– Czy trzeba różnicować POChP i astmę?

Dr hab. med. Andrzej Chciałowski, Warszawa, 25 min

– Sterydofobia – dlaczego ciągle występuje i czy ma uzasadnienie?

Dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska, Wrocław, 25 min

12.00 – 12.10 Dyskusja

12.10 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 SESJA IV Od infekcji do alergii

– Racjonalna antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego.

Prof. dr hab. med. Adam Antczak, Łódź, 25 min

– Co oznacza nowoczesne podejście do terapii lekami przeciwhistaminowymi?

Prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski, Warszawa, 25 min

13.50 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 SESJA V Postępowanie przyczynowe w chorobach alergicznych

– Współczesne możliwości prewencji chorób alergicznych.

Prof. dr hab. med. Marek Kulus, Warszawa, 25 min

– Epidemiologia, diagnostyka i terapia alergicznych chorób oczu.

Dr n. med. Małgorzata Zdzieszyńska, Łódź, 25 min

14.50 – 15.00 Dyskusja

15.00 – 15.10 Zakończenie Sympozjum

Za udział w sympozjum przyznawane będą punkty edukacyjne.

Więcej na temat spotkań szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dowiesz się na www.pta.med.pl w zakładce szkolenia.