XXVIII Kongres EAACI bije rekordy

XXVIII Kongres EAACI bije rekordy

W dniach 6-10 czerwca 2009 roku w Warszawie odbył się XXVIII Kongres EAACI. Warszawskie spotkanie światowych autorytetów alergologii oraz dziedzin pokrewnych takich jak pediatria, dermatologia, otolaryngologia czy immunologia pobiło dotychczasowe rekordy zainteresowania. Organizatorzy szacują liczbę uczestników na ponad 6000 osób, z czego z naszego kraju na ponad 500 osób.

O randze Kongresu świadczą najlepiej liczby – swoje dokonania i odkrycia przedstawiło ponad 300 wykładowców z 42 krajów, odbyło się 7 sesji plenarnych, 80 sesji naukowych oraz wiele warsztatów szkoleniowych, kursów dla pielęgniarek oraz sesji plakatowych. Na Kongres przesłano ponad 1500 abstraktów, z czego około 150 z polskich ośrodków. Z dokonaniami alergologii i dziedzin pokrewnych można było się zapoznać również na 43 stoiskach wystawowych. W organizacji Kongresu w ramach Lokalnego Komitetu Organizacyjnego uczestniczyło również Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Rangę XXVIII Kongresu EAACI podniosła wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który wystąpił podczas uroczystego otwarcia Kongresu. Ponadto Prezydent uhonorował wysokimi odznaczeniami osoby zasłużone dla rozwoju alergologii – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia otrzymał prof. Andrzej Szczeklik, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – prof. Ryszard Kurzawa; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – prof. Anna Bręborowicz i prof. Paweł Gorski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – prof. Ryszarda Chazan i prof. Marek Kowalski, Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej – prof. Paul Basiel van Cauwenberge oraz prof. Jean Julien Bousquet. Podczas ceremonii otwarcia goście Kongresu mieli okazję zapoznać się z tradycyjnymi polskimi tańcami i pieśniami zaprezentowanymi przez zespół „Mazowsze”. Dalsza część ceremonii otwarcia miała miejsce w arkadach Zamku Królewskiego.

Program naukowy Kongresu koncentrował się wokół problematyki występującego powszechnie w Europie wzrostu zachorowań na choroby alergiczne, a także alergii pokarmowych i alergii na leki. Ponadto położono silny nacisk na interdyscyplinarność w leczeniu i diagnostyce alergii wraz z uwarunkowaniami geograficznymi i populacyjnymi w kontekście postępowania z chorobami alergicznymi. Celem Kongresu było także wskazanie możliwość kontroli astmy i alergii przez lekarzy jak i samych chorych. Dowodem na to mogą być przykłady osób cierpiących na te choroby, ale prowadzące bardzo aktywny psychofizycznie tryb życia – 10% zawodowych sportowców cierpi na astmę, zaś aż 30% ma stwierdzoną alergię. Mimo tych dolegliwości, na olimpiadzie w Pekinie, dzięki kontroli i prawidłowemu leczeniu tych chorób, mieli oni takie same szanse na medale jak ich zdrowi koledzy.

W Kongresie EAACI uczestniczyło również wielu przedstawicieli nauk medycznych z innych kontynentów. Dużą popularnością cieszyły się stoiska krajowych stowarzyszeń i organizacji alergologicznych. Wśród nich nie mogło również zabraknąć Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Warto wspomnieć, iż Polska po raz pierwszy gościła Kongres EAACI będący jedną z największych konferencji naukowych na świecie. Była to doskonała promocja polskiej nauki wśród zagranicznych gości oraz Warszawy jako gospodarza Kongresu. Za rok odbędzie się już XXIX Kongres EAACI – tym razem w Londynie.

Specjalnymi gośćmi warszawskiego kongresu EAACI 2009 były:
• Światowa Organizacja Alergii (WAO)
• Europejska Sieć Doskonałości w Alergologii i Astmie (GA 2 LEN)
• Narodowy Instytut Alergii i Chorób Infekcyjnych, USA (NIAID, NIH)
• Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunologii (AAAAI)
• INTERASMA
• Europejskie Towarzystwo Wyprysku Kontaktowego (ESCD)
• Instytut Badań Immunologicznych z Nowej Anglii, USA (IRINE).