Monthly Archives: Sierpień 2009

Wyprzedź jesienny atak astmy

Wczesna jesień to dla dzieci chorujących na astmę jeden z najtrudniejszych okresów w roku. Powrót do przedszkola czy szkoły wiąże się z ponowną ekspozycją na alergeny, z którymi dziecko nie miało kontaktu podczas wakacji. Skutki w postaci nasilenia objawów astmy są widoczne niemal natychmiast. We wrześniu ma miejsce od 20 do 25% z całorocznej liczby

Genetyka kluczem do patogenezy astmy

Polskie Towarzystwo Alergologiczne w ramach Programu POLASTMA objęło patronat nad projektem naukowym, którego celem jest identyfikacja genetycznego podłoża astmy – zwłaszcza w jej ciężkiej postaci. Przedmiotem zainteresowania badaczy będzie również genetyczne uwarunkowanie oporności na stosowane leczenie.

POLASTMA w GARD

Program POLASTMA wkracza na międzynarodowe pole walki z astmą. W trakcie czwartego spotkania GARD – Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (Światowego Sojuszu Walki z Chorobami Układu Oddechowego), które miało miejsce w dniach 13-16 czerwca w Rzymie nastąpiło oficjalne przystąpienie Programu POLASTMA do struktur i inicjatyw GARD.