POLASTMA w GARD

POLASTMA w GARD

Program POLASTMA wkracza na międzynarodowe pole walki z astmą. W trakcie czwartego spotkania GARD – Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (Światowego Sojuszu Walki z Chorobami Układu Oddechowego), które miało miejsce w dniach 13-16 czerwca w Rzymie nastąpiło oficjalne przystąpienie Programu POLASTMA do struktur i inicjatyw GARD.

GARD jest odpowiedzią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na narastający problem chorób układu oddechowego. Powstał on w 2006 roku łącząc instytucje i organizacje działające w sferze szeroko pojętej walki z chorobami układu oddechowego.

Przyjęcie do GARD było jednym z celów twórców Programu POLASTMA, gdyż stanowi to nobilitację Programu na arenie międzynarodowej oraz pozwala na koordynację jego działań w ramach światowego przeciwdziałania postępowi chorób układu oddechowego. O randze GARD świadczy przede wszystkim fakt, że działa on pod auspicjami WHO i tym samym POLASTMA otrzymuje najwyższą legitymizację dla swoich działań.

Uczestnictwo w GARD umożliwia także wymianę doświadczeń z innymi instytucjami i organizacjami partycypującymi w jego działalności, co wpłynie na efektywność Programu POLASTMA. Ponadto zagraniczne inicjatywy będą mogły skorzystać z polskich wzorców w diagnostyce i leczeniu astmy.
Więcej informacji o Programie POLASTMA znajdą Państwo na stronie www.mojaastma.org.pl.