X Kongres PTA – coraz bliżej

X Kongres PTA – coraz bliżej

Już tylko dni dzielą nas od X Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego „Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych w Polsce – nowe trendy”, który odbędzie się w dniach 7-10 października 2009 roku, w Bydgoszczy.

Choroby alergiczne stały się obecnie najważniejszym problemem zdrowia publicznego w Polsce. Ostatnie badania epidemiologiczne udowodniły, że odsetek osób chorujących na choroby alergiczne w Polsce jest najwyższy na świecie. Alergia sprzyja innym chorobom i upośledza jakość życia. Według wspomnianych badań epidemiologicznych połowa społeczeństwa w Polsce ma chorobę alergiczną, a alergie są najczęstszą przyczyną zachorowań od narodzin do 40 roku życia. O chorobach alergicznych w Polsce nie mówi się odpowiednio dużo w proporcji do znaczenia tych chorób. Największym problemem pozostaje wczesna diagnoza alergii, wczesne leczenie i nietypowe postacie alergii.

Od ubiegłego roku przybyło nam w Polsce około 300 tysięcy chorych na alergie, ale zaledwie 30 lekarzy specjalistów. Nadal o alergiach nie mówi się w Polsce odpowiednio dużo w proporcji do znaczenia tych chorób, na które cierpi prawie, co druga osoba w Polsce. Największym problemem pozostaje wczesna diagnoza alergii, wczesne leczenie i nietypowe postacie alergii, którymi bardzo niewielu lekarzy się chce zajmować, a także zbyt mała liczba chorych leczonych immunoterapią – mówi prof. Piotr Kuna – Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologiczne

Celem Kongresu jest dostarczenie uczestnikom najnowszej wiedzy alergologicznej, przekazanie praktycznych informacji a przede wszystkim stworzenie dobrych warunków i atmosfery do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń między uczestnikami Kongresu. Ponadto ma on za zadanie dostarczać nowoczesną i najnowszą wiedzę medyczną, która ma oparcie zarówno w nauce, jak i w praktyce klinicznej. Co roku w alergologii mamy mnóstwo nowości, czasem wręcz rewolucyjnych zmian, które PTA pragnie przekazać uczestnikom, stąd motto Kongresu „Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych – nowe trendy”.

X Kongres cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony lekarzy alergologów, jak i lekarzy innych specjalności. Do tej pory wpłynęło do nas ponad 120 abstraktów i doniesień oryginalnych. Spodziewamy się ponad 1500 uczestników, w tym również gości z zagranicy, którzy w ciągu 4 dni Kongresu będą uczestniczyć w ponad 20 sesjach naukowo – szkoleniowych. Kongres będzie gościł blisko 70 wybitnych wykładowców z Polski oraz zagranicy, którzy przedstawią najnowsze wytyczne oraz ogólnoświatowe standardy leczenia i diagnostyki chorób alergicznych– mówi prof. Zbigniew Bartuzi, Prezydent X Kongresu PTA.

Program naukowy Kongresu dostępny jest pod adresem http://www.pta.med.pl/index.php?o=136

Choroby alergiczne wcześnie rozpoznane i prawidłowo leczone pozwalają żyć zupełnie normalnie – pacjent nie ma objawów choroby, prowadzi aktywne życie, ma zachowaną dobrą wydolność wysiłkową, może bez przeszkód pracować i uczyć się, nie wymaga doraźnej pomocy medycznej. Wczesne wysunięcie podejrzenia choroby alergicznej lub astmy i rozważenie celowości ewentualnej dalszej diagnostyki odbywa się właśnie w gabinetach lekarzy medycyny rodzinnej, a nie u specjalistów – dodaje prof. Piotr Kuna

Dlatego też, by wyjść naprzeciw potrzebom środowiska lekarskiego związanymi z edukacją w zakresie chorób alergicznych i astmy Polskie Towarzystwo Alergologiczne przygotowało specjalny jednodniowy cykl sympozjów naukowych podejmujących tematykę alergologii kierowanych do specjalistów medycyny rodzinnej, który odbędzie się w dniu 10 października 2009 roku w Bydgoszczy (sobota) w trakcie X Kongresu PTA.
Najwybitniejsi polscy eksperci z zakresu alergologii będą prowadzić wykłady i dyskusje na temat diagnostyki, rozpoznania, leczenia i kontroli chorób alergicznych. Będą one dedykowane specjalnie dla lekarzy medycyny rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem ich doświadczeń w postępowaniu z chorobami alergicznymi.

Program oraz szczegółowe informacje dotyczące Sympozjum dla Medycyny Rodzinnej są dostępne pod tym adresem – http://www.pta.med.pl/index.php?o=137

Do zobaczenia w Bydgoszczy!