EAACI 2010 już niedługo

EAACI 2010 już niedługo

W dniach 5-9 czerwca 2010 roku odbędzie się w Londynie XXIX Kongres Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej (EAACI), w której strukturach działa również Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Siedzibą Kongresu londyńskie Centrum Konferencyjne ExCel.

Warszawski Kongres EAACI był jedną z najważniejszych konferencji na świecie w 2009 roku. Natomiast już teraz można powiedzieć, że XXIX Kongres EAACI będzie jednym z największych wydarzeń naukowych 2010 roku. Organizatorzy spodziewają się blisko 8000 gości z całego świata. Wykłady, prezentacje i warsztaty poprowadzi ponad 200 ekspertów. Program naukowy obejmuje 7 sesji plenarnych, 42 sympozja, 15 warsztatów, ponad 8 sponsorowanych sympozjów i innych aktywności konferencyjnych. Daje to łącznie ponad 120 spotkań naukowych poruszających niemal każdy aspekt diagnostyki i leczenia chorób alergicznych.

Warto wspomnieć, iż w skład Komitetu Naukowego XXIX Kongresu EAACI wchodzi Prof. M. L. Kowalski. Wśród wykładowców również nie może zabraknąć również członków PTA – oprócz wystąpień wspomnianego już Prof. M. L. Kowalskiego, aktualny Program Kongresu obejmuje wykłady Prof. M. Jutela oraz Dr hab. Radosława Śpiewaka.

Szczegóły dotyczące XXIX Kongresu EAACI znajdą Państwo pod tym adresem – http://eaaci2010.aimit.se.