Immunoterapia alergenowa – już za nami

Immunoterapia alergenowa – już za nami

W dniach 25-27 marca 2010 roku odbyło się VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Immunoterapia alergenowa”, zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Uczestników Sympozjum gościł wiślański Hotel Stok.

W Sympozjum brało udział ponad 300 lekarzy z terenu całego kraju. Wykłady naukowe poprowadzili znakomici specjaliści w dziedzinie alergologii, pneumonologii oraz immunologii klinicznej. Przedstawionych zostało wiele najnowszych osiągnięć oraz aktualnych danych dotyczących praktycznego aspektu immunoterapii alergenowej. Sympozjum rozpoczęło się od sesji inauguracyjnej „Astma i sport, nawet wyczynowy”. Kolejne sesje Sympozjum dotyczyły problemów praktycznego wykorzystania immunoterapii w procesie leczenia chorych. Wiele wystąpień było poświęconych zagadnieniu bezpieczeństwa i skuteczności tej metody w porównaniu do innych terapii leczenia alergii.

Na Sympozjum nie mogło również zabraknąć Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, które promowało swoje tegoroczne inicjatywy – III Konferencję Szkoleniową, która odbędzie się dniach 21-24 kwietnia 2010 roku oraz II Forum Kliniczne w dniach 8-11 września 2010 roku.