III Konferencja Szkoleniowa kolejnym sukcesem PTA

III Konferencja Szkoleniowa kolejnym sukcesem PTA

III Konferencja Szkoleniowa w zgodnej opinii uczestników okazała się sukcesem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Spotkanie, które odbyło się w dniach 21-24 kwietnia 2010 roku w Hotelu Gołębiewski w Wiśle było jedną z największych konferencji medycznych w Polsce – brało w niej udział blisko 1500 uczestników, ponad 50 wykładowców oraz kilkudziesięciu wystawców.

Hasło III Konferencji Szkoleniowej – „Choroby Alergiczne – od Pediatrii do Geriatrii” odzwierciedla rosnące znaczenia alergii we współczesnej medycynie. Z roku na rok przybywa chorób alergicznych, ale i także chorych na alergie – bez względu na ich wiek czy wykonywany zawód. Wzrost liczby chorych wymaga podejmowania kolejnych skutecznych działań, które poprawią jakość ich życia. Temu celowi poświęcone są Konferencje Szkoleniowe PTA. Ich zaletą jest interdyscyplinarność. Lekarze różnych specjalności – poza alergologami także laryngolodzy, pulmonolodzy, dermatolodzy, pediatrzy, okuliści – mogą zapoznać się z propozycjami sposobów leczenia chorób z którymi stykają się w swojej codziennej praktyce.

Wśród najciekawszych tematów III Konferencji należy wymienić te, które są najbardziej palącym problemem współczesnej alergologii – alergii na leki, alergii pokarmowej. Wykład dotyczący tego zagadnienia przedstawiony przez prof. Annę Węgrzyn-Nowak z Nowego Jorku wzbudził szeroką dyskusję uczestników. Bardzo ciekawe były prezentacje omawiające m.in. powiązanie epidemii astmy i otyłości u najmłodszych chorych, wyboru odpowiedniego rodzaju dyscypliny sportu dla chorych na astmę, cenne praktycznie omówienie pozagenomowego działania steroidów, skuteczność immunoterapii swoistej w leczeniu alergii. Szczególnie istotne były tematy związane ze współpracą pacjent-lekarz w procesie leczenia chorób alergicznych. Wymagają one bowiem wiele samodyscypliny ze strony chorego oraz zaufania do lekarza. Motywem przewodnim sesji „Chory i lekarz w procesie leczenia – razem czy osobno?” był właśnie proces wzbudzenia zaufania u pacjenta do metod leczenia jego choroby. Nowością tegorocznej Konferencji PTA była formuła wideokonferencji. W ten sposób swój wykład, bezpośrednio ze Szwecji, zaprezentował prof. Jan Lötvall, Prezydent Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej (EAACI).

Novum III Konferencji były również gorące tematy alergologii tzw. „hot topic” koncentrujące się wokół tematyki wytycznych leczenia astmy, które stanowią dla lekarzy jedno z podstawowych narzędzi w jej diagnostyce i leczeniu. Dużym powodzeniem cieszyły się także warsztaty szkoleniowe – wśród nich zwłaszcza warsztaty Sekcji Młodych PTA, zorganizowane po raz pierwszy, w czasie których młodzi członkowie PTA prezentowali swoje badania i osiągnięcia. Zainteresowanie wzbudził szczególnie wykład, opisujący przypadki błędnego rozpoznania astmy. Również Sesje Sekcji Problemowych działających w obrębie PTA stanowiły cenną merytorycznie część Konferencji, a wśród nich Sesja omawiająca trudny problem diagnostyki niedoborów immunologicznych, bardzo dydaktyczna Sesja Dermatologiczna i Sesja omawiająca zagadnienia alergii oczu.

Za rok – również w Wiśle – odbędzie się IV Konferencja Szkoleniowa PTA, natomiast już teraz zapraszamy Państwa do udziału w II Forum Klinicznym Ekspertów organizowanym w ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy POLASTMA, które odbędzie się w Ossie w dniach 8-11 września 2010 roku.