Pokonać astmę – II Forum Kliniczne Ekspertów

Pokonać astmę – II Forum Kliniczne Ekspertów

W dniach 8-11 września 2010 roku w Hotelu Ossa koło Rawy Mazowieckiej odbędzie się II Kliniczne Forum Ekspertów „Standardy w Astmie – Diagnostyka i Leczenie”, kontynuujące cykl spotkań specjalistów zajmujących się zagadnieniem astmy. Forum organizowane jest w ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy POLASTMA.

Program POLASTMA prowadzony jest z myślą o całym społeczeństwie. Cel programu to edukacja oraz pokazanie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy medycznej wśród lekarzy specjalistów oraz wskazanie sposobów skutecznej kontroli astmy u cierpiących na nią osób. Takie działania mają poprawić jakość leczenia chorych na astmę.

W Polsce na astmę choruje ok. 4 miliony ludzi. Z astmą najczęściej walczą mieszkańcy dużych miast, gdzie astma występuje 3 razy częściej niż na wsiach. Z badań epidemiologicznych wynika, że 50% osób dorosłych i aż 70% dzieci z objawami astmy nie ma postawionego właściwego rozpoznania. Astma jest obecnie chorobą nieuleczalną, ale prawidłowo leczona nie przeszkadza w życiu codziennym. Rosnąca liczba chorych na astmę uzasadnia konieczność organizowania spotkań poświęconych tej tematyce.

Tegoroczne wykłady, prezentacje i szkolenia w ramach Forum dotyczyć będą najnowszych metod i osiągnięć w leczeniu astmy oskrzelowej. Zostaną przedstawione sposoby ich praktycznego wykorzystania w codziennej diagnostyce i terapii tej choroby. II Forum Kliniczne będzie skierowane nie tylko do alergologów – tematyka Forum może zainteresować wszystkich lekarzy stykających się w swojej codziennej praktyce z astmą, m. in. pediatrów, pulmonologów oraz laryngologów.

Szczegóły dotyczące II Forum Klinicznego będziemy Państwu prezentować na stronie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego www.pta.med.pl. Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy POLASTMA – www.mojaastma.org.pl, gdzie znajdą Państwo informacje o strukturze i założeniach POLASTMY.

Mamy nadzieję, że II Forum Kliniczne spełni Państwa oczekiwania i pozwoli na poszerzenie wiedzy dotyczącej diagnostyki astmy. Otwarcie na nowe możliwości w postępowaniu z astmą spowoduje poprawę jakości życia i leczenia chorych na astmę.