Monachium będzie gospodarzem 4 Międzynarodowego Sympozjum Alergologii Molekularnej (ISMA), które odbędzie się dniach 29-31 października 2010 roku. Sympozjum, organizowane pod auspicjami Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), jest rozwinięciem mini-kongresów ISMA, które odbywały się w latach 2006, 2007 (Rzym) i 2008 (Salzburg). Sukcesy poprzednich edycji zachęciły EAACI do rozwinięcia koncepcji mini-kongresu w sympozjum o randze międzynarodowej.

Sympozjum ISMA poświęcone jest tematyce podstawowej i klinicznej alergologii molekularnej, która bada molekularne zasady immunologicznej odpowiedzi na alergen. Alergologia molekularna koordynuje wysiłki specjalistów medycyny i biologii w celu poznania mechanizmów reakcji alergicznej oraz najlepszych sposób jej zapobiegania i kontroli. Jak zwykle podczas konferencji i sympozjów medycznych, celem organizatorów ISMA jest przedstawienie teorii nt. alergologii molekularnej w taki sposób by wykorzystać ją w codziennej praktyce lekarskiej. Spotkanie ma również pobudzić dyskusje nad molekularnymi podstawami alergii oraz dać impuls do nowych badań poświęconych tej tematyce. Program naukowy ISMA obejmuje takie zagadnienia jak molekuły w alergii pokarmowej, strukturalna i funkcjonalna biologia alergenów, alergologia molekularna w immunoterapii.

Sympozjum Alergologii Molekularnej ISMA jest także szansą dla chorych na alergie – to właśnie takie spotkania są miejscem, gdzie powstają pomysły nowych i skuteczniejszych metod leczenia coraz powszechniej występujących alergii.

Szczegółowy program Sympozjum ISMA jest dostępny pod tym adresem – www.eaaci-isma2010.com/index.htm