Tydzień po II Klinicznym Forum Ekspertów w Ossie odbędzie się światowa konferencja poświęcona tematyce diagnostyki i leczenia chorób płuc. Spotkanie, które będzie miało miejsce w dniach 18-22 września 2010 roku w Barcelonie, organizowane jest przez European Respiratory Society (ERS).

European Respiratory Society istnieje od 20 lat. W tym czasie jego flagowy, coroczny Kongres stał się jednym z najważniejszych wydarzeń światowej medycyny – ubiegłoroczne spotkanie w Wiedniu zgromadziło niemal 19 000 uczestników ze 120 krajów świata. Organizatorzy w tym roku spodziewają się w Barcelonie przekroczenia tych liczb.

Warto zauważyć, że ten Kongres będzie wyjątkowy nie tylko ze względu na rocznicę powstania ERS. Rok 2010 został ogłoszony przez Forum Międzynarodowych Towarzystw Chorób Oddechowych (The Forum of International Respiratory Societies – FIRS) Rokiem Płuca. Ta inicjatywa ma zwrócić uwagę władzom państwowym i samorządowym na zagadnienie oraz znaczenie chorób płuc – w tym również astmy – na system opieki zdrowotnej. Inicjatywy oraz aktywności podejmowane w ciągu Roku Płuc mają przypominać jak wiele jest jeszcze do zrobienia w aspekcie prawidłowej kontroli, a przede wszystkim zapobieganiu chorobom płuc.

Sesje i warsztaty Kongresu ERS będą poświęcone m.in. onkologii płuc, pediatrycznym aspektom leczenia chorób płuc, epidemiologii chorób płuc. Wśród zagadnień dotyczących astmy można wymienić takiej jak: astma a sport, alergie pokarmowe a astma, leczenie i diagnostyka zaostrzeń astmy.