II Kliniczne Forum Ekspertów, czyli o astmie w Polsce i na świecie

II Kliniczne Forum Ekspertów, czyli o astmie w Polsce i na świecie

W dniach 8-11 września 2010 roku w Ossie odbyło się już drugie Kliniczne Forum Ekspertów, organizowane w ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy POLASTMA. Forum, które odbywało się pod hasłem „Standardy w Astmie – Diagnostyka i Leczenie” zgromadziło specjalistów zajmujących się procesem diagnostyki i leczenia astmy, którzy przedstawiali osiągnięcia nauki w tym zakresie.

Idea Klinicznego Forum Ekspertów narodziła się pod wpływem danych o dynamicznym wzroście liczby chorych na astmę w naszym społeczeństwie. Na astmę cierpi średnio co dziesiąty Polak, ale tylko trzech z nich wie o tym i jest prawidłowo leczona. Pozostali żyją z nieleczoną astmą lub też są leczeni z rozpoznaniem innej niż astma choroby. Wielu lekarzy mimo prawidłowego rozpoznania choroby stosuje jednak niewłaściwe leki, co dodatkowo pogłębia dolegliwości chorych na astmę. Źle lub w ogóle nieleczona astma odbija się negatywnie na systemie służby zdrowia, ale przede wszystkim wpływa na samego chorego, którego jakość życia dramatycznie spada w wyniku ataków niekontrolowanej astmy.

Przeciwdziałać tej sytuacji ma Program POLASTMA, w ramach którego odbywało się II Kliniczne Forum Ekspertów. W Forum wzięli udział specjaliści alergolodzy, pediatrzy, laryngolodzy, pulmonolodzy oraz lekarze rodzinni. Komitet Naukowy Forum stworzył program naukowy obejmujący zagadnienia znajdujące się w zainteresowaniu każdej z powyższych specjalizacji medycznych.

Sesja inauguracyjna Forum poświęcona została multidyscyplinarności astmy – w tej sesji poruszano takie zagadnienia jak GERD a astma, kliniczne fenotypy astmy, duszność w kardiologii, steroidy wziewne u chorych na astmę a ryzyko osteoporozy. W ciągu wszystkich 12 sesji przedstawiono łącznie 40 wykładów, które dotyczyły tak aktualnych tematów jak astma i ciąża, astma a środowisko, uprawianie sportu, alergia pokarmowa a przebieg astmy, nakładanie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Kilka wykładów zostało poświęconych najnowszym metodom rozpoznawania i leczenia astmy u najmłodszych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty szkoleniowe podejmujące tematykę wykonania prawidłowego badania spirometrycznego, współpracy z pacjentem przy leczeniu astmy oraz immunoterapii w astmie. Zdaniem uczestników, wykłady i dyskusje prowadzone w ramach Forum stały na wysokim poziomie. Warto wspomnieć, że specjalnym gościem Forum był Prof. Christian Virchow w Uniwersytetu Medycznego w Rostoku. Wykład Prof. Virchowa, poświęcony problemowi zmiany inhalatora u chorego, wzbudził szeroką dyskusję wśród uczestników Forum.

Zapraszamy do odwiedzania strony Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – www.pta.med.pl – gdzie w przyszłości zamieścimy galerię zdjęć z II Klinicznego Forum Ekspertów, a także będziemy informować o kolejnej, przyszłorocznej edycji Forum. Natomiast na stronie www.mojaastma.org.pl znajdą Państwo informacje dotyczące Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy POLASTMA, w ramach którego odbywa się każde Kliniczne Forum Ekspertów.