Kolejna nadzieja dla chorych na astmę

Kolejna nadzieja dla chorych na astmę

Już za tydzień, w dniach 3-6 listopada 2010 roku, odbędzie się XX Światowy Kongres Astmy (World Congress of Asthma – WCA). Kongres, poświęcony tylko i wyłącznie tematyce astmy, odbywa się co 3 lata, zaś jego tegorocznym gospodarzem będą Ateny.

Światowy Kongres Astmy jest inicjatywą INTERASMY, organizacji łączącej różne dyscypliny medycyny, które działają na rzecz diagnostyki i leczenia astmy. INTERASMA istnieje już od ponad pół wieku, co czyni ją jedną z najstarszych organizacji medycznych działających na rzecz przeciwdziałania astmie. Pierwszy Światowy Kongres Astmy został zorganizowany w 1957 roku w Lubece i od tego czasu jest cyklicznym spotkaniem światowych ekspertów w dziedzinie astmy.

Tematem jubileuszowego Kongresu będzie wciąż obecny problem niewłaściwego diagnozowania astmy. Brak rozpoznania astmy lub traktowanie jej jako innej choroby jest niestety zjawiskiem dość częstym i pogarszającym stan chorego, mimo iż dostępne są środki i procedury pozwalające na kontrolę astmy nawet w jej najcięższej postaci. Program Kongresu obejmuje także takie zagadnienia jak astmą wśród dzieci i osób starszych, astma a ciąża czy problematykę astmy zawodowej.

Kongresy WCA są także doskonałą okazją do zaprezentowania krajowych programów edukacyjnych związanych z zapobieganiem astmie. INTERASMA za cel stawia sobie wspieranie ich i nawiązywanie współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi – m.in. takimi jak Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy POLASTMA, który jest najważniejszą polską inicjatywą skierowaną do środowiska medycznego i chorych cierpiących z powodu astmy.

Wszystkich chętnych do udziału w Światowym Kongresie Astmy oraz zainteresowanych działalnością INTERASMY zapraszamy do odwiedzenia strony Kongresu – www.wca2010.gr.