IV Konferencja Szkoleniowa PTA – święto polskiej alergologii już za nami

IV Konferencja Szkoleniowa PTA – święto polskiej alergologii już za nami

IV Konferencja Szkoleniowa, odbywająca się w dniach 13-16 kwietnia 2011 r., po raz kolejny okazała się udanym przedsięwzięciem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Tradycyjnie już brało w niej udział blisko 1500 osób – ponad 1000 uczestników, 61 wykładowców oraz kilkuset wystawców, przedstawicieli mediów i gości.

Hotel Gołębiewski w Wiśle znów zapełnił się lekarzami wielu specjalności – poza alergologami także laryngologami, pulmonologami, dermatologami, pediatrami, okulistami – którzy zgodnie z tegorocznym hasłem Konferencji – „Choroby alergiczne w codziennej praktyce lekarskiej”, poszukiwali metod jeszcze skuteczniejszego leczenia i profilaktyki chorób alergicznych w swojej codziennej pracy. Program naukowy Konferencji został opracowany pod kątem jak najlepszego przełożenia wiedzy akademickiej na codzienną praktykę lekarską. Popularność sesji i wykładów jest dowodem na to, że ten cel został osiągnięty.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystej sesji inauguracyjnej poświęconej 100-leciu Immunoterapii Alergenowej – jej początkom sprzed wieku, aktualnym wyzwaniom i przyszłości tej metody leczenia chorób alergicznych. Drugi dzień Konferencji rozpoczął się od wykładu Prof. Jean’a Bousquet – jednego z najwybitniejszych światowych alergologów. Obecność Prof. J. Bousquet była wielkim zaszczytem dla uczestników Konferencji oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Szczególnym zainteresowanym zgromadzonych cieszyły się sesje poświęcone m.in. leczeniu alergii u dzieci, profilaktyce chorób obturacyjnych czy błędom w procedurze inhalacji. Wiele czasu poświęcono zagadnieniom związanym z astmą – leczeniu astmy ciężkiej, współistnieniu astmy z innymi zespołami chorobowymi oraz znaczeniu genetyki w astmie. Dużą popularnością cieszyły się także warsztaty Sekcji Problemowych PTA. Warto zauważyć, że program naukowy Konferencji został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników Konferencji, co przejawiało się doskonałą frekwencją na każdej aktywności edukacyjnej – począwszy od porannych warsztatów, poprzez Sesje plenarne, spotkania z ekspertem kończąc na sesjach „Gorący temat”.

Zapraszamy serdecznie do udziału w następnych konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne – będziemy o nich na bieżąco informować na stronie PTA – www.pta.med.pl.