Europejskie Sympozjum Aerobiologiczne – teraz w Krakowie

Europejskie Sympozjum Aerobiologiczne – teraz w Krakowie

W dniach 3-7 września 2012 roku w Krakowie odbędzie się 5th European Symposium on Aerobiology. Będzie to pierwsza międzynarodowa konferencja organizowana w Polsce dotycząca szeroko pojętej problematyki monitoringu środowiskowego.

Europejskie Sympozja Aerobiologiczne są organizowane co cztery lata, w różnych krajach europejskich. Skupiają naukowców zajmujących się badaniem występowania w powietrzu pyłku roślin, zarodników grzybów, bakterii, wirusów; transportem cząstek biologicznych w powietrzu oraz ich oddziaływaniem na ludzi, zwierzęta i rośliny.

Szczególne miejsce podczas Sympozjów zajmuje tematyka wykorzystania monitoringu pyłkowego w leczeniu i profilaktyce chorób alergicznych. Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Alergologicznego odbędzie się w ramach Sympozjum konferencja medyczna w dniu 5 września 2012 obejmująca sesje naukowe i panele dyskusyjne z udziałem czołowych przedstawicieli alergologii polskiej oraz gości z zagranicy. Tematyka wykładów będzie dotyczyła aktualnego stanu wiedzy na temat patomechanizmów, diagnostyki i leczenia alergii pyłkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania pomiarów aerobiologicznych.

Sympozjum będzie forum wymiany doświadczeń i prezentacji wyników badań w wielu interdyscyplinarnych sesjach dotyczących wpływu czynników meteorologicznych (w tym zmian klimatu) na sezony pyłkowe, zastosowania badań aerobiologicznych w kryminalistyce, rolnictwie, melisopalinologii, ochronie i konserwacji zabytków, toksykologii. Przewiduje się także organizację tematycznych sesji dyskusyjnych np. nad problemem alergii na pyłek ambrozji w Europie.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Sympozjum: www.5esa.cm-uj.krakow.pl.

22 kwietnia 2020 roku spotykamy się na XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”.

X