Kongres ERS – Amsterdam, 24-28 września 2011

Kongres ERS – Amsterdam, 24-28 września 2011

W dniach 24-28 września 2011 r., bezpośrednio po odbywającej się w Warszawie Konferencji GARD, będzie miał miejsce Kongres European Respiratory Society (ERS) organizowany w bieżącym roku w Amsterdamie.

European Respiratory Society istnieje od ponad 20 lat. Coroczne Kongresy tej organizacji stały się jednym z najważniejszych wydarzeń światowej medycyny – ubiegłoroczne spotkanie w Barcelonie zgromadziło niemal 20 000 uczestników z całego świata.

Sesje i warsztaty Kongresu ERS będą poświęcone m.in. epidemiologii chorób płuc, onkologii, pediatrycznym aspektom leczenia chorób układu oddechowego. Wśród zagadnień dotyczących astmy można wymienić takiej jak: astma a sport, alergie pokarmowe a astma, leczenie i diagnostyka zaostrzeń astmy.

W trakcie Kongresu ERS odbędzie się egzamin HERMES z zakresu pulmonologii dla lekarzy i specjalistów, którzy chcą zdobyć europejski certyfikat potwierdzający znajomość diagnostyki i leczenia chorób płuc. W tym roku zorganizowana zostanie także po raz pierwszy pediatryczna edycja tego egzaminu.