XXII Kongres World Allergy Organization

XXII Kongres World Allergy Organization

Jedno z największych wydarzeń w alergologii – XXII Kongres World Allergy Organization – zgromadzi w dniach 4-8 grudnia 2011 r. w meksykańskim Cancun alergologów i specjalistów dziedzin pokrewnych z całego świata.

WAO to zrzeszenie 89 krajowych i regionalnych stowarzyszeń oraz organizacji alergologicznych, którego jednym z aktywności jest właśnie Kongres WAO. W trakcie Kongresu odbędzie się także spotkanie Mexican College of Pediatricians Specialized in Allergy and Clinical Immunology (COMPEDIA) i Mexican College of Clinical immunology and Allergy (CMICA). Uczestnicy Kongresu mogą spodziewać różnorodnego program naukowego obejmującego teorię i praktykę alergologiczną prezentowaną przez ekspertów z całego świata.

Program naukowy będzie obejmował ponad 170 sympozjów, warsztatów oraz sesji plakatowych. Specjalnym punktem programu będą sesje New Horizon, odbywające się pierwszego i ostatniego dnia Kongresu. Ich tematyka będzie dotyczyć takich zagadnień jak postępy w alergii pokarmowej, astma u dzieci, alergia na leki.

Międzynarodowy charakter Kongresu podkreślony jest poprzez liczne sesje dedykowane dla narodowych i regionalnych organizacji alergologicznych. Warto wspomnieć, że Prof. Marek L. Kowalski reprezentuje Polskę w Zarządzie Głównym WAO.

Organizatorzy spodziewają się około 5000 uczestników, co sprawi, że Kongres WAO będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w medycynie w 2011 roku. W trakcie tegorocznego Kongresu będzie ponadto obchodzona 60 rocznica powstania World Allergy Organization.

Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć na stronie www.worldallergy.org/wac2011.


World Allergy Organization to światowa organizacja gromadząca 89 regionalnych i narodowych stowarzyszeń alergologicznych z całego świata. Poprzez współpracę z towarzystwami członkowskimi, WAO rozwija i dostarcza programy edukacyjne do blisko 100 krajów świata.

WAO powstało w 1951 r. i zorganizowało 21 światowych kongresów. WAO sponsoruje także sympozja naukowe, szkolenia, kursy i inne aktywności związane z edukacją alergologiczną.

WAO wspiera narodowe i regionalne organizacje alergologiczne w rozwijaniu teorii i praktyki alergologicznej w zakresie badań, edukacji i opieki nad pacjentem.