„Postępy w Alergologii i Pneumonologii” – już po raz siedemnasty

„Postępy w Alergologii i Pneumonologii” – już po raz siedemnasty

W dniach 6-9 listopada 2011 r. w Operze Krakowskiej odbędzie się Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Postępy w Alergologii i Pneumonologii”. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Sympozjum jest już tradycyjnie członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Prof. Ryszard Kurzawa.

Krakowskie Sympozjum jest stałym punktem w kalendarzu alergologicznych wydarzeń w Polsce, a jego rangę podkreśla patronat nadany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Rokrocznie organizowane spotkanie stało się jednocześnie eksperckim i niezwykle popularnym wydarzeniem gromadzącym lekarzy i specjalistów w zakresie chorób alergologicznych.

Sympozjum rozpocznie się od Sesji Inauguracyjnej pod przewodnictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Alergologii – Prof. Jerzego Kruszewskiego. W aktywnościach Sympozjum (wykładach, prezentacjach i dyskusjach z ekspertami) wezmą udział licznie przedstawiciele władz PTA z Prezydent Towarzystwa Prof. Barbarą Rogalą na czele.

Program oraz szczegóły Sympozjum są dostępne na stronie www.symposium.pl/index.php?a=konferencja_pokaz&id=7