5th European Symposium on Aerobiology

5th European Symposium on Aerobiology

W imieniu organizatorów 5th European Symposium on Aerobiology, które odbędzie się w dniach 3-7 września 2012 r. w Krakowie, pragniemy poinformować, że w dniu 3 stycznia 2012 r. został uruchomiony system rejestracji uczestników.

Europejskie Sympozja Aerobiologiczne organizowane są co cztery lata, w różnych krajach europejskich. Skupiają naukowców zajmujących się badaniem występowania w powietrzu pyłku roślin, zarodników grzybów, bakterii, wirusów; transportem cząstek biologicznych w powietrzu oraz ich oddziaływaniem na ludzi, zwierzęta i rośliny.

Szczególne zaproszenie zostaje skierowane do lekarzy do udziału w Konferencji Medyczno-Palinologicznej dotyczącej alergii pyłkowej, która została zorganizowana w ramach Sympozjum pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni jako wykładowcy wybitni przedstawiciele alergologii polskiej oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. Termin nadsyłania streszczeń upływa 28 lutego 2012 r. Przewiduje się prezentacje wyników w formie ustnej i plakatów, materiały konferencyjne będą publikowane w specjalnym wydaniu czasopisma „Alergologia Immunologia”.

Więcej informacji oraz dostęp do systemu rejestracji na stronie Sympozjum www.5esa.cm-uj.krakow.pl.