1 maja 2012 – Światowy Dzień Astmy

1 maja 2012 – Światowy Dzień Astmy

Światowy Dzień Astmy jest obchodzony od 1998 r. w pierwszy wtorek maja. Został ustanowiony przez Globalną Inicjatywę na Rzecz Astmy – GINA (Global Initiative for Asthma). W organizację jego obchodów angażują się pracownicy służby zdrowia, edukatorzy zdrowotni oraz wszyscy ludzie, którym leży na sercu poprawa stanu zdrowia i jakości życia chorych na astmę.

Celem Światowego Dnia Astmy jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem jaki współcześnie stanowi ta choroba, a także popularyzacja wiedzy na temat jej objawów, konieczności wczesnej diagnostyki i leczenia.

Od 2007 r. jest on obchodzony pod hasłem „Przejmij kontrolę nad astmą”. W ten sposób GINA chce promować ideę, że kontrola nad chorobą jest możliwa, a pacjent z astmą może prowadzić normalne, aktywne życie, pod warunkiem, że będzie przestrzegał zaleceń lekarskich i regularnie stosował przepisane mu leki.

Organizacja Światowego Dnia Astmy jest jednym ze sposobów, w jaki eksperci zrzeszeni w GINA chcą realizować swoje podstawowe cele, takie jak zmniejszenie rozpowszechnienia astmy, jej negatywnego wpływu na życie pacjentów oraz hospitalizacji i śmiertelności z jej powodu. Drugim ważnym polem ich działania jest tworzenie rekomendacji odnośnie prewencji i leczenia astmy.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne aktywnie włącza się w międzynarodowe obchody Światowego Dnia Astmy – we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dziennikarze dla zdrowia”, PTA organizuje 13 kwietnia w Hotelu Polonia Palace w Warszawie konferencję prasową poświęconą zagadnieniu wczesnej diagnostyki i leczenia astmy w Polsce. W konferencji wezmą udział prof. Barbara Rogala – Prezydent PTA, prof. Bolesław Samoliński – Prezydent-Elekt PTA, prof. Mike Thomas z Uniwersytetu w Southampton oraz dr Piotr Dąbrowiecki – Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Relację z konferencji zamieścimy w najbliższym czasie na stronie internetowej PTA.

Więcej na temat obchodów Światowego Dnia Astmy na całym świecie można przeczytać na stronie internetowej GINA: www.ginasthma.org