III Kliniczne Forum Ekspertów już za tydzień

III Kliniczne Forum Ekspertów już za tydzień

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Klinicznym Forum Ekspertów „Astma bez granic”, które odbędzie się już za tydzień w dniach 18-21 kwietnia 2012 roku w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

III Kliniczne Forum Ekspertów stanowi kontynuację cyklu spotkań specjalistów zajmujących się zagadnieniem astmy. Forum jest jedną z głównych inicjatyw Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy POLASTMA.

Celem najbliższego spotkania jest przedstawienie najnowszych metod i osiągnięć w leczeniu astmy oskrzelowej, a przede wszystkim wskazanie sposobów praktycznego ich wykorzystania w codziennej diagnostyce i terapii. Tematyka Forum jest kierowana do lekarzy wszystkich specjalności, którzy w swej praktyce lekarskiej stykają się z astmą, stąd też program naukowy Forum będzie zawierał treści przeznaczone nie tylko dla alergologów, ale również dla pediatrów, pulmonologów, laryngologów oraz lekarzy rodzinnych.

Organizatorzy Forum spodziewają się udziału około 1200 uczestników. Przygotowano dla nich 13 sesji plenarnych oraz 2 spotkania warsztatowe, które poprowadzą wybitni eksperci w zakresie diagnostyki i terapii astmy. W programie Forum zaplanowano wykłady na takie tematy jak astma w różnym wieku, ciężka astma alergiczna, najnowsze leki w astmie. Nie zabraknie także wykładów poświęconych nowym terapiom w astmie, wpływowi nieżytu nosa na przebieg astmy oraz zagadnieniom astmy u najmłodszych.

Program szczegółowy i ramowy Forum oraz informacje na temat uczestnictwa i rejestracji dostępne są na stronie http://forum2012.pta.med.pl.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej Programu POLASTMA, w ramach którego odbywa się Forum – www.mojaastma.org.pl – gdzie mogą się Państwo zapoznać z jego założeniami.