Światowy Tydzień Alergii 2012

Światowy Tydzień Alergii 2012

W dniach 16-22 kwietnia 2012 roku odbędzie Światowy Tydzień Alergii organizowany przez Światową Organizację Alergii. Do udziału w obchodach zaproszone są wszystkie organizacje i instytucje alergologiczne z całego świata – wśród nich także Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Jest to już druga edycja Światowego Tygodnia Alergii – ubiegłoroczna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie. Konferencje, spotkania i publikacje związane z tym przedsięwzięciem przyczyniły się niewątpliwie do podniesienia świadomości społecznej w tematyce alergii i chorób towarzyszących. Kierując się powodzeniem tej akcji, władze Światowej Organizacji Alergii postanowiły ją powtórzyć w tym roku pod hasłem – „Rosnący problem astmy i chorób alergicznych na świecie”.

Jak poważny jest to problem świadczą liczby, które pozwalają mówić o epidemii chorób alergicznych – objawy alergii deklaruje w Polsce nawet 40 procent respondentów, stany zapalne błony śluzowej nosa występują u ponad 35 procent populacji niektórych wielkich miast, alergiczny nieżyt nosa – u 25 procent, rozpoznana astma – u 10 procent. Za tymi liczbami idą ogromne kwoty pieniędzy wydatkowane na diagnostykę i leczenie chorób alergicznych – w USA koszty pośrednie (absencje w pracy, szkole, ubezpieczenia społeczne, itp.) i bezpośrednie (hospitalizacje, leki, itp.) astmy oraz alergicznego nieżytu nosa (czyli bez innych chorób alergicznych) wynoszą rocznie ponad 40 mld dolarów (dla porównania budżet Polski na 2012 r. to ok. 100 mld dolarów). Za epidemią alergii przemawia, poza rosnącą liczbą chorych i kosztów związanych z ich leczeniem, również wzrastająca liczba alergenów – uczulają coraz częściej bowiem nie tylko pyłki traw, jady owadów czy roztocza, ale także pokarmy obecne w codziennej diecie, leki czy sierść zwierząt.

Wyrazem uczestnictwa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w promocji Światowego Tygodnia Alergii 2012 była konferencja prasowa, zorganizowana przez Prezydent PTA – prof. Barbarę Rogalę we współpracy z Health Project Managament. Celem konferencji było przedstawienie aktualnego stanu diagnostyki i leczenia chorób alergicznych w Polsce na tle Europy i świata, prezentacja szans i zagrożeń związanych z posiadaniem alergii oraz rozpropagowanie immunoterapii jako najważniejszej i najlepszej metody leczenia chorób alergicznych. Cel ten był taki sam jak ubiegłym roku i ponownie został osiągnięty – informacje na ten temat znalazły się w najważniejszych polskich mediach pobudzając skutecznie dyskusję na temat tego, co jeszcze więcej możemy zrobić by ograniczyć cierpienie chorych na alergie. Relacja z konferencji prasowej dostępna jest pod tym linkiem – http://www.pta.med.pl/alergia-palacy-problem-wspolczesnosci.html.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z założeniami Światowego Tygodnia Alergii 2012, które znajdują się na stronie internetowej Światowej Organizacji Alergii – http://www.worldallergy.org/worldallergyweek. Szczególnie zachęcamy do udziału w konferencji prasowej on-line nt. Światowego Tygodnia Alergii 2012, która odbędzie 16 kwietnia (szczegóły w powyższym linku).

22 kwietnia 2020 roku spotykamy się na XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”.

X