„Postępy w Alergologii i Pneumonologii” – czyli popularna „Kurzawiada” po raz osiemnasty

„Postępy w Alergologii i Pneumonologii” – czyli popularna „Kurzawiada” po raz osiemnasty

W dniach 4-7 listopada 2012 r. w Operze Krakowskiej odbędzie się Sympozjum „Postępy w Alergologii i Pneumonologii” połączone z III Konferencją „Praktyczna aerozoloterapia chorób układu oddechowego”.

Na czele Komitetu Naukowego Sympozjum stoi prof. Ryszard Kurzawa, który w tym roku otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Pod jego kierownictwem został opracowany program Sympozjum obejmujący niemal każde zagadnienie alergologiczne. Stąd też program tego spotkania jest kierowany nie tylko do alergologów, ale do wszystkich specjalistów zainteresowanych pogłębieniem swojej alergologicznej wiedzy. Specjalnym wydarzeniem tegorocznej „Kurzawiady” jest konferencja dedykowana aerozoloterapii poświęcona praktycznemu zastosowaniu tej procedury w terapii chorych.

Sympozjum tradycyjnie rozpocznie się od Sesji Inauguracyjnej pod przewodnictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Alergologii – prof. Jerzego Kruszewskiego. Sesja ta została poświęcona m.in. pamięci zmarłego w tym roku Profesora Andrzeja Szczeklika. W aktywnościach Sympozjum (wykładach, prezentacjach i dyskusjach z ekspertami) wezmą udział przedstawiciele władz PTA z Prezydentem Towarzystwa prof. Bolesławem Samolińskim na czele.

Program oraz szczegóły Sympozjum są dostępne na stronie http://www.symposium.pl/index.php?a=konferencja&b=pokaz&id=29.