Sympozjum „Immunoterapia alergenowa”

Sympozjum „Immunoterapia alergenowa”

W dniach 12-13 października 2012 roku odbędzie się XI Ogólnopolskie Sympozjum „Immunoterapia alergenowa”, zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej ŚUM w Hotelu Stok w Wiśle.

Na czele Komitetu Naukowego Sympozjum stoi Prezydent PTA w latach 2009-2012 – prof. Barbara Rogala oraz Sekretarz Towarzystwa w latach 2009-2012 – dr hab. Radosław Gawlik.

„Immunoterapia alergenowa” to spotkanie naukowe, które od lat cieszy się wysokim poziomem naukowym i aktualnością poruszanej tematyki. Sympozjum kierowane jest do specjalistów zainteresowanych praktycznym zastosowaniem immunoterapii w codziennej pracy alergologa. Immunoterapia alergenowa jest bowiem najważniejszym i najskuteczniejszym narzędziem niezbędnym do kontroli alergii u osób, które cierpią z jej powodu.

Program dwudniowego Sympozjum porusza tak istotne kwestie zastosowania immunoterapii jak: skład szczepionek, compliance w immunoterapii czy zastosowanie tej metody w alergii pokarmowej. Ważnym punktem Sympozjum będzie forum dyskusyjne „Immunoterapia alergenowa” z udziałem wykładowców i uczestników, w którym będzie można skonfrontować własne doświadczenia z akademickimi wytycznymi.

Program naukowy Sympozjum dostępny jest na stronie internetowej pod poniższym adresem – http://www.immunoterapia.info.pl/ssection/1/Strona-glowna