XI Międzynarodowy Kongres PTA – wyniki badania ogólnego poziomu satysfakcji uczestników

XI Międzynarodowy Kongres PTA – wyniki badania ogólnego poziomu satysfakcji uczestników

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze statystykami dotyczącymi XI Międzynarodowego Kongresu PTA, który odbył się w dniach 12-15 września 2012 roku w Ossie.

Opracowanie statystyczne przedstawia szczegółowe dane dotyczące liczby i charakterystyki uczestników, informacje o poziomie satysfakcji z poszczególnych sesji, warsztatów i sympozjów oraz podsumowanie ogólnego wrażenia z organizacji Kongresu.

Analizę statystyczną Kongresu, obejmującą m.in. informacje o najlepiej ocenionych sesjach i warsztatach, znajdą Państwo pod tym adresem – http://kongres2012.pta.med.pl/wyniki-ankiet/