VI Krakowskie Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej

VI Krakowskie Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej

W dniu 15 grudnia 2012 r. w Auditorium Maximum UJ, w Krakowie przy ul. Krupniczej 33 odbędzie się VI Krakowskie Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej. Organizatorem Sympozjum jest Zarządu Oddział Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Sympozjum to efekt ścisłej współpracy między alergologami i immunologami. W jego trakcie zostaną poruszane ważne, ale rzadko poruszane tematy, takie jak: alergia na leki, uczulający potencjał kosmetyków, niedobory odporności w alergii i autoagresji. to częste i niedoceniane problemy w praktyce lekarzy alergologów.

Szczegółowy program Sympozjum jest dostępny do pobrania:

Szczegółowy program Sympozjum (plik PDF, ok 110 KB)