Już niedługo spotkanie GARD – 3-4 lipca, Astana, Kazachstan

Już niedługo spotkanie GARD – 3-4 lipca, Astana, Kazachstan

W dniach 3-4 lipca w Astanie w Kazachstanie odbędzie się coroczne spotkanie GARD (Global Alliance Against Respiratory Diseases).

GARD to międzynarodowe zrzeszenie organizacji i instytucji, których celem jest walka z chorobami układu oddechowego i redukcja społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych kosztów jakie te choroby wywołują. GARD powstał w 2006 roku w Pekinie i działa pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia. Szczególny nacisk w trakcie spotkań GARD jest położony na analizę sytuacji w krajach rozwijających się, gdzie choroby układu oddechowego są często dramatycznym problemem całych społeczeństw, a stopień rozwoju kraju nie pozwala w wystarczający sposób na walkę z nimi. W związku z tym naukowcy działający w GARD starają się zestandaryzować i zintensyfikować działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków chorób układu oddechowego – przemawiają za tym liczby: na całym świecie prawie 300 mln ludzi cierpi na astmę, 64 mln choruje na POChP, z czego część nawet nie wie, że dolegają im te choroby.

Od początku w strukturach GARD działają polscy naukowcy. Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w 2011 roku w Warszawie zostało zorganizowane spotkanie GARD, w którym udział wzięli światowej sławy eksperci z dziedziny chorób płuc i alergologii.

W tegorocznym spotkaniu GARD w Astanie wezmą udział wybitni przedstawiciele polskiej alergologii – prof. Bolesław Samoliński, Prezydent Towarzystwa oraz poprzedni Prezydenci PTA – prof. Barbara Rogala oraz prof. Piotr Kuna, dzięki któremu PTA zostało włączone w struktury GARD. Zaprezentują oni polskie działania i osiągnięcia w zakresie diagnostyki i terapii chorób płuc w Polsce.