Monthly Archives: Lipiec 2013

8 spotkanie GARD – Astana, Kazachstan

W dniach 3-4 lipca w Astanie w Kazachstanie odbyło się 8 spotkanie Global Alliance Against Respiratory Diseases, które jest specjalną organizacją pod auspicjami WHO utworzoną dla przeciwdziałania chorobom układu oddechowego na świecie.

Projekt: Czas na oddech! Astma pod kontrolą

Na przełomie kwietnia i maja 2013 r. odbyła się akcja „Czas na oddech! Astma pod kontrolą”, której celem było podniesienie stanu wiedzy dziennikarzy na temat astmy i chorób powiązanych. Patronat medialny nad akcją objęło Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”, zaś wśród ekspertów tego projektu znalazł się również prof. Bolesław Samoliński – Prezydent PTA.