Kongres ERS – Barcelona, 7-11 września 2013

Kongres ERS – Barcelona, 7-11 września 2013

W dniach 7-11 września 2013 r. odbędzie się Kongres European Respiratory Society (ERS) organizowany w Barcelonie.

European Respiratory Society istnieje od 23 lat. Coroczne Kongresy tej organizacji stały się jednym z najważniejszych wydarzeń światowej medycyny – rokrocznie gromadzą kilkanaście tysięcy uczestników z całego świata.

Sesje i warsztaty najbliższego Kongresu ERS będą poświęcone m.in. epidemiologii chorób płuc, onkologii, pediatrycznym aspektom leczenia chorób układu oddechowego. Wśród zagadnień dotyczących astmy można wymienić takiej jak: astma a sport, alergie pokarmowe a astma, leczenie i diagnostyka zaostrzeń astmy.

Przypominamy, że dwa tygodnie po zakończeniu Kongresu ERS rozpoczyna się IV Kliniczne Forum Ekspertów Programu POLASTMA organizowane w Hotelu Narvil w Serocku. Tematyka tego spotkania będzie korespondować z Kongresem ERS, gdyż hasłem Forum brzmi: „Ciężka astma, POChP, zespół nakładania – najnowsze doniesienia i nowe możliwości leczenia”. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdą Państwo na tej stronie internetowej: http://forum2013.pta.med.pl