Najważniejsze europejskie spotkanie alergologii dermatologicznej już we wrześniu w Krakowie!

Najważniejsze europejskie spotkanie alergologii dermatologicznej już we wrześniu w Krakowie!

Trzecia edycja Skin Allergy Meeting (SAM 2014) odbędzie się w dniach 18-20 września 2014 r. w Krakowie. To odbywające się co dwa lata spotkanie będzie najważniejszym w 2014 roku wydarzeniem poświęconym alergicznym chorobom skóry. Wyróżnieniem dla polskiego środowiska alergologicznego i dermatologicznego jest fakt, że to niezwykle prestiżowe i elitarne spotkanie odbywa się po raz pierwszy w naszym kraju.


Organizatorem SAM 2014 jest EAACI, natomiast Polskie Towarzystwo Alergologiczne będzie oficjalnym partnerem tego wydarzenia. W ramach udziału w SAM 2014 PTA m.in. ufunduje 5 grantów dla członków PTA, którzy będą mogli wziąć udział w tym spotkaniu. O szczegółach dotyczących grantu oraz pozostałych aktywnościach Towarzystwa w ramach SAM 2014 będziemy informować już niedługo w newsletterze i na stronie PTA.

Program SAM 2014 będzie obejmował najważniejsze problemy dermatologiczne, z którymi stykają się alergolodzy:

  • Wyprysk kontaktowy
  • Wyprysk atopowy
  • Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
  • Mastocytoza  i anafilaksja
  • Alergia na leki i skóra
  • Alergia pokarmowa i skóra
  • Diagnostyka w alergii skórnej
  • Wyprysk rąk

Organizatorzy przewidują wykłady, sesje pro-con, prezentacje przypadków oraz dyskusje. Funkcję przewodniczących komitetu organizacyjnego SAM 2014 pełnią  prof. Carsten Bindslev-Jensen oraz prof. Radosław Śpiewak, natomiast Prezydent PTA – prof. Bolesław Samoliński  został zaproszony do reprezentowania PTA w Local Organizing Committee konferencji.

Szczegóły dotyczące SAM 2014 znajdą Państwo na stronie internetowej tego wydarzenia – www.eaaci-sam.org. Zapraszamy do udziału!