Tydzień Edukacji nt. Anafilaksji – już trwa!

Tydzień Edukacji nt. Anafilaksji – już trwa!

Wszystkich pacjentów z rozpoznaną alergią i członków ich rodzin oraz wszystkie osoby podejrzewające u siebie alergię zapraszamy na bezpłatne konsultacje z lekarzem alergologiem, które odbywać się będą w przychodniach w całej Polsce w dniach 24 – 28 marca w ramach akcji edukacyjnej Tydzień Edukacji nt. Anafilaksji. Dyżury alergologiczne zaplanowano w ponad 100 przychodniach na terenie całego kraju. Akcja jest częścią kampanii „Przygotuj się na wstrząs!”, objętej patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Z roku na rok alergia dotyka coraz liczniejszej grupy ludzi. Uczulenie nie jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia, zwiększa jednak ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej i wstrząsu anafilaktycznego. Aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie żyć z alergią oraz jak zabezpieczyć się na ewentualność wystąpienia reakcji anafilaktycznej, przyjdź podczas Tygodnia Edukacji nt. Anafilaksji na konsultacje z alergologiem, który wytłumaczy, jak radzić sobie z alergią, jak unikać czynników wywołujących anafilaksję* oraz jak prawidłowo zachować się wobec osoby we wstrząsie anafilaktycznym**. Specjaliści postarają się odpowiedzieć na pytania, o objawy wstrząsu, jak się przygotować na wypadek jego wystąpienia, gdzie szukać pomocy i jak samemu takiej pomocy udzielić.

Informacje o otwartych zapisach na konsultacje pacjenci znajdą na stronie www.odetchnijspokojnie.pl w zakładce Tydzień Edukacji nt. Anafilaksji, na profilu kampanii www.facebook.com/odetchnijspokojnie oraz w swoim ośrodku zdrowia w danym mieście. W każdej z ponad 140 przychodni biorących udział w akcji rozwieszone będą plakaty z niezbędnymi informacjami, oznaczone żółto-czarnym logo kampanii „Przygotuj się na wstrząs!”.

Pacjenci będą konsultowani według kolejności zapisów do konkretnej przychodni. Rejestracje przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu danej placówki.

Konsultacji udzielać będą lekarze alergolodzy w całej Polsce. Pełna lista przychodni znajduje się na stronie internetowej http://www.odetchnijspokojnie.pl/ogolnopolski-weekend-edukacji-nt-anafilaksji/.

„Przygotuj się na wstrząs!” to ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny dotyczący problemu anafilaksji. Celem Programu jest edukacja społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat przyczyn anafilaksji, konsekwencji oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Kampania ma pomóc w szybkim i trafnym rozpoznawaniu objawów, w poprawnym określaniu alergenów oraz w prawidłowym zachowaniu się wobec osoby we wstrząsie anafilaktycznym.

*Anafilaksja to ciężka, zagrażająca życiu, systemowa lub uogólniona, natychmiastowa reakcja nadwrażliwości. Nadwrażliwość natomiast określana jest jako obiektywnie występujące, powtarzalne objawy wywołane przez ekspozycję na bodziec w dawce dobrze tolerowanej przez osoby zdrowe. Inaczej mówiąc, to uogólniona reakcja organizmu na alergen lub inne czynniki (np. wysiłek fizyczny). Charakteryzuje ją nagły początek objawów z upośledzeniem funkcji dróg oddechowych i/lub układu krążenia, połączonych zwykle ze zmianami skórnymi. Do wystąpienia objawów anafilaksji dochodzi w ciągu kilku minut do kilku godzin po kontakcie z czynnikiem wywołującym. Dodatkowe utrudnienie w przypadku anafilaksji stanowi fakt, że często nie da się przewidzieć jej wystąpienia . Najczęstszymi przyczynami anafilaksji są leki, żywność oraz użądlenia przez owady błonkoskrzydłe.

**Wstrząs anafilaktyczny jest najcięższą uogólnioną postacią anafilaksji. Wstrząs anafilaktyczny to zespół ciężkich zaburzeń ze strony układu krążenia ze znacznym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi oraz ostrym niedotlenieniem narządów. Im gwałtowniejsza i szybsza jest reakcja organizmu, tym większe zagrożenie dla zdrowia i życia.

Więcej informacji:

Aleksandra Pac
Biuro Kampanii „Przygotuj się na wstrząs!”
Flywheel PR
e-mail: aleksandra.p@flywheel.pl
Tel.: 512 600 686


Lista przychodni biorących udział w programie