Światowy Dzień Spirometrii 2014

Światowy Dzień Spirometrii 2014

Światowy Dzień Spirometrii jest organizowany raz na dwa lata. Pierwszy miał miejsce w 2010 r. Organizatorem, z poziomu europejskiego, jest European Lung Society oraz European Lung Foundation.

W 2014 r. wydarzeniem inaugurującym kampanię będzie kongres naukowy w Monachium.

hlflMotywem wiodącym całości tegorocznej kampanii jest jakość powietrza, jako jednego z czynników warunkujących i oddziałujących na zdrowie oddechowe. Mottem kampanii będzie uświadomienie europejczykom źródeł zagrożeń  i faktów naukowych związanych w jakością powietrza, a tym samym wpływu zanieczyszczeń na stan ich układu oddechowego i potencjalnych konsekwencji wiązanych z przebywaniem i wystawianiem się na czynniki ryzyka.

W Polsce kompanie inicjuje Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP i została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Przygotowania do obchodów Światowego Dnia Spirometrii w Polsce, rozpoczną się z 2-miesięcznym wyprzedzeniem ( lipiec-sierpień). Spowodowane jest to koniecznością zmobilizowania placówek medycznych i zebrania ich deklaracji udziału.

Tu znajdą Państwo formularz rejestracji

http://www.astma-alergia-pochp.pl/index.php?option=com_forme&Itemid=58

Każda placówka poprzez standardowy formularz na stronie Federacji będzie miała możliwość wyboru dogodnego terminu wydarzenia, w zaproponowanym terminie od 10 –go to 20 września 2014. W tej edycji akcji będzie również możliwość wskazania w formularzu nazwiska lekarza konsultującego.

Zachęcamy szczególnie kolegów z obszarów gdzie ilość zanieczyszczeń w powietrzu przewyższa dopuszczalne normy.

Jak co roku lista wolontariuszy (ośrodków) będzie podana do publicznej wiadomości na konferencji prasowej a radio i telewizja polska będzie wśród podmiotów medialnie wspierających III SDS w Polsce.