Monthly Archives: Lipiec 2015

Pierwsza na świecie szczepionka na… rybę. Z Łodzi

W Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, we współpracy z międzynarodowej, prowadzone są badania mające na celu opracowanie skutecznej i bezpiecznej metody leczenia alergii pokarmowej na ryby. Alergia na ryby utrzymuje się przez całe życie i może być przyczyną ciężkich zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych ,nawet po przypadkowym narażeniu na alergeny ryb. Do

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.