W dniach 9-12 września odbędzie się w Bydgoszczy XII Międzynarodowy Kongres PTA

W dniach 9-12 września odbędzie się w Bydgoszczy XII Międzynarodowy Kongres PTA

W dniach 9-12 września odbędzie się w Bydgoszczy XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – najważniejsze wydarzenie alergologiczne w tej części Europy.

Choroby alergiczne to jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny i nie tylko – koszty społeczne i ekonomiczne związane z alergią rosną z roku na rok i są obciążeniem nie tylko dla samego pacjenta (ceny leków, absencje w pracy czy szkole), ale także dotykają całych gospodarek (koszty hospitalizacji, renty, zwolnienia lekarskie). Dziś z powodu alergii cierpi blisko połowa Polaków, ponad 4 miliony odczuwa dolegliwości związane z astmą. Wiele z tych osób nawet nie wie o swojej chorobie, wiele także nie jest świadomych tego, że negatywne skutki alergii czy astmy można wyeliminować. Alergia nie powinna dziś stygmatyzować i wykluczać z normalnego życia społecznego. Dlatego też Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego odbywa się pod hasłem „Alergologia XXI wieku – nowe wyzwania, nowe możliwości”.

Wśród nowych wyzwań współczesnej alergologii należy postawić na pierwszym miejscu alergię na pokarmy, która w USA i na zachodzie Europy ma już charakter epidemii. W Polsce także obserwujemy systematyczny wzrost pacjentów z objawami alergii na pokarmy, dlatego już teraz podejmujemy kroki na rzecz właściwej edukacji lekarzy w tej materii. I nie tylko lekarzy, ale i społeczeństwa – całe niebezpieczeństwo alergii na pokarmy polega na tym, że nawet pośredni kontakt z alergenem – orzeszkiem, rybą czy truskawką – może doprowadzić do dramatycznego wstrząsu anafilaktycznego czy nawet śmierci. Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego to także doskonała okazja by przedstawić stan polskiej alergologii Anno Domini 2015 – w jakim miejscu jesteśmy, co jeszcze możemy zrobić dla lepszej diagnostyki i terapii naszych chorych. To także możliwość dyskusji nad tym jak alergologia jest umiejscowiona w systemie polskiej służby zdrowia – czy aktualne rozwiązania systemowe zwiększają czy ograniczają potencjał alergologii. Nasze spotkania w Bydgoszczy to jednak przede wszystkim możliwość przedstawienia najnowszych doniesień naukowych w medycynie oraz ich dyskusji między przedstawicielami świata akademickiego a praktykami. Tu właśnie lekarze z całej Polski zdobywają wiedzę jak najefektywniej wykrywać i leczyć choroby alergiczne.

To wszystko zostanie zaprezentowane w trakcie blisko 50 aktywności naukowych – sympozjów plenarnych, warsztatów, czy sesji plakatowych. Program Kongresu PTA jest niezwykle różnorodny odzwierciedlając niezwykłe bogactwo specjalizacji alergologicznej. Dla 1500 uczestników swoje osiągniecia naukowe i praktyczne prezentować będzie 100 ekspertów w trakcie kilkuset wystąpień. Szczególnym punktem programu Kongresu jest Joint Session PTA/WAO i Joint Session PTA/AAAAI/EAACI, w których wezmą udział największe sławy światowej alergologii – m.in. prof. A. Muraro, prof. A. Nowak-Węgrzyn, prof. G. Scadding, prof. N. Barnes, prof. G.W. Canonica. Dzięki tym znamienitym gościom to właśnie na te kilka wrześniowych dni Bydgoszcz stanie się stolicą światowej alergologii.

Polska alergologia i alergolodzy grają doniosłą rolę w światowej medycynie. Ufamy, że także najbliższy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego będzie potwierdzeniem tej opinii.

Więcej informacji o Kongresie można uzyskać na stronie internetowej http://kongres2015.szkoleniapta.pl. Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – www.pta.med.pl.