„Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology” – konkurs dla autorów