Ostatnie zebranie Zarządu Głownego PTA kadencji 2012-2015