Spotkanie przedstawicieli PTA z Ministrem Zdrowia – 7 listopada 2016 r.

Spotkanie przedstawicieli PTA z Ministrem Zdrowia – 7 listopada 2016 r.

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 listopada z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego z Ministrem Zdrowia – dr. Konstantym Radziwiłłem. Nasze Towarzystwo w trakcie spotkania było reprezentowane, poza moją osobą, przez prof. Jerzego Kruszewskiego oraz prof. Bolesława Samolińskiego. Ze strony Ministerstwa w spotkaniu wziął udział Minister Konstanty Radziwiłł, Pani Beata Rorant – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, Pani Kamila Malinowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji oraz Pan Anatol Gołąb – Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

W trakcie rozmów z Ministrem Zdrowia poruszono następujące kwestie:

– założenia do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w kontekście procedur alergologicznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsce immunoterapii,
– projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kontekście szpitalnych procedur alergologicznych,
– dostępność adrenaliny przeciwwstrząsowej w szkołach i placówkach oświatowych oraz konieczność podjęcia w tym zakresie regulacji prawnych,
– zwróciłem także uwagę na błędy dotyczące tzw. „Map potrzeb zdrowotnych – Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” oraz brak powołania ekspertów z zakresu alergologii do w/w projektu.

We wszystkich tych kwestiach uzyskano odpowiedzi od Ministra Zdrowia, które wydają się przynajmniej po części wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska. Szczegóły tych rozmów przedstawię wszystkim, w tym Przewodniczącym Oddziałów PTA, na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego PTA.

Chciałbym na koniec podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom za uwagi, spostrzeżenia, wyrażane zaniepokojenia i wszelkie inicjatywy, kierowane do mnie drogą e-mailową lub w trakcie spotkań Akademii Alergologii, które służą mi ogromną pomocą przy podejmowaniu wszelkich działań.

Prof. Zbigniew Bartuzi
Prezydent
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego