Spotkanie Sekcji Immunoterapii PTA – 14 stycznia 2017 r., Warszawa