Monthly Archives: Grudzień 2016

Artykuł EAACI dla Członków PTA

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem Scaling up Strategies of the Chronic Respiratory Disease Programme, opublikowanym w czasopismach EAACI (Allergy, PAI - Pediatric Allergy and Immunology oraz CTA - Clinical and Translational Allergy). Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej udostępniła ten artykuł dla wszystkich Członków PTA. Do pobrania: CTA Paper Scaling up Strategies of the Chronic

Stanowisko Zarządu Głównego PTA wobec nowego systemu kształcenia alergologów w Polsce – dalsza korespondencja z Ministerstwem Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze, Z dużym zdziwieniem środowisko alergologów przyjęło publikację stanowiska zespołu ds. opracowania nowych zasad specjalizacji, które zmienia obecnie obowiązujące zasady rozpoczynania specjalizowania się w dziedzinie alergologii bez jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem alergologów, którego reprezentacją jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Niezrozumiałym jest wprowadzenie ograniczenia rozpoczynania tej specjalizacji tylko po module podstawowym z chorób wewnętrznych, bo