ANAFILAKSJA – algorytm postępowania w pomocy doraźnej / SOR