Stanowisko Zarządu Głównego PTA wobec nowego systemu kształcenia alergologów w Polsce – dalsza korespondencja z Ministerstwem Zdrowia

Stanowisko Zarządu Głównego PTA wobec nowego systemu kształcenia alergologów w Polsce – dalsza korespondencja z Ministerstwem Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Z dużym zdziwieniem środowisko alergologów przyjęło publikację stanowiska zespołu ds. opracowania nowych zasad specjalizacji, które zmienia obecnie obowiązujące zasady rozpoczynania specjalizowania się w dziedzinie alergologii bez jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem alergologów, którego reprezentacją jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Niezrozumiałym jest wprowadzenie ograniczenia rozpoczynania tej specjalizacji tylko po module podstawowym z chorób wewnętrznych, bo nie trudno sobie wyobrazić jak poważne konsekwencje może to mieć dla dzieci gdzie potrzeby są ogromne (obecnie wśród alergologów blisko 50% ma specjalizację z pediatrii).

Odejście od dotychczasowej praktyki i wprowadzenie zmiany pozbawiłoby możliwości specjalizowania się w tej dziedzinie lekarzy, którzy chcieliby dochodzić do tej specjalizacji poprzez moduły podstawowe z pediatrii i otolaryngologii. Byłoby to szczególnie niekorzystne z punktu widzenia konieczności zaspokojenia ogromnych potrzeb jakie w zakresie chorób alergicznych istnieją w populacji dziecięcej.

Uważamy, że specjalizacje z alergologii, tak jak to było dotychczas, powinna być nadal dostępna dla lekarzy po modułach podstawowych z: chorób wewnętrznych, pediatrii, otolaryngologii oraz po uzyskaniu tytułu specjalisty z dermatologii i wenerologii, jako specjalizacji jednomodułowej, co uwzględnia opublikowane zdanie odrębne przedstawicieli samorządu lekarskiego w tym zespole.

W imieniu Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Prof. Zbigniew Bartuzi
Prezydent
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

22 kwietnia 2020 roku spotykamy się na XII Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergologia w laboratorium, klinice i gabinecie”.

Zostań członkiem PTA!

Zostań członkiem PTA
X