Szanowny Panie Ministrze,

Z dużym zdziwieniem środowisko alergologów przyjęło publikację stanowiska zespołu ds. opracowania nowych zasad specjalizacji, które zmienia obecnie obowiązujące zasady rozpoczynania specjalizowania się w dziedzinie alergologii bez jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem alergologów, którego reprezentacją jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Niezrozumiałym jest wprowadzenie ograniczenia rozpoczynania tej specjalizacji tylko po module podstawowym z chorób wewnętrznych, bo nie trudno sobie wyobrazić jak poważne konsekwencje może to mieć dla dzieci gdzie potrzeby są ogromne (obecnie wśród alergologów blisko 50% ma specjalizację z pediatrii).

Odejście od dotychczasowej praktyki i wprowadzenie zmiany pozbawiłoby możliwości specjalizowania się w tej dziedzinie lekarzy, którzy chcieliby dochodzić do tej specjalizacji poprzez moduły podstawowe z pediatrii i otolaryngologii. Byłoby to szczególnie niekorzystne z punktu widzenia konieczności zaspokojenia ogromnych potrzeb jakie w zakresie chorób alergicznych istnieją w populacji dziecięcej.

Uważamy, że specjalizacje z alergologii, tak jak to było dotychczas, powinna być nadal dostępna dla lekarzy po modułach podstawowych z: chorób wewnętrznych, pediatrii, otolaryngologii oraz po uzyskaniu tytułu specjalisty z dermatologii i wenerologii, jako specjalizacji jednomodułowej, co uwzględnia opublikowane zdanie odrębne przedstawicieli samorządu lekarskiego w tym zespole.

W imieniu Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Prof. Zbigniew Bartuzi
Prezydent
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego